Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

AC

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

AC

4 minuten leestijd

De letters in de titel doen vermoeden dat in ons kerkelijk orgaan nu een bekend wegrestaurant in de schijnwerpers komt te staan. Ze staan in ons kerkelijk verband echter voor Ambtelijk Contact. Dat is een blad dat uitgegeven wordt door het Comité ter voorbereiding van ouderlingen- en diakenenconferenties, waarover u enige tijd geleden via deze kolommen geïnformeerd bent. En dat nu al voor het 41e jaar, te beginnen in 1962 namelijk.

De redactie
De redactie van Ambtelijk Contact benoemd door de aanwezigen op een ambtsdragersconferentie. De voordracht die op enig moment door het comité gedaan wordt, wordt met instemming begroet. Bij de samenstelling van de redactie wordt gezorgd voor de nodige spreiding: het is fijn wanneer er een band met 'Apeldoorn' is en wanneer het werk van predikanten, ouderlingen en diakenen zoveel mogelijk op de redactievergaderingen in beeld is. Verder is de voorzitter van het comité q.q. ook voorzitter van de redactie.

Op dit moment zijn er zes redactieleden: br. D. Koole (voorzitter), dr. J.W. van Pelt (secretaris), ds. D. Quant (eindredacteur), prof. dr. C.C. den Hertog, mevr drs. C. Romkes en drs. J.C.L. Starreveld. (zie foto's hiernaast).

Doel
Het doel van Ambtelijk Contact is met één woord te zeggen: vorming. De redactie wil daartoe allerlei terreinen .umboren, zowel op principieel als op praktisch terrein om onze ambtsdragers zo goed mogelijk toe te rusten voor het ambtelijk werk. Dat is het spoor van 2 Tim. 3:17 - '.....voor alle goed werk volkomen toegerust'. Soms worden vanuit de kerken mogelijke onderwerpen aangedragen, vaak ook worden deze door de redactieleden op de redactietafel gelegd. In een tijd waarin alom geroepen wordt om toerusting van het ambtelijk werk is het van des te meer belang dat ambtsdragers deze toerusting onder handbereik hebben. De redactie verblijdt zich er dan ook over dat vele kerkenraden een collectief abonnement op ons blad hebben, met net zoveel exemplaren als kerkenraadsleden. Sommige kerkenraden tekenen in voor enkele exemplaren; een enkele kerkenraad blijft voor ons onbereikbaar - maar misschien wijzigt zich deze situatie na lezing van dit stukje?

Inhoud
Ons blad komt - behalve in de zomermaanden - maandelijks uit, meestal met 12 pagina's per nummer. De lezer vindt er in ieder geval een drietal artikelen in (van 2000 woorden maximaal); een redactielid staat garant voor een column, terwijl boeken die de redactie zijn aangeboden ter recensie, in de laatste bladzijden besproken worden.
Soms wordt er een serie opgezet; zo is de redactie in 2002 gestart met een serie van 12 artikelen over de evenzovele artikelen van ons christelijk geloof het Apostolicum. Een drietal auteurs is gevraagd deze serie voor zijn rekening te nemen.
En verder? Verder komt u er artikelen tegen vanuit verschillende gezichtspunten. Ik noem ze: ambt (kerkenraad), catechese (vorming, opleiding, gemeenteopbouw), diaconaat (maatschappelijk, sociaal werk), ethische zaken; evangelisatie en zending, financiële zaken, geestelijk leven (geestelijke stromingen), geloofsleer, jeugdwerk, kerkelijk leven, kerkgeschiedenis, kerkregering (kerkrecht), liturgica, oecumenica, ouderlingschap, pastoraat, prediking. En wat tenslotte niet onder één van deze rubrieken te vangen is, vindt een plaats onder (u raadt het al): varia.

De redactie zoekt per onderwerp een auteur van wie verwacht mag worden dat deze met kennis van zaken en geestelijk inzicht daarover kan schrijven. Dankzij het feit dat de planning altijd ruim van te voren plaatsvindt, ontmoet de redactie bij het aanzoeken van auteurs weinig of geen moeite. Blijkbaar vindt men het fijn om op deze manier het kerkelijk leven een dienst te bewijzen. En die bereidwilligheid stelt de redactie op prijs.

Bijzondere nummers
Van tijd tot tijd is er aandacht voor bijzondere onderwerpen. Dan komt de redactie uit met een nummer dat groter van omvang is. Zo is er de driejaarlijkse handreiking aan onze generale synode, wanneer een nummer beschikbaar wordt gesteld voor het publiceren van de besluiten die deze heeft genomen - in 2002 gebeurde dat in het februarinummer.
Ook komen er geregeld themanummers uit.
De laatste jaren gingen deze over: kerk en jeugd, verandert het geestelijk klimaat in onze samenleving?, christelijk geloof en wereldgodsdiensten, arm en rijk.

Tenslotte is in dit kader te noemen het nummer dat aansluit op de halfjaarlijkse conferenties die het comité belegt: men vindt er de integrale weergave in van het aldaar gesprokene en een samenvatting van de gehouden discussie.

Slot
In deze lijn hoopt de redactie door te mogen gaan de komende jaren. Met een blad dat een sobere uitstraling heeft (moet daar misschien eens iets aan gedaan worden?), maar dat in die eenvoudigheid hopelijk echt dienstbaar is.

D. Quant

(Enige tijd geleden presenteerde zich op deze plaats het Landelijk Comité ter voorbereiding van ouderlingen- en diakenenconferenties. Een minstens zo belangrijk onderdeel daarvan is de uitgave van het blad dat ambtsdragers bedoelt toe te rusten en voor te lichten. Dat onderdeel bleef buiten de schijnwerper. Ds. D. Quant werd gevraagd ook dit onderdeel in ons landelijk orgaan voor het voetlicht te brengen.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 december 2002

De Wekker | 16 Pagina's

AC

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 december 2002

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken