Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de P.S. van het Oosten, gehouden op donderdag 20 april en dinsdag 9 mei 1989

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de P.S. van het Oosten, gehouden op donderdag 20 april en dinsdag 9 mei 1989

4 minuten leestijd

1. Opening door ds. H. Biesma. Hij leest 1 Cor. 15:1-11, we zingen Ps. 86:6 + 8 en hij gaat ons voor in gebed.
2. Onderzoek lastbrieven: alle primi afgevaardigden zijn aanwezig, tijdens de voortgezette vergadering zijn enkele primi vervangen door hun secundi.
3. Verkiezing moderamen: ds. M. Vlietstra praeses, ds. J. van Amstel scriba, ds. J. Jonkman assessor.
4. De agenda wordt aangevuld en vastgesteld.
5. Benoemingen: verslaggever kerkelijke pers ds. G.P.M. v.d. Linden - commissie nazien boeken quaestor: brs. Lokhorst en v.d. Veen, later rapporteren ze dat alles in orde bevonden is. - Quaestor: br. M. Hartog. - Stembureau verkiezingen afgevaardigden G.S. br. + zr. Veenman. - Adviseur van de vergadering ds. H. Biesma.
6. Na enkele kleine wijzigingen en aanvullingen worden de akta van de P.S. van 1988 vastgesteld en getekend.
7. Ingekomen stukken:
Naast de gebruikelijke stukken als lastbrieven, advies predikantstractementen enz. waren er een tweetal brieven van de Chr. Ger. Kerk van Amersfoort inzake een voorgenomen uitbreiding van art. 35 K.O. Verder een tweetal appèlschrijvens waarvan één in comité is behandeld en de ander een uitspraak van de P.S. vroeg inzake de juiste toepassing van de uitspraak van de G.S. van 1962 inzake het gebruik van de N.V. naast de S.V. in de eredienst. Dit laatste appèl kon de P.S. niet toewijzen.
Verder was er nog een sollicitatiebrief van een broeder die naar werk zocht op het gebied van evangelisatie. De P.S. zal deze broeder meedelen dat het niet tot het werk van de P.S. behoort om evangelisatieprojecten op te zetten en verwijst deze broeder naar eigen gemeente en deputaten evangelisatie.
8. Instructies:
a. Van de classis Amersfoort is er een instructie om de redactie van art. 35 K.O. te wijzigen. Deze instructie luidt: „de classis Amersfoort verzoekt de P.S. van het Oosten 1989, de volgende instructie over te nemen en door te zenden aan de G.S. van 1989: De G.S. spreke uit, dat zowel de praeses als de scriba van de kerkelijke vergaderingen ambtsdrager dienen te zijn". Deze instructie werd aangenomen en doorgezonden.
b. Van de classis Apeldoorn is er een instructie om de taakstelling van deputaten berijmde schriftgedeelten uit te breiden met de taak een bundel te doen uitgeven t.b.v. de Chr. Ger. Kerken waarin zullen zijn opgenomen: 1. de liturgische formulieren vastgesteld door de G.S. van 68/69, 71/72 en 1974. 2. de nieuwe psalmberijming van 1968. 3. de nieuwe vertaling van de Nederlandse belijdenisgeschriften. 4. de Schriftberijmingen welke de G.S. heeft vrijgegeven. De bedoeling van deze instructie was de kerken te dienen met één bundel en tevens een uitgave te verkrijgen van de nieuwe psalmberijming los van het Liedboek. Na bespreking en stemming werd deze instructie niet aangenomen.
c Een drietal instructies van de classis Utrecht.
1. Een instructie het aantal predikantsplaatsen uit te breiden door per predikant een eenheid van 450 zielen te stellen.
2. Een instructie betreffende de voorziening in het levensonderhoud van afgezette predikanten.
3. Een instructie betreffende het in mindering brengen van pensioenrechten voortvloeiende uit arbeid vóór de ambtsperiode.
Geen van deze drie instructies wordt aangenomen.
9. Vervolgens worden de rapporten en verslagen van de negen deputaatschappen van de P.S. uitvoerig besproken en door de aanwezige deputaten toegelicht. Dankbaar mag er gesproken worden over dit veel tijd kostende werk dat vaak in stilte geschiedt.
Een enkel punt daaruit: Het curatorium meldt een goede voortgang in de theologische arbeid aan de Theologische Hogeschool. Met dankbaarheid wordt het aangevangen werk van prof. dr. J. de Vuyst gememoreerd. Deputaten zending zijn blij voor de goede ontvangst van het plan om de gemeenten te laten meedenken in het vinden van een nieuw zendingsterrein. Van drs. v.d. Vegt, predikant in Israël, komen berichten over goede contacten en zegen op zijn werk. Met de kerkeraad van Broek op Langedijk zoeken deputaten Evangelisatie naar de mogelijkheden voor de opvolging van br. Schouten, die met pensioen gaat.
10. Verkiezingen:
De aftredende brs. in de deputaatschappen worden herbenoemd, terwijl br. J.G. v.d. Poel toegevoegd wordt aan deputaten art. 13 K.O., ds. H.J.Th. Velema aan deputaten art. 49 K.O. en br. H. van Dieren aan deputaten kerkbouwaangelegenheden.
Naar de G.S. van 1989 worden afgevaardigd:
- de di. J. van Amstel, sec J. Oosterbroek, J. Jonkman, sec. G. Bijkerk, B. de Romph, sec. G. v.d. Groep, P. Roos, sec. J.W. Maris, M. Vlietstra, sec. G.P.M. v.d. Linden, J. Westerink, sec. H.H. Klomp, alg. tertius H. Biesma.
- de ouderlingen: G. van Brenk, Zeist, sec. H. Verhey, Nijkerk, G.J. Grevers, Aalten, sec. C. v.d. Weele, Ermelo, H. v.d. Herik, Leerdam, sec. J. v. Twillert, Bunschoten, D. Lokhorst, Nunspeet, sec. J. Roest, Baarn, J.G. v.d. Poel, Ede, sec. H. Nagel, Eemdijk, A. Versluis, Lexmond, sec. B. van Schalk, Culemborg, alg. tertius C.J. Marchal, Langbroek.
- de diaken: A.D. Bikker, Noordeloos, sec. A. van Ree, Harderwijk, tertius Joh. van Vulpen, Bunnik.
11. De P.S. van 1990 zal D.V. gehouden worden op 10 mei 1990 in Apeldoorn.
12. Ds. Jonkman dankt de praeses voor zijn rustige en evenwichtige leiding in de twee volle dagen van vergaderen.
De praeses sluit de vergadering.

G.P.M. v.d. L

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 juni 1989

De Wekker | 12 Pagina's

Verslag van de P.S. van het Oosten, gehouden op donderdag 20 april en dinsdag 9 mei 1989

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 juni 1989

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken