Bekijk het origineel

Kort verslag classis Dordrecht 17 maart 1993

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kort verslag classis Dordrecht 17 maart 1993

3 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van 's-Gravendeel opent ds. H. van de Steege de vergadering. Gezongen wordt psalm 102:3, gelezen wordt 1 Cor. 12:12-13:3. Er wordt een openingswoord gesproken en Gods zegen wordt afgesmeekt. Gememoreerd wordt het 75-jarig bestaan van de gemeente te Zwijndrecht en het beroep dat door de gemeente van 's-Gravendeel is uitgebracht op ds. Soeters. De roepende kerk wordt dank gezegd voor de verrichte arbeid.
De lastbrieven worden onderzocht en de wettigheid van de vergadering wordt vastgesteld. Keurstem wordt verleend aan diaken J.C. van Veen Jzn uit Poederoyen.
Het moderamen neemt plaats: ds. L.C. Buijs, praeses; ds. A. van Heteren, assessor; ds. A. v.d. Weerd, scriba en br. J. van Loosen fungeert als quaestor.
De agenda wordt vastgesteld. Kand. v.d. Wal, die stage loopt in Dordrecht-Zuid, is ter vergadering aanwezig.
De notulen worden vastgesteld.
Het werk van de classicale diaconale commissie wordt besproken.
Er vindt evaluatie plaats van de ambtsdragersconferentie d.d. 23-1-1993. Er wordt gesteld dat er zo'n 50 jaar geleden nuancering was en dat er in het heden sprake is van tegenstelling. Gezien de ervaring van een der classispredikanten ziet men niets in preekbespreking. Ook wordt gesproken over het gebruik van Statenvertaling op de classisvergadering. Er wordt een commissie benoemd om een volgende ambtsdragersconferentie voor te bereiden bestaande uit het moderamen en oud. M. v.d. Berg uit Klundert.
De commissie kerk en onderwijs heeft verzuimd te rapporteren. Dit zal de volgende vergadering plaatsvinden.
De zendingscorrespondenten doen verslag. Er wordt gewezen op de classicale zendingsmiddag.
Verslagen kerkvisitatie komen aan de orde. Klundert geeft een mondelinge aanvulling m.b.t. het reformatorisch onderwijs en het vervoer er naar toe. Het verslag van Alblasserdam kan pas de volgende vergadering aan de orde komen omdat het niet ter vergadering is. 's-Gravendeel is erop gewezen dat men zich wat betreft het zingen van liederen uit het liedboek dient te houden aan de bepalingen in de kerkorde.
In de verslagen naar art. 41 K.O. komt aan de orde dat ds. v.d. Schaaf in het najaar met emeritaat hoopt te gaan. Poederoyen doet mondeling verslag. Het aantal zitplaatsen is in Sliedrecht- C. met 72 uitgebreid. Sliedrecht-EH zal binnenkort de school in gebruik nemen. Werkendam heeft besloten tot nieuwbouw van kerk en pastorie. Zwijndrecht heeft het 75-jarig bestaan herdacht.
De boeken van de quaestor zijn gecontroleerd en br. v.d. Ent wordt als nieuwe quaestor geïnstalleerd. Er wordt gesproken over de aanzienlijke verhoging van de afdracht aan de classis per lid en dooplid. De kerkeraden kunnen zich zo nodig verstaan met deputaten financiële zaken of deputaten vertegenwoordiging.
Nieuwe kerkvisitaties zullen de komende vergadering vastgesteld worden.
Ondertussen zijn ook de afgevaardigden naar de P.S. van het Zuiden gekozen: predikanten primi: H. v.d. Schaaf, J. van 't Spijker en L.C. Buijs; secundi: M.C. Tanis, A. v.d. Weerd en R. Kok; ouderlingen primi: brs. G. v. Oord, J.G. Littooy en A. Bijkerk; secundi: brs. M. Ramp, J.A. Lankhaar en P.J. Thyssen.
Er wordt besloten geen diaken te benoemen, maar erover te stemmen, dit conform de kerkorde. Br. L.P. Dubbeld wordt gekozen, sec. J.C. van Veen.
Volgende vergadering D.V. 27 oktober 1993. Roepende kerk 's-Gravenmoer. Afvaardiging diakenen: 's-Gravenmoer, Klundert en Papendrecht.
Van de rondvraag naar art. 43 wordt geen gebruik gemaakt.
De assessor zegt de praeses dank voor het leiden van de vergadering. De praeses leest 1 Joh. 1:5-2:2, gaat voor in gebed en sluit de vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1993

De Wekker | 16 Pagina's

Kort verslag classis Dordrecht 17 maart 1993

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1993

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken