Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden op 26 mei te Leeuwarden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden op 26 mei te Leeuwarden

4 minuten leestijd

Namens de Raad van de roepende kerk van Harlingen opent de consulent ds. D.J.K.G. Ruiter om 14.00 uur de vergadering. Hij gaat voor in gebed, leest Rom. 5:1-11 en laat zingen Ps. 5:1, 7 en 8.
In zijn openingswoord heet hij in het bijzonder welkom ds. C. Langbroek, de kandidaten W. van ' t Spijker en J.W. Wüllschleger met hun echtgenotes, belangstellenden, bovendien de dep. art. 49 K.O., te weten de predikanten J. Brons, J.C. Hardeman, R. Hol, W. de Joode en J.J. de Jonge.
Nadat de wettigheid van de vergadering is vastgesteld neemt het moderamen plaats. Praeses: ds. R. v.d. Kamp, scriba: ds. H.H. Korving, assessor: ds. M. den Bleker. Ds. J. Plantinga is als adviseur aanwezig. Ds. R. Kok wordt benoemd tot verslaggever kerkelijke pers.
Allereerst vindt in comité de approbatie plaats van de stukken m.b.t. de overkomst van ds. C. Langbroek naar Drachten.
Verder is ter tafel het verzoek van de kerkeraden van Heerenveen en Siegerswoude om de beroepen kandidaten, resp. de brs. W. van 't Spijker en J.W. Wüllschleger peremptoir te examineren.
Na onderzoek van de vereiste getuigschriften gaat de classis over tot het examen.
Eerst houden de kandidaten een preekvoorstel over een hun opgegeven tekst. Kand. Van 't Spijker over Jes. 53:10B en kand. Wüllschleger over Ef. 4:30.
In verband met het feit, dat ds. H.H. Klomp de vergadering eerder zal moeten verlaten examineert deze de kandidaten nu eerst in kennis van en inzicht in de leer der kerk in aansluiting aan de belijdenisgeschriften. Daarna examineert ds. D.J.K.G. Ruiter O.T. (Van ' t Spijker: Gen. 38 en Ps. 125; Wüllschleger: Gen. 4 en Ps. 124). Ds. J. Plantinga examineert N.T. (Van ' t Spijker: Luk. 7:18-35 en Col 2:4 t/m 3:4; Wüllschleger: Luk. 7:36-50 en Rom. 14). Ds. R. Kok leidt het gesprek over de prediking. Ds. R. v.d. Kamp onderzoekt het inzicht in de beginselen van kerkregering en de kennis van de kerkorde.
In comité leidt ds. R. v.d. Kamp het gesprek met kand. W. van ' t Spijker over de persoonlijke verhouding tot de Heere en de beweegredenen om te staan naar het ambt van dienaar des Woords in de Chr. Geref. Kerken. Ds. M. den Bleker doet dit bij kand. J.W. Wüllschleger.
Na het examen vindt de deliberatie plaats. Na opheffing van het comité kan de praeses de vergadering meedelen, dat de classis - gehoord het advies van dep. art. 49 - heeft besloten om beide brs. toe te laten tot de dienst des Woords en der Sacramenten in de Chr. Geref. Kerken in Nederland.
Nadat het ondertekeningsformulier is ondertekend en de lastbrief is overhandigd worden de kandidaten door de praeses en door ds. J.J. de Jonge namens deputaten, hartelijk toegesproken en wordt hen een gezegende diensttijd toegewenst. Daarna wordt ps. 119:17 toegezongen. De classis benoemt als mentor voor kand. W. van ' t Spijker: ds. J. Plantinga en voor kand. J.W. Wüllschleger: ds. C. Langbroek.
Ds. M. den Bleker zal de classis vertegenwoordigen bij de bevestigings- en intrededienst van ds. Langbroek, ds. R. v.d. Kamp bij kand. Van 't Spijker en ds. H.H. Klomp bij kand. Wüllschleger.
Datum volgende classisvergadering was reeds vastgesteld: D.V. 6 okt. '83. Roepende kerk: Heerenveen. De kerk van Leeuwarden, Siegerswoude en Sneek dienen een diaken af te vaardigen. Moderamen: ds. H.H. Klomp, praeses; ds. R. v.d. Kamp, assessor, ds. C. Langbroek, scriba. Ds. M. den Bleker dankt de praeses voor de goede leiding, die hij gegeven heeft. Vervolgens eindigt de praeses met gebed, waarin hij in het bijzonder ook ds. H. van Mulligen aan de Heere opdraagt, over wie ter vergadering werd bericht, dat hij ernstig ziek was.
De praeses sluit de vergadering.

Verslaggever

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1983

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden op 26 mei te Leeuwarden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1983

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken