Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Landelijke Werkgroep Kerk en Vrouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Landelijke Werkgroep Kerk en Vrouw

4 minuten leestijd

Alweer voor de negende keer was de Landelijke Werkgroep Kerk en Vrouw op 16 april jl. bij elkaar in de Ichthuskerk te Amersfoort.
Centraal stond de lezing van drs. M.C. de Valk (socioloog) over „Welke plaats heeft de vrouw in maatschappij en kerk".
In samenwerking met de stuurgroep van de LWKV was drs. De Valk ruim twee jaar geleden gestart met een onderzoek aan de hand van enquêtes in een vijftal gemeenten van de Christelijke Gereformeerde kerken. Doel van dit onderzoek was om informatie te krijgen over hoe er binnen gemeenten gedacht wordt over de positie van vrouwen in kerk en maatschappij. Tevens was het een aanzet om het gesprek gaande te houden over de plaats van de vrouw.
Het onderzoek is in vijf willekeurige gemeenten gehouden waarbij is getracht een zo reëel mogelijke doorsnee van de kerken te nemen. Het was echter niet mogelijk om de enquête te houden in gemeenten waar het actief kiesrecht voor vrouwen nog niet is ingevoerd.
Voordat de uitslagen van de enquête besproken werden, gaf drs. De Valk een overzicht van de ontwikkelingen rondom vrouwenemancipatie zoals deze zich hebben voorgedaan in m.n. de negentiende en twintigste eeuw. Hierbij was de aandacht gericht op de positie enerzijds in de maatschappij en anderzijds in de kerk. In de maatschappij hebben vrouwen zich eerst ingezet voor het recht op volledige deelname aan politiek, onderwijs en arbeid en vervolgens aan maatschappelijke emancipatie waarbij gelijke rechten omgezet dienen te worden in gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de maatschappij.

Momenteel is er nog geen sprake van gelijkwaardigheid. We leven met elkaar nog steeds in een mannenmaatschappij, hoewel de geleidelijke veranderingen, o.a. de economische zelfstandigheid en grotere maatschappelijke invloed van vrouwen, grote gevolgen zullen hebben voor de cultuur.
Ook aan de kerken zijn deze veranderingen niet voorbij gegaan. Drs. De Valk liet aan de hand van cijfers zien binnen welk tijdsbestek de positie van vrouwen binnen protestantse kerken veranderd is. Ook bij aanverwante kerken in en buiten Nederland komt de vraag naar de positie van de vrouw in de kerk steeds nadrukkelijker aan de orde.
De enquête stelde o.a. vragen naar meningen over emancipatie, taakverdeling binnen het gezin, inkomensverdeling en hoe gedacht werd over de positie van de vrouw in de kerk met betrekking tot de ambten. De vraag naar gewenste veranderingen in de kerk leverde het beeld op van veel gemeenteleden die veranderingen wensen, echter bij de vraag naar mogelijke verwezenlijking van de veranderingen was het optimisme niet groot.

In de middagvergadering, die vooral gewijd was aan de bespreking van de enquête, werd het initiatief van de stuurgroep van de LWKV geprezen o.a. omdat er nu gegevens zijn van waaruit een discussie gevoerd kan worden op plaatselijk en landelijk niveau. Bezorgdheid was te horen omdat er in de kerken niet of te weinig gelet wordt op ontwikkelingen in de maatschappij. Dit leidt tot spanningen tussen het deel hebben aan een cultuur (maatschappij) en lid zijn van de Christelijke Gereformeerde kerken.
Bezorgdheid ook om de vraag of de Geest van Christus binnen onze kerken de ruimte krijgt die Hijzelf geschapen heeft.
Het was ook deze keer weer de moeite waard voor veel vrouwen en mannen om de landelijke vergadering bij te wonen.
Tot zover het verslag. De volgende vergadering zal worden gehouden D.V. 5 november a.s. in de Ichthuskerk te Amersfoort.
De lezing die ds. M.W. Vrijhof in november 1993 voor ons hield („De vrouw in de joodse traditie") is in druk verschenen en te bestellen door ƒ 3,- over te maken op girono. 6238974, t.n.v. LWKV, Eindhoven. Op dezelfde wijze kunt u nu al de lezing (incl. uitslag enquête) van drs. De Valk bestellen. Deze verschijnt binnenkort.
Op het genoemde gironummer ontvangen wij ook graag uw giften!
Voor verdere informatie over de LWKV kunt u terecht bij het secretariaat, Aarlenlaan 24, 5628 WW Eindhoven, tel. 040-42 42 80.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juni 1994

De Wekker | 16 Pagina's

Landelijke Werkgroep Kerk en Vrouw

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juni 1994

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken