Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Trinitarische prediking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Trinitarische prediking

Het gepredikte woord

4 minuten leestijd

Prof. W. Kremer heeft in zijn bekend geworden boek „Priesterlijke prediking" verband gelegd tussen de drie goddelijke personen en de prediking. Welke plaats nemen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in in de preek? Geen vreemde gedachte, als we bedenken dat de bijbel zelf alle aanleiding geeft de triniteit, de drie-eenheid dus, centraal te stellen. Ook de Heid. Catechismus, in navolging van de twaalf artikelen, spreekt hier duidelijk over. Prof. Kremer heeft de volgende aanduidingen gegeven: Heilsbeschikking (God de Vader), Heilsverwerving (God de Zoon) en Heilsbediening (God de H. Geest).
God de Vader heeft het heil beschikt. Hij heeft Zijn Kerk in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid verkoren ten leven. We staan dan bij de bronnen der goddelijke liefde. De dichter bidt: „Gedenk Heere Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid" (Ps. 25,6). Gods liefde is eeuwige liefde. Niet opgewekt door iets van de mens. Toen er nog niets van een mensheid was, heeft de Heere het plan der verlossing Zich voorgenomen. Tot deze beschikking van het heil mogen we ook rekenen het genadeverbond. Dit is de weg waarin de Heere zondaren weer in verbinding en relatie stelt met Hem Zelf. Hij gaf niet alleen Zijn belofte-woord, waardoor Hij mensen roept en trekt. Hij richtte zelfs met Israël Zijn verbond op. De uitersten van dat verbond betreffen ieder mens. Tot de gehele mensheid kwam de Heere met het natuurverbond. Dat heeft toch ook te maken met Zijn goedheid en genade. God de Vader heeft het plan, het gemaakte bestek van de verlossing ons voorgesteld. Hij is werkzaam ter verlossing van Zijn kerk. We versmallen de zaken als we slechts spreken van Jezus. Jezus, Gods Zoon, kwam om de eisen en rechten van de Vader te verheerlijken. „Ik kom om Uw wil te doen", zo sprak Hij. Al Gods kinderen krijgen de invloeden van deze goddelijke liefde te gevoelen in hun hart. Gods kerk mag getuigen dat de liefde Gods uitgestort is in hun harten door de Heilige Geest. Let op dat woord „uitgestort". Dat wijst op een grootse volheid. Wie deze liefde kent en aangesloten is op deze eeuwige bronnen, verspreidt ook liefde naar anderen toe. God is in Zichzelf bewogen, zo zeggen we dan. Het gaat geheel van Hem uit.
Maar Christus heeft het heil verworven. We denken dan aan Golgotha, waar Hij de zonde heeft verzoend en de toorn Gods heeft gestild. Hij heeft daar goddelijke gerechtigheid verworven, Zoals Jozef in Egypte de schuren vol koren had, zo heeft Christus alle heil gereed gemaakt. Hier moet ook alle aandacht gegeven worden aan het werk van God de Zoon. Hij is niet slechts een vriend of een leidsman, die ons de weg wijst, maar Hij is de Borg en Zaligmaker van Zijn kerk. Het beeld, dat we van Jezus Christus hebben, is meestal zeer beperkt en tamelijk armoedig. Wie Hem kennen mag in Zijn staten en ambten, namen en naturen, die beseft hoe breed Zijn werk is. Er is een volheid van heil in Hem bereid, Zijn bloed is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der gehele wereld. Zo wezenlijk is dit verlossingswerk van Christus, dat Paulus in zijn prediking niets anders wist dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Het water des levens mag rijk van de kansels stromen, als dit wordt verkondigd. Het geeft moed en kracht en opent de weg der verzoening met God.
De Heilige Geest bedient het heil aan zondaren. We kunnen ons verwonderen dat dat nu nog nodig is. Waarom moest er nog een Heilige Geest komen? Genade is een zo begerenswaardig goed, dat toch wel ieder mens dit zal aannemen? O nee, het moet ook nog weer door God Zelf toegepast worden, anders laat u het links liggen. De Heilige Geest moest neerdalen, omdat u niet bereid bent deze genade aan te nemen. Pinksteren laat ons zien dat de Geest Christus verheerlijkt aan mensen, die ondanks hun vroomheid, buiten Christus leven, en die dat ook begeren voort te zetten tot het einde toe. Iedere prediker kent zijn afhankelijkheid. Hij kan het Woord niet echt effectief tot de mensen brengen, de toepassing van de Geest is nodig. Maar de Heilige Geest werkt door het Woord. Vanwaar komt zulk geloof (HC vr. 65)? Van de Heilige Geest, Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. In de trinitarische prediking blijkt heel sterk, dat de zaligheid van begin tot einde volkomen Gods werk is. Dat geeft moed en hoop. Er kan en er mag niets van de mens bij.

Damwoude, P. Roos


Uit: Kerkblad voor het noorden, 28 november 1997

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1998

De Wekker | 16 Pagina's

Trinitarische prediking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1998

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken