Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nauwelijks zalig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nauwelijks zalig

5 minuten leestijd

„En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?". 1 Petrus 4: 18

Een godvrezend vader ligt op zijn sterfbed. Zijn vrouw en kinderen staan er omheen. Zij bidden, dat vader gemakkelijk mag heengaan en getuigen zal van de hoop die in hem is. Misschien zal dit indruk maken op hun zoon, die de wereld is ingegaan. Het mocht een middel zijn tot inkeer. Maar vader sterft in duisternis, onder hevige aanvechtingen van de vorst der duisternis. En juist dit was een middel in Gods Hand tot inkeer van hun zoon. Het sterven van zijn vader maakte diepe indruk op hem: indien zijn vader, die zo nauw geleefd heeft, onder zulke benauwdheden sterft, wat moet het dan niet zijn, wanneer hij, de goddeloze zal sterven?
Petrus spreekt over rechtvaardigen, die nauwelijks zalig worden. Rechtvaardigen. Wie zijn dat? Een rechtvaardige is iemand, die recht staat tegenover de Heere. En dat is niemand van nature. „Er is niemand rechtvaardig, ook niet één". In Adam is het gehele menselijk geslacht gevallen en van rechtvaardig, onrechtvaardig geworden.
En toch: er zijn op aarde rechtvaardigen. Nee, niet in zichzelf. Maar in Christus. De grote afstand tussen God en de mens, door de zonde ontstaan, heeft Hij overbrugd. Hij heeft de zonden van Zijn volk weggenomen en op Zich genomen. Hij de Rechtvaardige heeft geleden voor onrechtvaardigen! Wie door het geloof, als een verlorene in zichzelf, Christus en al zijn weldaden mag aannemen, wordt door God rechtvaardig verklaard! Let wel: niet gemaakt! Want ook Gods kinderen zondigen iedere dag. Luther zegt: tegelijk rechtvaardig en tegelijk zondaar. Gods kinderen worden nauwelijks zalig, niet omdat het werk van Gods Zoon gebrekkig of onvolkomen zou zijn. Verre van dat! Want het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Voor de grootste der zondaren is er behoudenis. Aan Gods kant is er een ruimte om zalig te worden, zo groot, die niet in woorden is uit te drukken. Aan onze kant is het echter een nauwelijks zalig worden. Nee, dat wordt bij de aanvang van het geestelijke leven niet direct verstaan. Ook Petrus heeft dit pas later leren begrijpen. Hij had in het begin zo weinig zelfkennis! Al zouden al de discipelen zich ergeren aan Christus, hij nooit! Ja, hij zou wel voor de Heere willen sterven! En het was oprecht gemeend! Maar hoe laag is het met Petrus afgedaald! Tot driemaal zijn Meester met vloeken en eedzweren verloochend! En zou deze zwarte bladzijde uit het levensboek van Petrus, toen hij deze pastorale brief schreef, niet voor ogen hebben gestaan? In zijn brieven blaast de apostel niet meer zo hoog van de toren. Dat heeft hij afgeleerd. Petrus heeft geleerd, dat hij op zichzelf niet kan vertrouwen. Wat is hij zichzelf tegengevallen. Nu is hij niet meer overmoedig, maar ootmoedig! Hij schrijft dan ook: „Zijt met de ootmoed bekleed".
In het liefdesgericht, dat de Heere met Petrus hield en waarin hij in zijn ambt werd hersteld, sprak de Heere tot hem: „Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelf, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt". Dat heeft de apostel leren inleven.
Gods kinderen zijn en blijven onrechtvaardigen en zondaren in zichzelf. Steeds tot alle boosheid geneigd. „Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan", zo belijden wij in onze Catechismus. Dit drijft Gods kinderen uit tot Christus, Die niet alleen gegeven is tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. „Gun door 't geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid". Zo alleen kan de wereld verzaakt worden, wanneer haar gedaante ons lokt. Zo alleen kan de satan op de vlucht gedreven worden. Zo alleen kan ons verdorven hart gereinigd worden van dode werken.
Helaas: er is in onze donkere tijden bij Gods volk zo weinig een nabij leven met de Heere. Het gevolg is: dicht bij de zonden! Zij krijgen de overhand! En ook Gods kinderen gaan de gedaante vertonen van deze wereld. Daarom zegt de apostel in vs. 17: „Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?" Dit is een vraag waar geen antwoord op gegeven wordt. Mijn onbekeerde lezer: dat antwoord wordt aan uzelf overgelaten. Indien de rechtvaardige nauwelijks, - dat is met veel strijd en aanvechting - zalig wordt en dat het oordeel Gods ook hen treft in dit leven, ja zelfs bij hen begint, waar zult u dan als goddeloze en zondaar terecht komen? De dichter van Ps. 119 zegt: „Uw oordeel, HEER', kan niet dan vrees'lijk wezen".
Dit oordeel voltrekt zich direct na uw sterven. Maar u leeft nog: U kunt dat vreselijke oordeel nog ontgaan. U kunt dit oordeel ontgaan, door gehoor te geven aan de Heere, Die zegt: „Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol". Vraag of de Heere u daarvoor wil inwinnen om zo als een onwaardige en veroordeelde in uzelf uit te gaan tot Hem, Die het oordeel heeft ondergaan voor verloren zondaren.
Kind des Heeren: het is nauwelijks zalig worden, maar toch: zalig. Dat is een eeuwig wonder. Ondanks onze ontrouw, blijft Hij getrouw! Het ligt vast in Hem! „Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan!"

Noordeloos, P. Beekhuis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 september 1981

De Wekker | 8 Pagina's

Nauwelijks zalig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 september 1981

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken