Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

Prof. dr. W. van 't Spijker; Prof. dr. B.J. Oosterhoff

5 minuten leestijd

De dag dat Tommy drie werd. Prentenboek uit Theresienstadt, van Bedrich Fritta, tekst Mies Bouhuys, uitgave Omniboek, Postbus 130, Kampen. Prijs geb. ƒ 19,90.
Tommy werd drie in het concentratiekamp Theresienstadt, waarheen hij met zijn vader en moeder door de Duitsers gevoerd was. Zijn vader, die schilder was, maakte van Tommy in het geheim tekeningen. Het was zijn laatste tekenboek voor Tommy. Hij verstopte het boek in een muur. Zijn vader en moeder zijn daarna spoedig gestorven. Zij in Theresienstadt, hij in Auschwitz. De Duitsers hebben het tekenboek van Tommy niet gevonden. De schilder Leo Haas heeft het in 1945 uit de muur gehaald en op diens achttiende verjaardag aan Tommy gegeven. Het tekenboek vormde de basis voor het aangrijpende verhaal van Mies Bouhuys.

De tekeningen zijn reproducties van de tekeningen uit het schetsboek van Tommy's vader Bedrich Fritta, dat als facsimile-uitgave gelijktijdig met het boek verschijnt, prijs gebonden in linnen band ƒ 55,-.


O.K. Abma, „Het geslacht Mensemius". Buijten & Schipperheijn 1980. Het werk bestaat uit twee delen. Het eerste heet: Rechtzaak om Roelie, telt 186 blz. De titel van het tweede deel is: De dodentrein en heeft 218 blz.
De twee boeken geven de geschiedenis van een Fries geslacht in vier generaties. In het eerste deel staat centraal de zoon die aan zijn moeder op haar sterfbed beloofde om dominee te worden. Het was een min of meer afgedwongen belofte die echter niet ingelost wordt, doordat er een ongeluk gebeurt, waarbij de jongen betrokken is. Toch blijf de belofte in de familie spelen. Wymert preekt niet voor zondaars: hij wordt advocaat en pleit naar het voorbeeld van de man, aan wie hij in zijn eigen proces zo veel te danken had. Het eerste deel begint in Friesland, het eindigt in Amsterdam.

In het tweede deel worden de aangrijpende gebeurtenissen van de oorlogstijd beschreven. De schrijver heeft geen literaire pretenties, maar hij is een straffe verteller, die niet langs zijwegen gaat. Een voorwoord van A. Algra typeert het als een boek voor volwassenen: „Er zijn boeken geschreven met de bedoeling om iets te zeggen, zelfs om ons iets vóór te zeggen. Dit boek, dunkt mij, is geschreven om ons een en ander te vragen. Met andere woorden, het is geschreven voor volwassen lezers".

W. van 't S.


Sola Scriptura, een vragenboekje door dr. C. van der Waal, Oosterbaan & Le Cointre B.V. Goes, 88 blz., prijs ƒ 5,90.
Van de hand van dr. C. van der Waal verscheen tussen de jaren 1966-1968 Sola Scriptura (de Schrift alleen) in drie delen, bedoeld als een wegwijzer bij het bijbellezen. Van de verschillende bijbelboeken wordt achtereenvolgens karakter en inhoud beschreven. Van het werk verscheen reeds de derde druk en het vragenboekje is bedoeld om op school, vereniging of catechisatie aan de hand van vragen bij elk bijbelboek door middel van Sola Scriptura de Schrift te bestuderen. Cursieve verwijzingen geven de bladzijden van de derde druk aan. Tussen haakjes worden de bladzijden aangegeven van de eerste en tweede druk. De schrijver hoopt dat het eenvoudige vragenboekje dienstbaar mag zijn aan de ontsluiting van Gods Woord. Het boekje verscheen in de Telos-reeks.

O.


Gereformeerde prediking in onze tijd, door prof. dr. H. Jonker, uitgave Willem de Zwijgerstichting, postbus 642, 7300 AP Apeldoorn, 45 pagina's, prijs ƒ 7,50.
Een fijn boekje, waarin tegen afwijkende meningen van anderen duidelijk wordt uiteengezet en staande gehouden dat het in de prediking gaat om de verkondiging van Gods Woord. „In de kerkdienst openbaart God zich in menselijke bewoordingen. Dat is het geheim van de prediking en de kerkdienst naar reformatorische overtuiging. Achter de prediker staat de sprekende God, door de prediking heen voltrekt zich het geheimenis van de dynamische arbeid van het scheppende en verlossende Woord. Het Woord is werkzaam door de heilige Geest" (blz. 23). „Het vertroostende is dat God het subject van de prediking is. Niet wij brengen het Woord Gods, Hij brengt zijn eigen Woord en wil daartoe mensen en menselijke woorden gebruiken. Wij behoeven onszelf niet aan onze haren op te trekken om „goddelijke woorden" te zeggen. Wij blijven mensen en spreken „menselijke" woorden. Het ligt aan het welbehagen van de Geest om door onze menselijke woorden Gods Woord aan het licht te brengen. Prediking is het Woord Gods aan het woord laten" (blz. 29). Dit alles dient te geschieden in relatie tot de concrete mens en met de tijd waarin hij leeft. „God handelt in de Bijbel met mensen van vlees en bloed, de prediking zal in aansluiting op de Heilige Schrift evenzeer met die concrete mens hebben bezig te zijn, d.w.z. onze tijdgenoten in hun situatie" (b. 36). Ik hoop dat velen dit boekje lezen. Het kan hen iets doen gevoelen van de macht van Gods Woord in de Heilige Schrift en de prediking, waarin dit Woord Gods aan het woord is, heel de geschiedenis van de kerk door.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op de serie, waarin dit boekje verscheen, de Willem de Zwijgerstichting, dat zich ten doel stelt de verdieping en versterking van de reformatorische beginselen in ons volksleven. Voor ƒ 10,- per jaar ontvangt men jaarlijks twee uitkomende brochure's.

O.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 1981

De Wekker | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 1981

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken