Bekijk het origineel

Een geopend hart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een geopend hart

5 minuten leestijd

"Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd". (Hand. 16:14b)

Er lijkt weinig verschil te zijn tussen 'horen' en 'acht nemen op'. Sommigen menen dat dit zo ongeveer hetzelfde is. En toch is er een groot verschil.
Paulus en zijn metgezellen zijn op hun tweede zendingsreis aangekomen in Filippi. Hij treft daar een aantal vrouwen aan op de gebedsplaats aan de rivier even buiten de stad Filippi. Onder hen is een zekere Lydia, een vrouw uit Thyatira, een purperverkoopster. Het is op zich al wonderlijk, dat we deze heidense vrouw uit Klein Azië aantreffen op de gebedsplaats in Filippi. Daar gebruikte de Heere de handel voor. Ook Paulus en zijn metgezellen waren niet van plan om naar Macedonië te reizen. Uit het gezicht van die Macedonisch man, die bad: "Kom over in Macedonië en help ons", hebben Paulus en zijn metgezellen geconcludeerd, dat de Heere hen riep naar een ander werelddeel. De Heere heeft daar werk voor hen en daarom laat Hij hun wegen samenlopen. Daar is een vrouw, die belangstelling heeft gekregen voor de God van Israël. Zij is een proseliet.

Horen
Wat zal Paulus gesproken hebben op die sabbatsmorgen? Zou hij iets anders naar voren gebracht hebben dan we in zijn brieven lezen. Hij verkondigt hen de waarheid van zonde en genade, van gerechtigheid en oordeel. Hij verzwijgt niets van het vonnis der wet, waardoor de gehele wereld verdoemelijk ligt voor God. Maar hij getuigt ook van de verzoenende kracht van het bloed van Christus. "Hij wenste niet anders te weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd". Nee, hij had geen aparte boodschap voor Lydia, maar dezelfde boodschap die ook aan de andere vrouwen verkondigd wordt.
Bij Lydia gebeurt er iets, wat Paulus niet kon en waartoe Lydia zelf ook niet bij machte was. Haar hart openen. Dat kan alleen de Heere door de Heilige Geest. Het woord blijft niet in haar verstand steken, maar het dringt door in haar hart. Haar hart wordt geopend. Daar staat hetzelfde woord, als de Heere Jezus gebruikt in Mark. 7, wanneer Hij tol die doofstomme zegt: Effatha, wordt geopend! Wat nu bij die doofstomme lichamelijk gebeurt, gebeurt bij Lydia geestelijk. Haar hart wordt geopend.

Acht nemen
Zij gaat anders luisteren. Ze neemt acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Acht nemen is meer dan horen. Ze klampt zich aan dat woord vast. Ze omhelst het om er zich zo geheel en al op te verlaten. Eerst luisterde ze met aandacht, maar nu is haar hart erbij betrokken.
Het is geloofswerkzaamheid bij haar. Ze heeft dingen in de prediking van Paulus gehoord, die ze nog nooit eerder gehoord heeft. Hij sprak van de Heere Jezus Christus en van Zijn offer aan het kruis. Daarover hoorde zij in het Jodendom niet. Ze hoort ze niet alleen maar aan, maar zij drinkt de woorden in. "Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten".

Geest en leven
Het zijn voor haar niet alleen maar klanken en woorden, maar de woorden vinden weerklank in haar hart. Als Paulus spreekt over de zonde, dan wordt dat werkelijkheid in haar leven. Ze gaat haar zondig leven zien bij het licht van Gods heiligheid. Als Paulus de gerechtigheid Gods voorstelt, moet ze beschaamd het hoofd buigen, want ze gevoelt dat ze voor die heilige en rechtvaardige God niet kan bestaan. Maar als haar de rijkdommen en schatten van het borgwerk van de Heere Jezus Christus verkondigd worden, komt er hoop en verwachting in haar hart. Ze krijgt ook deel aan de weldaden die Christus door Zijn offerande aan het kruis heeft verworven. Ze mag het geloven, dat de Heere Jezus ook voor haar in deze wereld gekomen is en dat Hij voor haar aan het kruis de dood is ingegaan.

Horen of acht nemen
Lydia's hart wordt geopend onder de prediking van Paulus. Wat nu bij Lydia gebeurde, moet ook in ons leven plaatsvinden.
Hoe horen wij de prediking? Bij hoe velen wordt het slechts gehoord, maar zij ontvangen het niet in hun hart. Het hart blijft gesloten. Ons hart is van nature vergrendeld met de grendels van ongeloof, van onverschilligheid, van onze hoogmoed en zelfhandhaving. Dan kan er heel wat in ons leven veranderd zijn en dat het hart toch nog gesloten is. Maar de Heere kan dat hart verbreken. Hij haalt de grendels van ons hart weg en Hij opent het hart dat gesloten is. Daar is het werk van de Heilige Geest voor nodig, die het Woord in ons hart draagt.
Nog laat de Heere Zijn Woord verkondigen, dat het hart verbreekt en gaande maakt om het heil te ontvangen. Zalig, als we zo onder de prediking van het Woord mogen verkeren. Wat krijgt Gods genade in Christus dan een onuitsprekelijke waarde. Dan wordt Hij de schoonste onder de mensenkinderen en genade is op Zijn lippen uitgestort.

Ds. B. de Romph, Noordeloos

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 augustus 2000

De Wekker | 16 Pagina's

Een geopend hart

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 augustus 2000

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken