Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gajus, een goede naam (De broeders uit Johannes 3 1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gajus, een goede naam (De broeders uit Johannes 3 1)

7 minuten leestijd

„Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen." 3 Johannes :4

Johannes heeft van alle apostelen van de Heere Jezus het langst geleefd. De Heere heeft hem lang doen werken in de kerk van het Nieuwe Testament om die kerk te bouwen en toe te rusten tot haar taak in de wereld tussen Pinksteren en de Wederkomst. Johannes is een teken van Gods zorg voor Zijn kerk op aarde. Maar dat betekent ook, dat Johannes meer dan één van de anderen heeft gezien hoe Gods werk gestalte krijgt midden in de gebrokenheid van deze bedeling. In zijn derde brief, eigenlijk maar een briefje ter grootte van één blad papyrus, lezen we daarover.
De apostel heeft deze brief gericht aan een zekere Gajus, wiens naam voor velen onbekend zal zijn, ondanks het feit, dat hij één van de twee gewone leden van de kerk is, aan wie een brief is gericht, die een plaats heeft gekregen in het Nieuwe Testament.
Nu weten we enerzijds van Gajus ook maar heel weinig. Gezien het feit dat Johannes de laatste periode van zijn leven heeft gewerkt in Efeze, ligt het voor de hand te veronderstellen, dat Gajus ook in die omgeving heeft geleefd. Volgens de traditie is hij later bisschop van Pergamus geworden, één van de zeven gemeenten Azië. Maar met zekerheid weten we niets.
Anderzijds weten we heel veel van Gajus, namelijk, wat zijn verhouding tot de Heere en Zijn gemeente betreft. Johannes heeft daarover gehoord van „de broeders", rondtrekkende evangelisten, die regelmatig verslag uitbrachten aan Johannes van hun bevindingen onderweg in de gemeenten. Die broeders hebben een bijzonder goed getuigenis van Gajus laten horen. Ze hebben niets dan lof voor zijn persoon en zijn optreden. Zijn geestelijke welvaart en gezondheid laat kennelijk niets te wensen over. Vandaar, dat Johannes zijn brief kan beginnen met die merkwaardige wens, dat het met alle dingen in het leven van Gajus net zo goed mag gaan als met zijn ziel. Dat is nogal wat.
Tussen haakjes: zouden ze dat van u ook kunnen zeggen? Wat zou het voor u betekenen als het met uw werk en uw gezondheid en met uw gezin net zo goed gaat als met uw verhouding tot de Heere? Zou uw zaak dan bloeien en zou u genieten van een uitstekende gezondheid? Of zou u dan failliet gaan en met spoed in het ziekenhuis moeten worden opgenomen?
Die Gajus had een hele beste naam bij broeders en vreemdelingen; dat blijkt uit alles. Wat is er dan aangaande Gajus gerapporteerd?
We kunnen het samenvatten in de woorden van vers 4, die boven deze meditatie staan. Johannes heeft van hem gehoord, dat hij in de waarheid wandelt. De apostel gebruikt hier een uitdrukking die typerend voor hem is. Waarheid is bij Johannes geen abstract begrip. Het is voor hem onlosmakelijk verbonden met de persoon van de Heere Jezus, Die in het Evangelie van Johannes zegt: „Ik bén de Waarheid". En het is voor Johannes tegelijk verbonden aan de belijdenis van Christus voor Pilatus: Ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven; een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.
In de waarheid wandelen.
Dat houdt dit in. Dan hebben we de waarheid gehoord, de waarheid over God en over onszelf. Die waarheid heeft ons vrijgemaakt uit de verleugende situatie, waarin we van nature leven omdat we onszelf bedriegen en ons laten bedriegen. De Heere heeft ons de waarheid verteld en dat heeft beslag gelegd op ons leven. We hebben de waarheid leren kennen van Christus, Die alleen de Weg en de Waarheid en het Leven is. En dat is het leven gaan beheersen. Het leven wordt doortrokken van de waarheid Gods. Niet op een krampachtige manier. Johannes spreekt over wandelen. En dat doe je als ontspanning en met iemand van wie je houdt. Vanuit de liefde van je hart, dat openging voor de liefde van God in Christus, kom je tot dat wandelen in de waarheid. Dan wordt Christus ons leven en krijgt Hij gestalte in ons. Johannes weet daar zelf ook van: Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Daarom wandelen we met Hem in de waarheid en hebben we de broeders lief en wordt dat merkbaar in ons leven.
Wandelen in de waarheid, dat is het leven zoals het bezongen wordt in Psalm 119: „Ik Heere, die al mijn blijdschap in U vind".
Dat is Gajus. Hij wandelt in de waarheid en broeders en vreemdelingen merken het en verheugen zich erin.
Nu is Gajus niet altijd zo'n wandelaar geweest.
Johannes herinnert daaraan, wanneer hij Gajus één van zijn kinderen noemt. De Heilige Geest heeft de prediking van Johannes gebruikt om het geloof te werken in het hart van Gajus. Hij is wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God, dat hem verkondigd is door Johannes. Waar dat gebeurt, ontstaat een band, met de Heere, maar ook met de prediker van dat Evangelie. Onvergetelijk zijn voor een dienaar des Woords de momenten, waarin iemand kwam vertellen, hoe de Heere de prediking gebruikte tot eeuwige zegen. Welnu, zo is het Gajus vergaan. Hij is van vijand kind geworden, van dood levend gemaakt. En het heeft de Heere behaagd de prediking van Johannes daarvoor te gebruiken.
Gaat u nu begrijpen, waarom Johannes zo'n sterke uitdrukking gebruikt aan het begin van onze tekst: „Ik heb geen meerdere blijdschap". O, Johannes weet best wat blijdschap is. Hij heeft grote blijdschap gekend toen hij Jezus mocht ontmoeten en op die onvergetelijke tiende ure voor het eerst aan zijn voeten mocht zitten. Hij heeft grote blijdschap gekend, toen hij als eerste van de discipelen na de opstanding aan de zee van Tiberias de Meester herkende en het uitriep: „Het is de Heere". Maar de grootste blijdschap ligt voor Johannes in mensen als Gajus. In zulke mensen krijgt het wederbarende werk van de Heilige Geest gestalte; wordt zichtbaar Wie de Heere Jezus is; schittert het herscheppende werk van God.
Daar is het de Heere om te doen en daarin is de blijdschap van Gods knechten vervuld, dat mensen, die van nature uit de vader der leugenen zijn, leren wandelen in de waarheid.
Mag ik u eens vragen: hebt u ook zo'n goede naam? Bent u een kind geworden van God, door de Geest wedergeboren en geleid? Is er misschien in uw leven ook zo'n Evangelieprediker, die mag zeggen: ik heb u door het Evangelie verwekt? En heeft dat in uw leven gestalte gekregen in een wandelen in de waarheid? Gaat uw hart daarnaar uit en is dat tegelijk de voortdurende worsteling in uw leven, die u doet bidden: „Leer mij naar Uw wil te handelen; ik zal dan in Uw waarheid wandelen"?
Weet u, het kan helaas ook zo anders zijn in de gemeente. Dat hopen we volgende week te ontdekken uit het vervolg van dit briefje.
Maar hier is het de Heere om te doen. Hier zorgt Hijzelf voor. Het is Zijn werk, dat voortgang heeft in de Pinksterkerk. Het is Zijn verkiezend welbehagen, dat zich verwerkelijkt in deze vrucht van de prediking. Vijanden worden kinderen en leren wandelen in de waarheid. En Gods knechten in hemel en op aarde vinden daar hun grootste blijdschap in.
Geldt die blijdschap ook u?

Urk, J. Westerink

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1983

De Wekker | 8 Pagina's

Gajus, een goede naam (De broeders uit Johannes 3 1)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1983

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken