Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de Classis Zwolle op woensdag 12 oktober 1983

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de Classis Zwolle op woensdag 12 oktober 1983

4 minuten leestijd

Voor onze halfjaarlijkse vergadering komen we weer In het Noorderkerkcentrum te Zwolle bij elkaar. De kerkeraad van Elburg heeft deze vergadering samengeroepen en namens haar opent ds. G. Hamstra de vergadering. Hij mag leiding blijven geven aan de vergadering als het moderamen aantreedt: ds. Hamstra is nl. praeses; naast hem nemen zitting ds. K.T. de Jonge als scriba en ds. J. Dol als assessor. Br. J. ter Wee wordt opnieuw benoemd als quaestor.
Het was voor de tweede achtereenvolgende maal mogelijk om met één dag vergaderen de agenda af te werken, ook al vergde dat nog drie dagdelen. Er waren een paar meer aandacht vragende zaken.
De PS van het Noorden vroeg onze classis om het verzoek van Lelystad om ds. G. Roukema namens haar af te vaardigen opnieuw in behandeling te nemen uitgaande van een op 24 maart 1982 aanvaard voorstel-Bijleveld.
Daarin was - om het samen te vatten en dus niet alle aspecten recht doend - door de classis uitgesproken, dat de afvaardiging van ds. Roukema kon mits dit door de Generale Synode was goedgekeurd. De classis benoemde toen een commissie-Bijleveld, die een instructie voor behandeling op de GS moest opstellen. Deze werd verworpen op 13 okt. 1982, waartegen Lelystad in appèl ging bij de PS. Deze meerdere vergadering wees dit appèl toe, omdat zij het onjuist achtte dat de classis deze door haar zelf bedoelde instructie verwierp. Zij verzocht dus de classis om opnieuw te beginnen uitgaande van het aanvaarde voorstel-Bijleveld. Ook deze keer zijn er weer uren aan besteed. Er is gesproken hoe we ermee verder moesten. Het volgende voorstel werd tenslotte aangenomen (24 voor en 15 tegen): „De classis Zwolle, gehoord het verzoek van de PS van het Noorden, besluit om uitgaande van het voorstel-Bijleveld a) de kerkeraden gelegenheid te geven kommentaar te geven voor 15 dec. 1983 op het voorstel van de commissie Bijleveld; b) de commissie Bijleveld opnieuw te benoemen om bovenstaand commentaar te ontvangen, te bespreken en te verwerken tot een voorstel voor de voorjaarsclassis 1984." In deze commissie werden benoemd: ds. B. Bijleveld, ds. K.T. de Jonge, ds. W. de Joode en drs. J.C.L. Starreveld. In aansluiting hierop werd ook besloten, dat ds. G. Roukema toegelaten kon worden als permanent waarnemer van de classis tot de afhandeling van deze zaak.
Van de Generale Synode is een verzoek ontvangen om drie leden te benoemen in een commissie, die samen met drie leden van de classis Amersfoort in overleg met deputaten IJsselmeerpolders in de lijn van art. 38 lid 3 KO de grenzen vaststelt van de toekomstige gemeente Zeewolde met het oog op het werk van de deputaten. Tussen de kerken van Almere en Harderwijk is nl. een verschil van inzicht gebleken wie het kerkelijk opbouwwerk daar ter hand moet nemen. Er zijn afgevaardigden, die voorstellen zonder meer benoemingen te doen voor deze commissie; anderen, o.a. die van Almere, zeggen, dat volgens kerkorde en Heilige Schrift eerst Almere en Harderwijk met elkaar moeten spreken. Als Almere verklaart bezorgd te zijn, dat er over haar en zonder haar hierin wordt gesproken, spreekt de classis uit, dat zij het ook tot de taak van deze commissie rekent, dat de kerkeraden van Almere en Harderwijk betrokken worden bij het overleg en bij de formulering van het voorstel aan de classis. In deze commissie worden benoemd voor de classis Zwolle: ds. B. Bijleveld; oud. J. ter Wee en ds. J. Westerink. Van zeven kerken zijn rapporten kerkvisitatie: deze worden gelezen en waar nodig besproken. De andere elf kerken rapporteren naar art. 41 KO.
De Commissie Samenspreking Regio Kampen NGK rapporteert geen kans te zien om uitvoering te geven aan haar opdracht. We besluiten met spijt de huidige leden ontheffing te verlenen en na afhandeling van de afvaardiging ds. Roukema deze taak opnieuw te bezien.
De Classisbeurten worden verdeeld: dit halfjaar ontvangen de vacante gemeenten Hasselt, Hattem, Sint-Jansklooster en Zwartsluis weer elk 4 à 5 zondagen van classispredikanten, waar onze classis zo rijk van voorzien is. In de Commissie Ambt en Dienst worden de brs. J. v.d. Berg te Zwartsluis en ds. J. Brons te Urk herbenoemd; drs. J.C.L. Starreveld wordt benoemd tot deputaat van de classis in het bestuur van de prof. L. Lindeboomstichting én als zodanig tot lid van Ambt en Dienst.
We besluiten tenslotte dat we voor de voorjaarsclassis op 29 februari |!) 1984 D.V. door Emmeloord samengeroepen willen worden. Hattem, Heerde en Kampen zenden dan hun diakenen en Almere en Dronten nemen waarnemers van de Ned. Ger. Kerk ter plaatse mee.
Ds. Dol dankt ds. Hamstra voor zijn leiding en gaat voor in dankgebed.

K.T. de Jonge

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 januari 1984

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de Classis Zwolle op woensdag 12 oktober 1983

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 januari 1984

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken