Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ik leg het U voor en zie uit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ik leg het U voor en zie uit

6 minuten leestijd

Dit zijn woorden uit Psalm 5. Er staat boven: Morgengebed. De vertalers zullen dit opschrift boven de Psalm gezet hebben op grond van het vierde vers: „Heere, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor en zie uit".

Gevolg en vervolg van ons bidden
In dit artikel gaat het ons om de vraag wat het gevolg en het vervolg is op onze gebeden. Gelovigen bidden. Geen geloof zonder gebed. Smeekgebed, verootmoediging, dankgebed, lofprijzing. Oprecht bidden met heel je hart, bidden waarin de ziel zich uitstort voor God, geeft verwachting! In de Bijbel lezen we van Hanna, de moeder van Samuël. Bitter bedroefd bidt zij lang in het heiligdom te Silo. Ze bidt niet hardop. De priester Eli denkt dat ze dronken is. Hanna antwoordt dat ze haar hart heeft uitgestort voor de Heere (1 Samuel 1). In Psalm 62:9 wordt Gods volk opgeroepen om te allen tijde op de Heere te vertrouwen en het hart voor Zijn aangezicht uit te storten. God is immers een schuilplaats.
Zulk bidden geeft verwachting. Zulk bidden als een uitstorten van heel het hart voor de Heere en al je noden en zorgen, verdriet en bitterheid, zondigheid en mislukking, teleurstelling en angsten voor de Heere neer te leggen, doet uitzien! Want het geweldige wonder is dat de Heere de Hoorder van het gebed is. In Psalm 65:2 wordt dat zo prachtig gezegd: „Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft".

Kennen wij het uitzien naar het antwoord van de Heere na het opzien tot Hem in ons gebed? Spreekt u wel eens met God over het gebed dat u zojuist hebt afgesloten? Als u 's avonds gebeden hebt, bent u dan daarna - in bed - nog wel eens bezig met wat u gebeden hebt en vervult vertrouwen dan uw hart omdat de Heere er door middel van uw gebed van afweet? En als u 's morgens uw gebed hebt opgezonden, ziet u dan in de verdere dag wel eens uit naar een antwoord van de Heere?
In Psalm 5 verkeert de bidder in moeilijke omstandigheden. Hij heeft te maken met bedrijvers van ongerechtigheid, met leugenaars, met mannen van bloed en bedrog, verzen 6 en 7. Er zijn belagers. Deze mensen leven in een sfeer van vleierij en leugen. Ze zinnen op geweld en verderf.

David legt in de morgen alles wat Hem benauwt en bezwaart voor de Heere neer. En daarna ziet Hij uit. Hij wacht op zijn God en op het antwoord op zijn gebed. Hij roemt al de heerlijke volkomenheden van de Heere. Dan vraagt David of allen die bij de Heere schuilen, zich mogen verheugen. Zo begint David een dag van nieuwe zorgen en angsten met het zich sterken in het vertrouwen op de Heere. Hij verlangt te mogen komen tot de ervaring van de vreugde die de Heere aan Zijn kinderen wil schenken.

Vreugde in en om God
De rijkste gebedsverhoring is wel deze dat de Heere Zichzelf te kennen en te genieten geeft. Dat er beleving is van de vreugde in God en de vreugde om God. In die vreugde komen al onze moeiten en noden en angsten en zonden in een ander licht te staan. In de weg van waarachtige bekering, gewerkt door de Heilige Geest met het Woord van de Heere Zelf, laat de Heere Zich ontmoeten als de God van vreugde! Die vreugde is zo krachtig dat ze uitstijgt boven alles wat ons benauwt en bezwaart en neerdrukt! In die vreugde krijgen we een kracht om alles aan te kunnen. In deze vreugde valt de Naam van Christus ten volle open. De hoogste vreugde is die waar Christus ons werkelijk alles is in de bevinding van het geloof!
Deze tijden zijn helaas niet zo veelvuldig in het leven van Gods kinderen. In de wereld verstaat men van deze hoge blijdschap, die een voorsmaak is van de eeuwige vreugde, helemaal niets. Toch geeft de Heere deze vreugde, waarin we Hem loven en prijzen in diepe verwondering over de genade van de vergeving der zonden, aan Zijn kinderen, die Hem er voortdurend om bidden. God is de God van de vreugde voor Zijn kinderen. Christus' kracht in ons wordt eerst ten volle in zwakheid volbracht.
Dan gaat het er ons niet in de eerste plaats om dat wij antwoord krijgen op al onze vragen, al mogen we ook daarnaar uitzien, maar ons intense verlangen is allereerst, dat de Heere Zelf „overkomt" en ons van binnen vult met de vreugde die van Zijn heilig aangezicht in Christus uitgaat. Deze vreugde van het eeuwige leven heeft David ook verwoord in het slot van Psalm 16. Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, voor eeuwig.

De Heere wil onze aardse levensweg leiden. Hij spaart ons de verdrukkingen niet. Door de verdrukkingen en soms angsten heen leert Hij Zijn kinderen des te vuriger om Hem aan te roepen, tot het gebed terug te roepen en in de gebeden te doen volharden. Dan zal Hij onze weg wel maken ook dan wanneer wij het geenszins kunnen overzien en denken te moeten omkomen. Er is bij de Heere voor alle oprechte bidders geen omkomen!

In de gebeden in de eredienst en in het pastoraat bid ik vaak: Antwoord ons Heere met U Zelf! Na gevangen geweest te zijn in opstandigheid en bitterheid gaat Asaf in Gods heiligdom het licht op, Psalm 73. Dan ziet Hij Wie de Heere voor hem is! Wat kan een mens daar ver van verwijderd raken. Wat hebben Gods kinderen een reden om zich voor de Heere te verootmoedigen. Maar ze hebben nooit een reden om de Heere niet aan te roepen! Het Evangelie van de vreugde in God moet worden toegepast. De Heilige Geest wil om Zijn machtig werk in ons hart gebeden zijn!

Wat geeft het een ruimte en dankbaarheid wanneer de Heere Zelf Zijn liefelijk aangezicht aan ons vertoont. Dat is bevinding van het geloof. Wat krijgen we dan de Naam en het werk van onze Here Jezus Christus onuitsprekelijk lief!

Er is alle reden om na onze gebeden uit te zien. Uit te zien naar die God, tot Wie we gebeden hebben, hetzij in de vroege morgen, of midden op de dag of in de late avond in die donkere nacht, waarin de slaap niet wil komen.
Laat het amen als afsluiting van het feitelijke gebed gevolgd worden door het uitzien naar. Ik leg het U voor en zie uit. Wie dat leert beoefenen, ervaart een geweldige verdieping in het gebedsleven. Bidden wordt in zekere zin dan zelfs spannend. We mogen onszelf er boven uit bidden tot op de hoogte van Gods volkomenheden en liefelijkheden in Christus. De Geest der gebeden wil Gods kinderen daar graag brengen.

J. Jonkman

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 oktober 1996

De Wekker | 16 Pagina's

Ik leg het U voor en zie uit

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 oktober 1996

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken