Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Na de Jeugdzondag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Na de Jeugdzondag

6 minuten leestijd

We hopen dat de jeugd ook op de Jeugdzondag in september in de kerk is geweest. Dat is een bijzonder voorrecht waar we niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.
We weten dat in vele kerken vandaag de situatie anders is, waar men de jeugd niet meer in de kerk kan krijgen, ondanks alle activiteiten om de kerkdiensten aantrekkelijker te maken voor het vlees.
In de kerken van Geref.-belijdenis liggen de zaken gelukkig nog anders, hoewel het één keer kerkgaan hoe langer hoe meer veld wint, waarin de jeugd helaas voorgegaan wordt door ouderen.
We kunnen als redenen voor trouwe kerkgang noemen o.a. het grotere gezag dat er bij ons nog is en ook de visie op de inhoud van de zondagsviering. Het belangrijkste argument ligt echter in het onvoorwaardelijk buigen voor Gods Woord. We ontmoeten vandaag allerwege een Schriftbeschouwing die in flagrante strijd is met onze belijdenis van het Woord.
Te denken is wat in het boekje „God met ons" te lezen staat en uitgegeven is door de synode van de Geref. Kerken.
Kerken waar we eerst nauw verwant mee waren, wat de visie op de Heilige Schrift betreft, gaan ons nu voor op de weg der vrijzinnigheid.
Denk niet dat dit onze jeugd voorbijgaat. Het kan ouders, en ook allen die in jeugdland werken, bang om het hart worden, wanneer we bedenken dat velen van onze eigen kerkjeugd in het onderwijs de bijbel als een menselijk boek wordt voorgehouden.
En wie afdoet van de Woorden van dit Boek diens deel zal afgedaan worden uit het boek des levens. Daarbij komt dat een andere visie op de bijbel ook een andere levensstijl geeft. Wat is dan nog zonde?
De bekende M.P. van Dijk schreef hoe men tegenwoordig over de zonde denkt: „Dat zonde zonde is voor Hem, is een waarheid uit grootmoeders tijd. Helemaal ouderwets is het besef dat wij met een rechter te maken hebben die beschuldigt en vrijspreekt.
Toen God als rechter verdween zijn wij rechters geworden die beschuldigen en vrijspreken. De hele wereld wordt voor onze vierschaar gedaagd: Afrika, India, Zuid-Amerika, de structuren, de multinationale. Als wij onze schuld niet meer kwijtraken in de weg van verootmoediging en gebed gaan wij haar bij anderen zoeken."
Dan gaan wij ons druk maken met een heleboel splinters in andermans ogen maar de balk in eigen oog (onze verdorvenheid) gaan we voorbij.
Juist omdat wij weten dat onze jongeren met ons in zonden ontvangen en geboren zijn en zó niet in het rijk van God kunnen komen dient de kerk grote bewogenheid aan de dag te leggen voor onze jongeren.
Hoe wij haar de weg des levens voorhouden zal middellijkerwijs (en God werkt toch middellijk?) bepalend zijn voor de kerk van morgen.
Vandaar de grote verantwoordelijkheid van allen die, op welke wijze dan ook, meer of minder georganiseerd, leiding hebben te geven.
Jeugdzondag luidt een nieuw seizoen in, waarop de jeugd niet alleen rondom verkondiging en pastoraat, maar ook via catechese en verenigingswerk in aanraking komt met Gods woord. Wat zou het heerlijk zijn als onder de bearbeiding van de Heilige Geest jongeren gaan verlangen de zoom wan Jezus' kleed aan te raken. Zovelen verkrijgen immers toegang in het Koninkrijk Gods.
In de wereld geldt: wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Maar in de kerk geldt: wie het Woord Gods bewaart, heeft toekomst en de jeugd erbij. In de weg van het genadeverbond zijn er rijke beloften voor onze jongeren en in het pleiten daarop zullen ze weet krijgen van de Koning van het rijk, Jezus Christus.
Deze tijd kent z'n speciale vragen m.b.t. de jongeren, waar men ook in verenigingsverband mee bezig is.
A. Velen vragen zich af: wat is de zin van het leven? Er wordt gesproken over doemdenken. Die geest van angst voor de toekomst gaat ook onze jongeren niet voorbij. Daarom hebben ze duidelijke leiding vanuit het Woord nodig.
Dat Woord verkondigt ons inderdaad dat het met deze wereld in deze bedeling naar het einde gaat. En dat Woord verkondigt ons ook dat er meer mensen de weg van het eeuwig verderf opgaan dan dat er het eeuwige leven binnengaan.
Wie in de zonde volhardt, ook als bondeling, de toorn Gods blijft op hem. Maar ook, wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie de Heere Jezus leert nodig krijgen gaat de zin van het leven verstaan. We leven om zalig te worden en, hier al met vallen en opstaan. God weer te dienen en te leven tot Zijn eer.
B. Wat is de zin van de arbeid?
Vele jongeren studeren in een bepaalde studierichting of bekwamen zich in een of ander vak, maar vragen zich ondertussen af: waarvoor doe ik het? Krijg ik wel werk?
Hoe kijk je als christen aan tegen de werkeloosheid?
De jeugd heeft recht op een kerk die met haar meebidt en -denkt.
Er is een economische achteruitgang en helaas zijn er maar weinigen die opmerken dat we als land en volk niet anders verdiend hebben, wanneer we zien op de wetteloosheid en het verlaten van de ware godsdienst.
Waar de Heere gediend wordt zal ook de zegen des Heeren ervaren worden. En altijd geldt: in voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig en voor het toekomende vertrouwend te zijn.
C. Wat is een waar geloof?
Dit is altijd de belangrijkste vraag. Er is veel wat zich als geloof aandient.
We hoeven dan niet alleen te denken aan allerlei andere godsdiensten maar ook aan die vormen van „geloof" die de Heere Jezus in de gelijkenis van de Zaaier noemt.
Er is het gevaar dat historisch geloof gehouden wordt voor zaligmakend geloof. Terwijl ook te bedenken is dat er geen zaligmakend geloof is wanneer men de bijbel niet aanvaardt als volledig geïnspireerd door de Heilige Geest.
Wat een waar geloof is wordt weergaloos weergegeven in zondag 7 van de HC.
Daarom zal aan de jeugd de rijkdom van onze reformatorische belijdenisgeschriften moeten worden voorgehouden. Alle geloof dat niet instemt met hetgeen beleden wordt in onze belijdenis is geen waar geloof.
We zullen in deze duidelijk moeten zijn, daar heeft de jeugd recht op en niet in het minst de HEERE.
Verder bedenken we dat een waar geloof aan de vruchten gekend wordt. Een belijdenis zonder wandel dienovereenkomstig is een vloek.
Ons geloof bepaalt de norm in heel ons handelen, ook in alle ethische vragen. Het „Gij geheel anders" zal meer dan ooit voorgehouden en voorgeleefd dienen te worden. Dat bepale ook het karakter van heel ons jeugdwerk.
Het synodaal getuigenis van 1953 merkte op: „wie de jeugd behouden wil met middelen aan de wereld of ook wel aan verkeerde jeugdlusten ontleend, zal daardoor de jeugd des te meer voeren in de armen van de jeugd-vijand satan."
De Heere geve ons getrouwheid in het dienen van Hem, opdat velen geleid mogen worden tot Jezus.

Jeugddeputaat, A.K. Wallet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1982

De Wekker | 8 Pagina's

Na de Jeugdzondag

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1982

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken