Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op de leerschool van de genade (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Op de leerschool van de genade (3)

5 minuten leestijd

Het lied van de verlosten klinkt op de toonhoogte van de Heilige Geest. En is gezet op het drievoudig akkoord van de geloofskennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. We zijn toegekomen aan de tweede strofe: het wonder van de verlossing. De Bijbel is er vol van, van Genesis 3 tot Openbaring 22. Van het wonder dat God Zèlf het plan tot verlossing van zondaren heeft uitgedacht en tot in het laatste detail heeft uitgewerkt. Het heilsspoor van offerbloed loopt als een rode draad door heel Gods openbaring.

'Is het bloed aan de deurposten?!'
De jonge Israëliet die dat gevraagd heeft tijdens de tiende plaag, wist wat er aan de hand was. Gods oordelen gingen over Egypte. Toen kwam dat opmerkelijk gebod om Zijn toorn te kunnen ontgaan. Elk gezinshoofd moet een lam nemen, zonder enig gebrek. Vier dagen moet het bij het gezin wonen. Al die tijd moet men aan het offer van dat lam denken. Op de vierde dag wordt het geslacht en het bloed opgevangen in een schaal en gestreken aan de deurposten van het huis. Dat bloed zegt tegen de verderfengel die rondgaat: hier is de dood al geweest! Inderdaad, veilig achter het bloed van het lam. Geen sloten, geen tranen of gebeden kunnen de dood in die nacht tegen houden. Mens noch dier wordt ontzien. Behalve die huizen waarvan de deurposten getekend waren met bloed. 'Als Ik u achter dàt bloed zie, zal Ik u sparend voorbijgaan!' (Ex. 12:13)

Vredig staan daar in die nacht de woningen van het volk van God. Niet omdat zij het Israël van God zijn, zonder meer. Maar vredig vanwege het bloed van het lam. Wie het aan zijn deurposten streek, deed daarmee schuldbelijdenis: hier wonen zondaren. Maar die daad was tegelijk geloofsbelijdenis: God heeft gezegd: veilig achter het bloed van het lam! 'Vader, is het bloed aan de deurposten?!' Heeft dat kind iets van de ernst van dat moment aangevoeld? Maar nu hoefden alle gezinsleden in die beslissende nacht alleen maar te zien op het bloed van het lam. Ieder persoonlijk alleen maar te vertrouwen op de God van volkomen verlossing. Die gezegd had èn doen zou: 'Als Ik het bloed zie, dan zal Ik u (sparend) voorbijgaan!'

'Zie, het Lam van God!'
Het bloed van de offerdieren bracht de verlossing niet teweeg. Het lam dat in Egypte geslacht moest worden, wees naar Hem van Wie Jesaja zegt: 'als een lam werd Hij ter slachting geleid.' (Jes. 53) Het sprak reeds van Hem op Wie Johannes de Doper wijst: 'Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt!' (Joh. 1: 29) Zo stelt hij Jezus aan het volk voor. Opmerkelijk dat hij juist die naam noemt. Johannes zegt niet: zie uw Koning. Of: hier is de grote Profeet. Of de Leraar door God gezonden. Ook niet: mag ik u voorstellen: de Uitverkorene van God de Vader! Hoe waar zouden die namen geweest zijn. Maar hij roept: zie het Lam van God! In profetische taal wordt zo het lijden en sterven van de Heiland verkondigd. Deze Heere is één en al bereidwilligheid om Zijn leven te geven voor zondaren. Zijn bloed tot een rantsoen voor velen. In dat beeld ontleend aan Jesaja wijst de Heilige Geest de Heere Jezus als Verlosser aan, als hèt Lam van God. Wat de HEERE eist dat geeft Hij ook. Geprezen zij Zijn heilige Naam! De verlossing is Gods initiatief en ieder moet die blijde boodschap horen. Dat spoor van het verzoenend werk van de Heere is zo diep en breed dat er straks een schare is die niemand tellen kan die daardoor mag binnengaan in het heiligdom dat Boven is. Het geheim van hun feestkleed is, dat het gewassen is in het bloed van het Lam.

En die lijn van Gods welbehagen doortrekt de Schriften als een levensader. Zo belijdt Paulus 'Want ook ons Pascha (ons Paaslam) is voor ons geslacht, namelijk Christus!' (1 Kor. 5:7) En schrijft Petrus aan de gelovigen dat ze maar niet met vergankelijke dingen (als zilver of goud) losgekocht zijn uit hun oude leven. 'Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam!' (1 Petr. 1:19) En Johannes mag doorgeven hoe hij de triomferende kerk een nieuw lied hoort zingen: 'Gij zijt geslacht en hebt ons Code gekocht met Uw bloed!' (Openb. 5:9) Ja, in dat koor van de vrijgekochten des Heeren krijgt ieder een stem, die persoonlijk van verlossing mag leven.

'Het is volbracht!'
Als God onze zonde gaat bezoeken en wil straffen dan kunnen wij de deur voor Hem niet sluiten door ons te beroepen op rechtzinnigheid, nauwgezetheid of goede werken. Het zal niet baten. We mogen ons beroepen op het volbrachte werk van de Heere. 'Zie het Lam van God!' Dat is afzien van zichzelf en opzien tot Hem Die aan Golgotha's kruis heeft geroepen: 'Het is volbracht!'

En dat zien in geloof overbrugt de afstand. Dat zien op de Heere brengt tot rust in Zijn werk. U hoeft er zelf niets voor mee te brengen. Want Hij heeft alles volbracht. Aan Hem mag u zich verliezen. Hij laat u niet vallen, hoe 'zwaar' u zich ook acht vanwege uw persoonlijke schuld. In dat gelovig zien op Hem vloeit door de Heilige Geest Zijn volbrachte werk in onrustige harten. Van schuldigen in zichzelf. Van blinden die God zoeken maar Hem niet kunnen vinden. Van bekommerden die tot de Heere niet durven naderen. Van mensen die denken: mijn zonde is te groot. De Heilige Geest verzegelt in hun hart: het is volbracht! Dan kun je alleen maar zeggen: o God wat een wonder! Die mensen vinden vrede. Op kosten van Hem Die betuigt: Ik voor u daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven ... Ik voor u en nu mag u voor altijd leven! 'De schuld uws volks hebt Gij uit Uw boek gedaan. Ook ziet Gij geen van al hun zonden aan! O heilrijk God!' O dierbare Borg!

H.H. Klomp
(Ds. H.H. Klomp is verbonden aan de kerk van Nunspeet.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 november 2004

De Wekker | 16 Pagina's

Op de leerschool van de genade (3)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 november 2004

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken