Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De getuigende Heiland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De getuigende Heiland

5 minuten leestijd

„Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen". Johannes 18:37m

In dit gedeelte uit Johannes 18 legt Jezus Christus Zelf de goede belijdenis af voor Pontius Pilatus. In de woorden, die hierboven staan afgeschreven en die de stof voor deze meditatie leveren, wordt het gezonden zijn van de Heiland in de wereld in een bepaald licht samengevat. Jezus' opdracht was om voor de waarheid te getuigen. Alles wat Jezus op aarde heeft gedaan, alles wat Hij heeft gezegd, wordt in deze tekst gezien in dit ene kader: getuigenis geven voor de waarheid.
Dit getuigenis ontvangt in het rechtsproces voor Pontius Pilatus zijn laatste toespitsing. Dat Jezus juist voor Pontius Pilatus getuigenis geeft van de waarheid, is van grote ernst en diepte. Hier valt de laatste en grote beslissing. Immers is de rechter Pontius Pilatus geroepen om over Jezus een vonnis te vellen. Het gaat in dit proces om het handhaven van de waarheid. De vraag in het geding is: is Jezus koning?
Jezus getuigt voor Pilatus, dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Zijn Koninkrijk is van een andere orde dan het koningschap, dat de Romeinen en dus ook Pilatus kenden. Als Jezus' Koninkrijk van dezelfde aardse orde zou zijn geweest, dan hadden de dienaren van Jezus wel voor Hem gestreden. Pilatus reageert verbaasd: U bent dus toch een koning? Men kan dus blijkbaar ook op een andere wijze dan algemeen bekend koning zijn.
Daarop geeft Jezus getuigenis van Zijn koningschap. Dat is een heel bepaald koningschap: een koningschap, dat rust op waarheid. Van die waarheid moet Jezus getuigen. Daartoe heeft de Vader hem in de wereld gezonden. En de inhoud van deze waarheid is weer het koningschap: het is een waarachtig getuigenis omtrent het waarachtige koningschap, dat rust op genade en waarheid.
Het is opvallend, dat Jezus hier het woord getuigen gebruikt. „Getuigen" is een woord uit de rechtswereld. Als een getuigenis voor de rechtbank niet op waarheid berust, kan de rechtsgang geen goede voortgang hebben.
Pilatus is rechter over Jezus. De aangeklaagde geeft nu Zelf getuigenis van de waarheid. Zo doet Jezus een appèl op Pilatus; een appèl om tot een beslissing te komen. Om tot overgave aan de waarheid te komen.
De waarheid waarvan. Jezus getuigt, is de beslissende waarheid voor alle mensen. Immers waarheid heeft altijd een sociaal element in zich.
Waarheid geldt voor alle mensen; dat is nu eenmaal aan waarheid eigen. Daarom roept de waarheid steeds op tot een beslissing. Wie geconfronteerd wordt met de waarheid, wordt tot een beslissing gedrongen. De beslissing van Pontius Pilatus valt negatief uit: „Wat is waarheid?" Pilatus wendt zich in twijfel en onverschilligheid af van de waarheid, die door het getuigenis van Jezus tot hem komt. Ja, de waarheid zelf staat in levende Persoon voor Pilatus. Jezus Zelf is de waarheid.
Let wel: dé waarheid.
Voor elk mens. Daarom moet deze waarheid betuigd worden in de gehele wereld. Dat is de roeping van de Kerk tot op de jongste dag in de wereld: getuigen van de waarheid. In de waarheid worden de diepste relaties onthuld: die tot God, tot de naaste, tot onszelf, tot de schepping.
Waarheid is hetgeen God zegt over ons mensen. Onder welke heerschappij leven we? Door wie en wat laten we ons regeren? Slechts één koningschap is reddend en bevrijdend: de genadeheerschappij van Jezus Christus. Hij stond als de getuigende Borg voor Pilatus waar het ging om het getuigenis geven voor de waarheid. Hij stond als de zwijgende Borg voor Pilatus waar het ging om het zich verdedigen tegen allerlei valse beschuldigingen. Maar de waarheid van Zijn koningschap, rustend in genade, heeft Jezus wel betuigd.
In deze maand worden we in Nederland geconfronteerd met de prediking: „Er is hoop". Maar echte hoop moet rusten in waarheid. Geen hoop dan alleen in de geloofsovergave aan Jezus Christus. Hij is de waarheid.
Hij is de absolute, ook tegelijk de levende waarheid. Ten opzichte van Hem valt de beslissing. Ook in uw en jouw leven. Pilatus haalde de schouders op. „Wat is waarheid?" Velen hebben zich allang afgewend. Anderen zoeken wanhopig zonder ooit te vinden. Het is eigenlijk ook de eer van hun zoeken te na om te vinden! Jezus zegt: „Hiertoe ben Ik geboren en in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen". „Ik ben de waarheid". Ik ben de van God gezonden koning: barmhartig en genadig.
Wie Hem te voet valt, zal de eeuwige zegen van deze genadeheerschappij ontvangen. Als iemand deze meditatie leest en voor zichzelf déze van de waarheid getuigende Heiland nog niet te voet gevallen is, roept de Heiland u op om tot Hem te komen. Dan gaat uw zoeken over in vinden.
Dan wordt u vastgezet in een levende hoop. Dan draagt het getuigenis van Jezus Christus voor zijn aardse rechter Pontius Pilatus rijke vrucht. Kom dan tot de beslissing voor tijd en eeuwigheid: de beslissing van de overgave aan de waarheid. En de waarheid zal u vrijmaken!

Almelo, J. Jonkman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 maart 1982

De Wekker | 8 Pagina's

De getuigende Heiland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 maart 1982

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken