Bekijk het origineel

Aangekondigd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aangekondigd

3 minuten leestijd

J.H. Gunning J.Hz., Een bede voor elke dag, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1997, 25e druk, ƒ 12,95
Een klein gebedenboekje, in 1935 uit het Duits vertaald, een vriendelijk hulpmiddel bij het bidden.


Voor hart en huis. Bijbels dagboek voor 1998, ƒ 12,95. Ook uitgegeven bij Groen Heerenveen. Auteurs: Ds. D.J. Budding, A. van Heteren, G.S.A. de Knegt, W. Silfout.
Schriftuurlijkbevindelijk.


Honigdroppels 1998, Gereformeerde Scheurkalender 1998, 115e jaargang, onder redactie van „De vriend van oud en jong". Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1997, ƒ 17,95
De kalender is een oude bekende in veel gezinnen, ze geeft een korte meditatie op de ene, een stichtelijk verhaal of gedicht aan de andere kant, zo is er een ener- en een anderzijds.


Bloeien als een lelie. Bijbels dagboek voor de vrouw 1998, Heerenveen 1997, Uitgeverij J. J. Groen en Zoon, ƒ 29,95
Dat het boek thematisch is opgezet is geen bijzonderheid, zoals de uitgever meent. Wél dat de stukjes aansluiten bij de belevingswereld van de vrouw. Dit noem ik een experiment, waarvan de uitslag moet worden overgelaten aan de vrouwen. Stil, moeder, tante, of zus leest in haar dagboek! Ik zie liever een gewoon dagboek voor het hele gezin. Of is dit boek een tegemoetkoming aan de individualiserende trek die ook aan onze huizen of gezinnen niet voorbijgaat? De schrijvers en schrijfsters komen uit onze kerken, uit de Gereformeerde Gemeenten en van de Hervormd-Gereformeerde vrouw-vriendelijke kant.


Ook van Groen: Hij leert je bidden, geschreven door C.J. Westrate, met illustraties van Marianne Witvliet, het derde deel in de serie Kind en gebed, 87 blz., ƒ 21,50.


De bekende dagkalender, GOEDE MOED, is weer verschenen. Het jaar 1998 ligt in het verschiet. Iedere dag een woord uit de Schriften en naar de Schriften aan de hand van dit boekje, dat is samengesteld onder redactie van de predikanten P.D.J. Buijs, J. Oosterbroek en J.G. Schenau. Ook nu is een doorgaande lezing aangehouden, waardoor aaneengesloten Schriftgedeelten open gaan. Het boekje is binnen de kerken bekend genoeg, zodat we er op vertrouwen dat velen het weer zullen aanschaffen. De prijs is ƒ 12,95. De uitgave is er een van Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.


Een Bijbels dagboek verscheen ook bij Den Hertog bv., Uitgeverij en boekhandel, en wel onder de titel „Leven en licht". Zes scribenten uit onze kerken, de Gereformeerde Gemeenten en uit de Bond werkten aan dit boekje mee. Ook hier houdt men zich aan aaneengesloten Bijbelgedeelten, die dagelijks in kleine stukjes ter overdenking worden aangeboden. De prijs is ƒ 14,95.

W. van 't S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 1997

De Wekker | 16 Pagina's

Aangekondigd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 1997

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken