Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Amsterdam van de chr. geref. kerken, gehouden op donderdag 26 mei in het kerkgebouw „De Bron

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Amsterdam van de chr. geref. kerken, gehouden op donderdag 26 mei in het kerkgebouw „De Bron" te Amsterdam-Nieuw-West

5 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Bussum opent ds. G.J. Buijs (de consulent) de vergadering. Gezongen wordt ps. 123:1, waarna ds. Buijs voorgaat in gebed. Daarna leest hij Openb. 1:9-20.
Vervolgens heet ds. Buijs de deputaten art. 49 KO, de beide examinandi, de afgevaardigden en de belangstellenden van harte welkom. Het is vandaag de dag van een beslissend examen, maar we mogen weten, dat de verhoogde Heiland Jezus Christus Zelf over zijn kerk waakt. Tot slot roept ds. Buijs de vergadering op, dat alles kerkelijk en christelijk dient te geschieden.
Na het openingswoord vond er een onderzoek plaats van de lastbrieven en de wettigheid van de vergadering. Dit was in orde, zo kon het moderamen zitting nemen. Het moderamen van deze classisvergadering bestond uit ds. J.H. Carlier, praeses, ds. G.J. Buijs, assessor, en ds. H.B. Hoogendoorn, scriba.
Tijdens deze classisvergadering werden er ook weer enkele benoemingen verricht. Br. W.J. Graves werd herbenoemd tot quaestor en ds. H.H. de Haan werd benoemd tot verslaggever voor „Woord en Leven" en „De Wekker". De notulen van de classisvergadering van 23-2-'83 werden na een opmerking n.a.v. art. 10 van deze notulen goedgekeurd. Ds. J. v. Mulligen uitte nog kritiek op het verslag van de vergadering van 23-2-'83, zoals dat in „Woord en Leven" en in „De Wekker" verschenen is. Hij stelde voor dat voortaan aan het eind van een vergadering zou worden voorgelezen, wat de verslaggever van plan is om te laten publiceren in „Woord en Leven" en „De Wekker. Besloten werd om hierover op de najaarsclassis verder te spreken. De ingekomen brieven van Huizen, Naarden en Ouderkerk a/d Amstel worden voorgelezen, die handelen over het verzoek om de classis bijeen te roepen. De attesten blijken goed van inhoud te zijn, en al de vereiste stukken zijn aanwezig, zodat de brs. Blokland en Hofman kunnen worden geëxamineerd. Allereerst houden de beide broeders, na elkaar, een korte preek over een opgegeven tekst. Br. Blokland hield een preek over Matth. 8:5-13 en br. Hofman over Jes. 55:1-3.
Vervolgens ontving ds. J.H. Carlier de gelegenheid om de beide brs. te onderzoeken naar hun inzicht in de H. Schrift en de bekwaamheid om haar te verklaren. Met kand. Blokland werd gesproken over en werden vragen gesteld n.a.v. Ps. 27:1-6 en Jes. 61:1-11. Met kand. Hofman werd gesproken over en werden vragen gesteld n.a.v. Ps. 27:7-14 en Jes. 55:1-13.
Daarna was de exegese van het Nieuwe Testament aan de beurt. Voor dit onderdeel van het peremptoir examen had de classis ds. H.B. Hoogendoorn aangewezen om de beide kandidaten te ondervragen. Ds. Hoogendoorn stelde br. Blokland vragen over Matth. 22:1-14 en 1 Petr. 4:7-19 en br. Hofman stelde hij vragen over Matth. 7:21-27 en Ef. 2:1-10.
Toen kreeg ds. Th. Rutters de gelegenheid om met de beide brs. te spreken over hun gehouden preken en over de prediking van Gods Woord. Gesproken werd o.a. over wat is een tekst. Wat is onderscheidenlijk prediken. Wat is de kracht van de prediking.
Ook de kennis van en het inzicht in de Belijdenisgeschriften kwam aan de orde. Over verschillende gedeelten uit de Heidelb. Catech., de Ned. Gel. Bel. en de Dordtse Leerregels werd gesproken. Ds. de Haan stelde br. Blokland o.a. vragen over art. 2 en 5 van de Ned. Gel. Bel. en over Hfdst. 1:7, 16 van de Dordtse Leerregels. Br. Hofman stelde hij o.a. vragen over art. 7 en 18 van de Ned. Gel. Bel. en over Hfdst. 1:9, 10 van de DL.
Ds. Buijs stelde namens de classis een onderzoek in naar het inzicht in de beginselen en kennis van de Kerkorde. Hij ondervroeg de brs. naar verschillende stelsels van kerkregering en naar ons eigen stelsel van kerkregering. Hij stelde hun o.a. ook vragen n.a.v. art. 31 v.d. KO en naar de duur van het ambt van dienaar des Woords.
Na de bovenvermelde onderdelen van het peremptoir examen volgde het persoonlijke gesprek met de beide brs. (ieder afzonderlijk) over hun verhouding tot de Heere en hun beweegredenen om te staan naar het ambt van dienaar des Woords in de Chr. Geref. Kerken. Enkele predikanten (ook uit de deputaten) en ouderlingen namen van de gelegenheid tot navraag gebruik.
Na een gunstig advies van de deputaten art. 49 KO werden de brs. Blokland en Hofman met algemene stemmen door de classis toegelaten tot de bediening van Gods Woord en de sacramenten in onze kerken. Ds. Carlier overhandigde hun de lastbrieven en br. Blokland en br. Hofman ondertekenden beiden de formulieren van enigheid. Vervolgens sprak ds. Carlier de beide kandidaten toe, namens de classis. Tijdens deze classisvergadering werden ook enige regelingen getroffen. Het moderamen voor de najaarsclassis zal bestaan uit: ds. H.H. de Haan, praeses, ds. J.H. Carlier, assessor, ds. H.B. Hoogendoorn, scriba.
Ds. G.J. Buijs zal namens de classis spreken in de bevestigings- en intrededienst van kand. Blokland en ds. Th. Rutters zal namens de classis spreken in de bevestigings- en intrededienst van kand. Hofman. Tevens werd ds. Buijs aangewezen als mentor van br. T. Blokland en ds. Rutters als mentor van br. Hofman.
Aan het einde van de classisvergadering sprak de voorzitter van de deputaten, ds. A.J. Otter, de beide kandidaten nog toe. Hij ging voor in dankgebed en liet zingen ps. 143:10. Tot slot werd de vergadering gesloten door de praeses van de vergadering ds. Carlier.

H.H. de Haan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1983

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Amsterdam van de chr. geref. kerken, gehouden op donderdag 26 mei in het kerkgebouw „De Bron

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1983

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken