Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Daniëls vrienden op hun geloof getest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Daniëls vrienden op hun geloof getest

Bijbelstudie over de geschiedenissen van Daniël (4)

6 minuten leestijd

(hoofdstuk 3:1-20)

Een gewaarschuwd mens
Nebukadnezar is een gewaarschuwd mens. God gaf hem een droom die door Daniël werd uitgelegd. Koning, u moet niet zo hoog opgeven van uw koninkrijk. Want uw rijk blijft niet bestaan. Na uw rijk komt er een ander koninkrijk. Daarna weer een ander, het ene rijk volgt het andere op. Geen enkel rijk op aarde is blijvend. Totdat het Koninkrijk van God komt. Dat zal de wereld overwinnen en altijd blijven.
In hoofdstuk 3 blijkt dat hij die waarschuwing in de wind slaat. Hij maakt een gouden beeld. Blijkbaar is dat blijven hangen uit zijn droom, dat hij het gouden hoofd was. Dat gouden beeld laat zien dat hij zich van God niets aantrekt. Toen Daniël zijn droom uitlegde was Nebukadnezar onder de indruk. Hij prees Daniëls God. Maar nu is hij dat al weer vergeten. Even leek het erop alsof er een radicale omkeer in zijn leven kwam. Maar het ebde weer weg alsof er niets gebeurd was.

Nebukadnezars hoogmoed
Nebukadnezar richt dat beeld op in de vlakte van Dura. Dura betekent zoiets als vestingstad of vestingmuur. Waarschijnlijk lag het niet zover van de stad Babel. Het is een enorm groot beeld. In onze maten is het 30 meter hoog en 3 meter breed.
Nebukadnezar richt dit beeld voor zichzelf op. Het gaat er niet om, om de goden van Babel te vereren. Nebukadnezar wil door dit beeld zelf goddelijke eer ontvangen. De hele geschiedenis door hebben dictators zich als god laten vereren. Bij de anti-christ zal het niet anders zijn. Zo claimt ook Nebukadnezar goddelijke eer voor zichzelf.
Hij neemt geen genoegen met de verering door het gewone volk. Alle rijksgroten moeten komen opdraven om hem te eren. De hoogwaardigheidsbekleders worden uitvoerig genoemd. Ook Daniels vrienden, die een bestuursfunctie in Babel hadden, worden opgeroepen. Daniël zelf wordt niet genoemd. Waarschijnlijk was hij verhinderd. In elk geval vraagt de koning van al zijn rijksgroten goddelijke eer.

De eis van de wereld
De rijksgroten krijgen de opdracht om zo gauw de muziek gaat spelen het beeld te aanbidden. De heraut van de koning spreekt hen aan met: volken, natiën en talen (S.V. tongen). Zo claimt Nebukadnezar de aanbidding van de hele wereld.
Religie maakt altijd gebruik van muziek. Dat geldt voor het dienen van de Here. Gods kinderen kunnen het zingen en muziek maken tot eer van God niet missen. Satan aapt God na. Hitlers troepen zongen liederen en marsmuziek. Communisten en socialisten hebben hun internationale. Ook Nebukadnezar gebruikt muziek om de mensen aan te sporen hem te vereren. Toch vertrouwt hij niet op vrijwillige aanbidding van zijn beeld. Hij heeft een executiemiddel achter de hand. De vurige oven. Dat is het grote verschil met het Koninkrijk van God. In Gods rijk is sprake van vrijwillige gehoorzaamheid. Het dienen van de Here is een liefdedienst.
Nebukadnezar streeft 100% aanbidding na. Maar er zijn er drie die nee zeggen. Daniels vrienden. Ze zijn ambtshalve verplicht naar de vlakte van Dura gekomen. Ze gehoorzamen de koning zolang het niet tegen Gods geboden ingaat. Maar als Nebukadnezar beveelt voor het beeld te knielen, dan buigen ze niet. Ze laten zich niet bewerken door de meeslepende muziek. Ze laten zich niet imponeren door al die duizenden die wel knielen. De wereld eist dat ze voor het beeld buigen. De liefde voor de Here houdt hen recht overeind.

Daniëls vrienden
De keuze van Daniëls vrienden blijft niet onopgemerkt. Het wordt aan de koning gemeld. Er zijn Judeese mannen aan wie u het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen. Zij storen zich niet aan uw bevel. Het gouden beeld aanbidden ze niet. Mogelijk zijn ze door collega's aangebracht. Mensen die zelf gebogen hebben. Zij kunnen het niet hebben dat de vreze des Heren Daniëls vrienden overeind hield.
De eerste reactie van Nebukadnezar valt mee. Ze krijgen een herkansing. Het orkest zal speciaal voor hen nog een keer spelen. Het is wel hun laatste kans. Als ze niet aanbidden wacht de vurige oven. Hij zegt: "Wie is de God die u uit mijn hand kan bevrijden?" Wat een hoogmoed tegen de God die hij eerst zo geprezen heeft!
Deze poging van Nebukadnezar is een grote verleiding voor Daniëls vrienden. Maar ze blijven staande. Daaruit blijkt hun grote liefde tot de Here.

Het geloofsantwoord
Ze geven vrijmoedig antwoord op dit aanbod van de koning. Ze vinden het niet nodig om op zijn vraag in te gaan "Wie is de God die u uit mijn hand kan bevrijden?" Ze zijn er van overtuigd, dat de Here de macht heeft om hen te redden. Maar zelfs als Hij dat niet doet, zullen ze het gouden beeld niet aanbidden. Het gaat hen niet om de uitkomst: Worden wij nu wel wonderlijk bevrijd of niet? Het gaat hen om de keuze wie ze dienen: Nebukadnezar die zichzelf vergoddelijkt of de Here? Die keuze is niet moeilijk. Nebukadnezars god is net als alle afgoden een god die over lijken gaat. Maar de Here is een God van ontferming en genade. Wij als nieuwtestamentische gelovigen mogen nog veel meer van die ontferming en genade weten door de Here Jezus Christus die naar deze aarde kwam om zijn leven te geven.
Daniëls vrienden zijn geen dwarsliggers. Ze zijn standvastig omdat ze de Here liefhebben. Omdat ze Hem liefhebben, kunnen ze Hem niet verloochenen. De persoonlijke band aan de Here is het geheim van hun standvastigheid.


Discussievragen
1. Door zijn angstige droom was Nebukadnezar even onder de indruk van Gods spreken, maar het is niet blijvend. Kent u meer van zulke reacties? Hoe komt dit?
2. Dictators eisen goddelijke verering van zichzelf. Herkent u de verzoeking die hiervan uitgaat? Hoe voorkomen we dat we erdoor meegesleept worden?
3. Vindt u zang en muziek wezenlijk voor de dienst van God? Kan ook in onze tijd de boze hiervan gebruik maken om ons van de Here af te trekken?
4. Is Nebukadnezars vriendelijke aanbod tot herkansing een grote verleiding? Waarom wel/niet?
5. Zorgt God altijd voor een wonderlijke uitredding? Is het uitzien er naar belangrijk voor het geloof? Is er iets dat nog belangrijker is?

M.J. Oosting
(ds. M.J. Oosting is predikant in Biezelinge)

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 januari 2004

De Wekker | 16 Pagina's

Daniëls vrienden op hun geloof getest

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 januari 2004

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken