Bekijk het origineel

Gaan voor God temidden van tenten en caravans (Campingevangelisatie 2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gaan voor God temidden van tenten en caravans (Campingevangelisatie 2)

De praktijk van campingevangelisatiewerk

5 minuten leestijd

Een voorbeeld
In zijn boekje Verliefd op mensen' schrijft evangelist Cor Weeda over 'Betsy'. Zij is door het werk op de camping tot geloof in de Here Jezus gekomen. Na het volgen van een belijdeniscatechisatie heeft zij belijdenis van haar geloof gedaan. Ze is meelevend lid van een Chr. Gereformeerde kerk. Juist in de tijd dat ze helemaal aan de grond was gelopen, kwam ze in contact met leden van het campingteam, die haar vertelden over de weg naar God. Die weg mocht ze vinden.

Voorbereiding
Wat ik hierboven noem als voorbeeld in de eindfase van het werk, begint met een heel stuk voorbereiding. Ik wil hier een indruk van geven naar wat ik zelf heb meegemaakt, en naar wat ik weet van campingevangelisatiewerk hier en daar in het land. Overal gaat het er weer anders aan toe. Dit zijn een paar vaste markeringspunten.
De commissie start al vroeg in het jaar (januari/februari) met het werven van teamleden d.m.v. presentaties op jeugdverenigingen en door persoonlijk jongelui aan te spreken. Verder worden veelal oud-teamleden aangeschreven en oproepen in de kerkbladen geplaatst. Sommige commissies ontvangen aanmeldingen via een website voor dit doel ingericht. Per team worden vanuit de commissie begeleiders aangesteld. Hierop kunnen de jongelui terugvallen. Verder helpen ze ook mee met het werk.
Meestal behoort een voorbereidingsweekend tot de vaste bestanddelen van een seizoen. Op vrijdag kunnen de leden kennis met elkaar maken. Op zaterdag maken de teams hun programma's klaar samen met de begeleiders. Dan ligt dat klaar als het eigenlijke werk begint en kunnen benodigde zaken op tijd worden besteld.

Het eigenlijke werk
Veelal werken de commissies met drie teams die twee weken op een camping in de weer zijn. Een team start op zaterdag met het uitdelen van de kampkrant. Dit is tevens kennismaken met de campinggasten.
Op zondagmorgen is er een dienst in de tent. Hierbij stelt het team zich voor en wordt de boodschap van het evangelie verkondigd door predikant of evangelist. Veelal assisteert het team in de dienst. Na afloop is er koffiedrinken waarbij het team gastheer/-vrouw is en contact legt met gasten.
Veelal is er 's avonds een sing-in, waar uit de Bijbel gelezen wordt en veel gezongen.

Elke volgende morgen is er kinderclub. Dat betekent veel zingen met elkaar onder begeleiding van het team, met gebaren erbij, muziekinstrumentjes, e.d. Kortom, een feest. Eén van de teamleden vertelt een geschiedenis uit de Bijbel. Nogal eens neemt men de heilsfeiten als de basis van het geloof, zeker wanneer veel kinderen geen kerkelijke achtergrond hebben. Daarna wordt het gehoorde verwerkt door iets te tekenen of in elkaar te zetten. Een mooie gelegenheid om iets te drinken en te eten uit te delen!
's Middags worden er doorgaans recreatieve activiteiten gedaan. Als het warm weer is, is een zeepbaan altijd prijs, of een volleybalcompetitie, speurtocht, enz. Ook zullen sommige teams een paar middagen een thema hebben voor de jongelui. Met wat fris en chips geeft het team aanzet tot een discussie. Daarbij is deze aanzet belangrijk, al zegt dat ook niet alles over het verloop ervan......
Aan het einde van de dag is er de dagsluiting. Dat hoeft niet te lang te duren: wat zingen, een stukje lezen uit Gods Woord en wat gedachten daarover, samen de nacht aan God opdragen. Dat slaapt goed!

Het team
Het is belangrijk dat het team goed op elkaar is ingesteld. Naast het evangelisatiewerk is er de praktische zorg voor elkaar: eten koken, tafel klaarzetten, afwassen en boodschappen doen.
Ook is het maken van de kampkrant veelal een hele belangrijke taak: willen kinderen, jongeren en ouders komen, dan moeten ze weten wat er te doen is! Ook komen er gasten spontaan aanlopen en vooral deze ontmoetingen mag het team op scherp zetten. Hier kunnen hele mooie gesprekken uit voortvloeien.
Het is fijn als je als team elkaar geestelijk stimuleert, samen bidt en je beschikbaar stelt voor God: Here, wat mogen wij vandaag voor U doen?
Naast dit geestelijke werk is er ook veel plezier met elkaar te beleven. Daarnaast zijn er wellicht ook irritaties om uit te praten, om elkaar wat bij te schaven, Laten we het allemaal niet te rooskleurig neerzetten!

Nazorg
De contacten die worden opgebouwd op de camping zijn belangrijk, dat geldt voor de teamleden, maar ook voor de persoon in kwestie. Sommige teamleden hebben jarenlang correspondentie met gasten. Soms verdient het aanbeveling om door te verwijzen naar een kerk. Daarbij is de hulp van het teamlid of commissielid wellicht nodig. Niet om het over te nemen of te 'pushen', maar om te helpen bij het zoeken. Trouw bidden voor de contacten mag het gevolg zijn.
Sommige gasten komen jaar op jaar. Een reden voor de commissie om dit werk ook jaar op jaar te doen.

Ten slotte
Niet iedereen maakt een 'Betsy' mee. Dat hoeft ook niet. De motieven, genoemd in mijn vorige artikel, moeten voldoende zijn. Bidden en werken, ook in vakantietijd. Gaan voor God temidden van tenten en caravans.

E.J. van der Linde
(Drs. E.J. van der Linde is predikant van de gemeente Almelo)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 augustus 2003

De Wekker | 16 Pagina's

Gaan voor God temidden van tenten en caravans (Campingevangelisatie 2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 augustus 2003

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken