Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Na hemelvaart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Na hemelvaart

8 minuten leestijd

De „viering" van Christus' hemelvaart ligt bij verschijning van dit nummer achter ons. De aandacht die door de kerk aan Christus' troonsbestijging generaal genomen gegeven wordt is omgekeerd evenredig aan de betekenis van dit feit. Daarom is het goed om na Hemelvaart ons die betekenis in te denken. Ze is bepalend voor heden en toekomst.

In de hemel
Het is na Hemelvaart in de hemel anders geworden. Christus is teruggekomen in de hemel niet om daar na volbrachte taak uit te rusten van de aardse vermoeienissen en te genieten van hetgeen gedaan werd, maar om te werken, dus Zijn werk dat Hij op aarde begon voort te zetten.
Hemelvaart betekent ook dat Christus' werkplaats verlegd is van de aarde naar de hemel. Was Hij eerst op aarde bezig met de taak die de Vader Hem had opgedragen, nu gaat Hij op basis van het werk op aarde, werken vanuit de hemel. Hij zet Zijn Middelaarswerk voort in deze zin dat Hij nu gaat uitwerken en tot gelding gaat brengen wat Hij op aarde heeft gedaan.
Het is altijd weer een ontroerende gedachte dat we geen rustende, geen geëmeriteerde, geen verheven toeziende, maar een werkzame Christus in de hemel hebben. Die rusteloos bezig is om vanuit de hemel voor de aarde te zorgen.
We kunnen niet genoeg beklemtonen dat Christus' ambtelijke bediening in de hemel onafgebroken doorgaat.
De kerk heeft dat eeuwen geleden al verwoord in de Catechismus en ook die woorden zijn toen niet voor het eerst uitgedacht. De drie ambten van Christus geven aan wat Christus nog steeds doet.
Het behoorden bekende begrippen te zijn, levende werkelijkheden, maar ik betwijfel of dat inderdaad het geval is.

Alleen reeds het profetische werk van Christus vanuit de hemel is bijzonder rijk. Hij zendt tien dagen na hemelvaart Zijn Geest aan Zijn kerk en door die Geest onderwijst Hij, geeft Hij kennis aan mensen op aarde van het geheim der verlossing, de weg der zaligheid, de zekerheid van de toekomst. Dank zij Christus' doorgaande profetische arbeid is er de gezegende bediening van Zijn Woord en worden Gods wegen geleerd - wegen, die wij niet zouden hebben uitgedacht, wegen vol verrassingen en teleurstellingen, maar Zijn wegen.
Niet minder rijk is Christus' priesterlijke bediening in en vanuit het hemels heiligdom. Hier is te denken aan de biddende, pleitende Hogepriester, Wiens werk dag en nacht doorgaat. Van deze voorbede van Christus leeft ieder gelovige. Een plaatsje in Zijn voorbede is voldoende, hoorde ik eens iemand zeggen. Inderdaad - daar ligt alles in. Dat betekent immers de vastheid van de zaligheid, die ten diepste geen zaak is tussen mij en Hem, maar tussen Hem en Zijn Vader. Op grond van Zijn werk pleit Hij bij Zijn Vader. Deze Advocaat brengt Zijn eigen werk in geding en ontleent daaraan de rechtsgrond voor Zijn pleidooi.

Het betekent ook dat we dank zij Christus' priesterlijke bediening gezegend kunnen worden met alle geestelijke zegeningen, die maar mogelijk zijn. Geloven is geen vrucht van eigen levensakker - hoe zou het kunnen? Geloven dat een mens een zondaar is en geloven dat er ook voor hem genade en Christus zijn Borg en Zaligmaker is, dat is een zegen, waarmee Christus priesterlijk wil zegenen. En dan de troost, die Hij wil geven en de kracht, die Hij wil schenken - het is alles te danken aan Zijn priesterlijk ambt, dat Hij onafgebroken bedient tot op vandaag toe.
Tenslotte is Hij de Koning, Die vanaf de Hemelvaartsmorgen aan de rechterhand van Zijn Vader is gezeten en kerk en wereld regeert. Het is onvoorstelbaar wat dat in de praktijk betekent. Het sluit in dat Hij het te zeggen heeft; dat Hij bewaart en beschermt; dat Zijn werkplan wordt afgewerkt en dat we rustig kunnen zijn: er wordt geregeerd.

Er wordt in de hemel en vanuit de hemel gewerkt. Bij wijze van spreken: nu Christus' werkcentrum de hemel is komen de hemelse activiteiten pas goed op gang. Daarom betekent Christus' hemelvaart geen verarming, maar verrijking. De hemel is niet ver meer, want Christus - Immanuël - is, leeft en werkt daar.

Op de aarde
Maar ook op aarde is het anders geworden door Christus' hemelvaart.
Leger - zou iemand kunnen constateren. We zijn er dus armer op geworden. Het lijkt alsof de aarde aan zichzelf is overgelaten. Maar dat is niet vol te houden als we er goed over nadenken.
Boven de aarde welft zich de hemel waar die Jezus is Die op deze aarde geboren is, geleefd en gewerkt heeft, gestorven is - Hij weet wat de aarde is en wat de aarde nodig heeft.
Er is geen kloof geslagen tussen hemel en aarde. Integendeel - hemel en aarde worden en zijn nu met elkaar verbonden door deze Christus, Die hemel en aarde verenigt tezaam.
Nu is deze aarde geen geïsoleerd wereldbolletje, geen vergeten planeet, geen verdoemd „stukje grond". Maar nu is deze aarde het voorwerp van Christus' aanhoudende zorg.
Na de hemelvaart behoeven we nooit meer te spelen met de gedachte: wie kijkt er naar ons om en wie heeft er oog voor wat er op aarde gebeurt?
O, zeker - de klachten en de vragen zullen blijven, zoals ze ook voor Christus' hemelvaart werden gesteld door O.T.-ische gelovigen: Waarom vergeet Gij mij en hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? (Psalm 13).
Maar er is in feite een veel duidelijker antwoord op: De Here vergeet niet want Christus is in de hemel. En Zijn tegenwoordigheid garandeert dat niets aan Zijn zorg ontsnapt, dat niets en niemand wordt vergeten.
Wat een enorme troost en kracht ligt daarin, als we dat werkelijk geloven en daaruit leven ...
Nog een ander aspect moet worden genoemd. De aarde staat ook onder de opdracht van de hemel.
De discipelen bleven niet verweesd staren naar de hemel waardoor zij ongeschikt zouden zijn geworden voor het werk op aarde. Maar als Christus is weggenomen en de wolk expres van de hemel gezonden Hem aan hun ogen heeft onttrokken dan wenden zij hun gezicht naar de aarde - daartoe door de hemel zelf opgewekt! Juist omdat ze een Meester in de hemel hebben, kunnen ze werken op aarde. Daar moet van die Koning en Zijn Rijk worden getuigd; de aarde moet vol worden met de kennis van Zijn Naam. Door de hemel kunnen zij de aarde trouw blijven zonder in de aarde op te gaan en de hemel en de grote Hemelbewoner te vergeten.
Hier ligt de ruimte voor het werk in Gods koninkrijk. Het mag duidelijk worden gezegd dat het zin heeft nu de Koning in de hemel is, op deze aarde Zijn zeggenschap te proclameren en onderdanen voor Hem te winnen. Zijn rijkswet te realiseren in het leven dat Hij ons geeft en in de verbanden, waarin Hij ons plaatst. Een zaak, die steeds minder wordt gezien, maar die nog niets van zijn betekenis heeft verloren. Immers niet de omstandigheden, de sympathie en het te verwachten succes bepalen die Rijksarbeid in school, maatschappij, politiek, organisatie, maar de Koning in de hemel.
Ook na Hemelvaart 1981 actueler dan ooit.

Voor de toekomst
Na Christus' hemelvaart ligt de toekomst open, maar die toekomst is tegelijk bepaald door die hemelvaart.
Immers Christus' hemelvaart is geen afscheid van de aarde - dat bleek boven reeds - maar die hemelvaart belooft de terugkeer tot de aarde. Hij zal zo komen zoals ge Hem hebt zien heenvaren, boodschapten de engelen op de Olijfberg.
Bekende woorden waar we als kerkmensen vertrouwd mee zijn geworden - helaas.
Want het betekent dat er vanaf het moment van Zijn heengaan gewerkt wordt aan Zijn terugkeer.
Zijn werk is feitelijk nog niet af. Zijn wederkomst is geen toegift maar de kroon op alles.
De aarde staat niet alleen onder de opdracht van de hemel, maar niet minder onder de belofte van de hemel.
Vaak is en wordt dat vergeten, aardegericht en -gebonden als wij zijn.

Maar dan is het zaak onszelf en elkaar er aan te herinneren: Hemelvaart betekent niet dat de aarde aardser, maar juist hemelser zal worden. Eenmaal komt Hij terug met de hemel naar de aarde.
Nu de aarde „aardser" is dan ooit tevoren, nu de hemel gesloten lijkt, nu de aarde het alleen te zeggen lijkt te hebben en de hemel door de aarde wordt afgeschreven, is Christus' gemeente de vreemde plaats waar geloofd wordt: Hij komt terug.
De aarde heeft het verloren. De hemel wordt nog één keer geopend en aarde en hemel zullen dan weer in volmaakte harmonie zijn met elkaar - een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Kom ten hemel gevaren Christus kom spoedig terug.
We worden bang. Het duurt ook zo lang.
Maar lang of kort, bang of blij: Ik kom.
Dat raakt de eer van Mijn Vader en de kracht van Mijn werk en de verlossing van Mijn kerk.
Na Hemelvaart is het toch goed leven, zelfs in deze tijd, als we zoeken de dingen die boven zijn en daarom leven op deze aarde in het licht van Christus' hemelvaart.

J.H.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 mei 1981

De Wekker | 8 Pagina's

Na hemelvaart

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 mei 1981

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken