Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De vreugde die ons wacht (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De vreugde die ons wacht (3)

7 minuten leestijd

Ter bruiloft!
Het feest komt nog!
De gemeente des Heren is op weg naar de bruiloft!
Het is de lichte en vrolijke klank van Gods blijde boodschap. Het in naam des Heren verkondigde heil, de prediking der verlossing straalt als de gouden zonnestralen die in fel contrast tussen de donker dreigende wolkenmassa's heenschieten, beloftevol, hoopgevend
Het is de vrolijk verlossende bazuinstoot, schallend over de sombere klanken, die de doodsklokken in nimmer eindigende galm uitgieten over onze wereld.
Kom tot de bruiloft!
Niet te geloven, maar waar!
Dat is geen doemdenken, maar vreugdevol verwachten in een lichtend perspectief van feestvreugde, vrolijkheid, blijdschap, muziek en zang, licht en verzadiging van vreugde voor Zijn aangezicht, die dit bruiloftsfeest bereid heeft
Het is ook haast niet te geloven!
Je zit daar in de eentonigheid van alle-daagse ellende op één van de kruispunten der wegen. Er is geen uitzicht der vreugde meer in je leven. Er is goed bekeken niets en niemand die je wacht, die zich nog echt om je bekommert. Ieder vecht voor zijn eigen bestaan!
Ze zitten daar - een oosters tafreel! - op de kruispunten der wegen, de zwervers op aard, de daklozen, de blinden, de bedelaars (Luc. 14:21 ).
Och nee, ze zitten daar niet elke dag te treuren!
In hùn wereldje, zo onder elkaar lachen ze ook nog wel en valt er ook best nog wel eens wat te beleven! Maar als ze alleen zijn en in hun eenzaamheid de armoede en de angst voor de toekomst hen overvalt, trachten ze die gedachten liefst te verdringen of met behulp van allerlei middelen te vergeten! Liever maar niet aan de toekomst denken! Bij de dag leven, niet ziek worden, blijven vechten voor je in feite uitzichtloos bestaan . . .
Maar dan komen ze daar. Mensen met een boodschap blijkbaar.
Het zijn dienaren van de Koning nog wel! En die spreken je heel persoonlijk aan. Ze blijken een aan jou gerichte en voor jou bedoelde boodschap te hebben. Nee, ze vergissen zich niet. Het is ook geen wrede spot of grap . . . Het is een heel persoonlijke uitnodiging: Kom tot de bruiloft! Ja maar. . .
Dat kan toch niet waar zijn! Dat is toch onmogelijk, zoiets is toch ongehoord; niet voor zulke mensen als wij zijn weggelegd. Daar horen wij toch niet, trouwens dan zullen we ons eerst wel eens moeten wassen en zo in ons bedelaars pakje kun je toch ook daar niet verschijnen . . .
In naam van de Koning, die voor Zijn Zoon de bruiloft heeft aangericht (Matth. 22) nodigen we je uit, heel persoonlijk: Kom tot de bruiloft! Hij, de Koning en de Bruidegom willen het zo, Hij zal voor alles zorgen!
Wereldwijd, op zonnige stranden en in donkere oerwouden, in bloed hete woestijnen en in ijskoude poolstreken, zover men volkeren kent, moet en mag des Konings nodiging gebracht! Kom tot de bruiloft! En als de Zijnen, de dragers van Gods beloften van vanouds, de genodigden zich verontschuldigen of de knechten slecht behandelen en niet wensen te komen, dan gaat Gods evangelie buiten Israëls grenzen uit, wereldwijd.
Wie zou zich dan niet verwonderen? God opent een toekomst vol zaligheid, geloof Zijn heil- en troostrijk Woord. Aanvaard Zijn welmenende nodiging. Kom, de maaltijd is gereed, de Koning zorgt voor alles, het bruiloftskleed ligt klaar. De bruiloftszaal moet vol worden - dat raakt de eer van de Koning!
De bruiloft - wat een inhoudrijk verschiet!
Als Jezus de rijkdommen van het Koninkrijk der hemelen, de dienst aan en de liefdeheerschappij van God die heil bereidt en geen lust heeft aan de dood van zondaren en hun verderf, voorstelt, dan kiest Hij onder meer het feestelijk beeld van de bruiloft. Het is het feest dat na alle strijd en zorg de moede strijder wacht, het liefde-feest van het eeuwig leven!
De bijbel spreekt meermalen over dat festijn der vreugde! Het is niet zo maar een feest, een feestelijk samenzijn van mensen die zich na inspanning ook wel eens wensen te ontspannen en er met wat kennissen en vrienden wat feestelijks van maken. Het is niet een feest waarin ieder der genodigden zijn beste beentje dient voor te zetten om er wat gezelligs van te maken. Het is niet een feest dat wij bouwen!
De Koning, God zelf richt een bruiloft voor Zijn Zoon aan!
Dit eeuwig levensfeest heeft diepe en oneindig sterke wortels.
Het is geworteld in het welbehagen Gods, in de onnaspeurlijke liefde van die God, die veracht, miskend, beledigd, bespot en gevloekt, ja dagelijks getergd wordt door Zijn mens! En die toch liefheeft!
Zó lief, dat Hij Zijn wereld, met al wat er op en er in is niet laat wegzinken in de nacht van eeuwige doem, maar alles, het beste dat Hij had. Zijn eniggeboren Zoon er voor over had om met behoud van Zijn heilig recht zondaren te begenadigen en verloren zonen en dochters toch weer een thuiskomst te bereiden!
Niet de nacht maar de eeuwige dag; niet de dood maar het leven, niet de haat, de liefde zal overwinnen. Hij maakt alles nieuw en de Bruidegom, die Zijn Bruid kocht met de dure prijs van Zijn verzoenend sterven is bezig door Zijn Woord en Geest de bruid te werven, die als Zijn gemeente. Zijn kerk eens de bruiloftszalen der heerlijkheid zal vullen!
Kom tot de bruiloft!
De bruiloft is het feest bij uitnemendheid!
Het is het levensfeest, geworteld in de liefde Gods, waargemaakt door het bloed van de Zoon en straks vol-gemaakt door de onuitputtelijke trouw en liefde van de Geest die de bruiloftsgasten vanuit het stof der zonde op de kruispunten der wegen haalt en vernieuwt, heiligt, adelt en leidt op de weg en thuis brengt in de bruiloftszalen Gods!
De bruiloft is het liefde-feest van de volle vereniging, het levensfeest van de volle levensontplooiing en levenstoekomst!
Geen wonder dat, als de donkere oordeelswolken van de rechtvaardige God losbarsten en het oordeel in ravenzwarte nacht (rook) tot in alle eeuwigheid voltrokken wordt aan de stad der goddeloosheid van de Gods levensboodschap weigerende wereld, Babel, (Openb. 18) de hemel zingen gaat (Openb. 19). De boodschap van alle overwinnende zekerheid en eeuwige glorie overklimt alle duisternis en doem: Halleluja! Want de Here onze God, de Almachtige heeft het Koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt! (Openb. 19:6,7).
Zalig daarom allen die niet in de straten van Babel dwaalden, maar die de nodiging gehoord hebbend uitgingen: Zalig, zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam! (Open. 19:9 ).
Kan dat u bij tijden nog verwonderd blij maken: we gaan ter bruiloft? Leeft de liefde in uw hart en doet die liefde de hoop leven de Bruidegom straks te mogen zien en bij Hem op Zijn feest te komen en dat dan niet als buitenstaande gast, in feite een vreemde, maar als behorende tot Zijn bruidskerk?
Of . . . zegt een „bruiloft" u niets meer?
Zoals men in de straten en de levensverhoudingen van de Gode al meer ontvallen wereld een bruiloft, al meer als een ouderwets geval gaat zien! Vroeger, maar toen was de mens dan ook nog niet zo brutaal vrij naar zijn eigen begeren en lust te leven, - vroeger moge een bruiloft hèt feest zijn waarop twee mensen elkaar volledig gingen toebehoren. Maar nu, een bruiloft voor de moderne, „vrije" mens? Nu ja, om het feestje is het mogelijk nog wat, maar voor velen hoeft het niet meer. Men neemt toch het leven met al zijn rijkdommen en geheimen in eigen hand? Er is geen feest meer waar de liefde verwachtingsvol heen leeft, geen toekomst meer die hunkerend wordt verbeid. Geen feest meer waar het liefdefestijn onderbouwd met eden van trouw de volle toekomst opent.
Men hèèft niets meer te verwachten. Men neemt hier en nu alles wat het leven kan bieden, als het hem zint en zolang het hen zint.
En straks? Och dan heb je het gehad . . . er is niets meer te verwachten!
Maar: zalig zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Avondmaal van het LAM. Die Zijn liefde in het hart dragen zullen straks ter bruiloft trêen in 't koninklijke hof!

de B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 mei 1982

De Wekker | 8 Pagina's

De vreugde die ons wacht (3)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 mei 1982

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken