Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Classis Amersfoort (5 oktober 2005)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Classis Amersfoort (5 oktober 2005)

4 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Nijkerk opent ds. Rietveld de vergadering. Het moderamen van de vergadering wordt gevormd door ds. J. Van Amstel, preses, ds. H.D. Rietveld, scriba en ds. C. Agterhof, assessor.

Emeritering ds. R. van Beek
Een belangrijke zaak is de emeritaatsaanvraag van ds. R. van Beek. De classis geeft aan dit verzoek gehoor, na het positief advies van deputaten art. 49. Ds. Van Beek wordt hartelijk toegesproken door de preses en ook door ds. B. de Romph namens deputaten. Beiden benadrukken de inzet waarmee ds. Van Beek zijn ambtelijk werk heeft verricht, zowel plaatselijk als in breder kerkelijk verband. Ook in probleemsituaties werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.
We laten hem node uit de actieve dienst gaan, maar zijn gezondheidstoestand brengt dit helaas mee. Ook in het gezinsleven heeft ds. Van Beek veel meegemaakt. Hem en zijn echtgenote, die hem altijd trouw terzijde stond, wordt van harte Gods zegen op de verdere levensweg toegebeden. In zijn reactie memoreert ds. Van Beek dat hij sinds zijn bevestiging in 1975 de meeste dienstjaren in de classis Amersfoort heeft doorgebracht. Hoewel hij het eerst moeilijk vond om het ambtelijk werk te moeten loslaten, heeft de Heere hem eenswillend gemaakt. In de koffiepauze wordt afscheid van ds. Van Beek genomen.

Samenwerking CGK en GKV te Amersfoort
Een volgende zaak die dient is de aanvraag van de kerkenraad van Amersfoort tot nauwer samenleven met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort en Leusden. Gesprekspartner namens deze kerken is de raad van Amersfoort-Zuid. Het gaat om een getalsverhouding van 700 (CGK) en zo'n 5 à 6.000 (GKV). Op de vraag hoe de eenstemmigheid is gebleken antwoordt ds. v.d. Wekken dat er vanuit het verleden in samensprekingen gebleken is dat er bij de GKV onderscheidenlijk wordt gepreekt. Hij heeft zelf ook preken beluisterd waarin dat het geval is. Beide kerkenraden hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld waarin zij elkaar erkennen als ware kerken van Jezus Christus. Zij laten elkaars dienaren des Woords voorgaan in de erediensten en elkaars leden toe aan het Avondmaal. In beginsel zijn gemeenschappelijke diensten, ook Avondmaalsvieringen, mogelijk. Zonder goedvinden van de andere kerkenraad zal men geen leden toelaten en men neemt ook elkaars censuur over.
Het advies van deputaten art. 49 luidt dat niet blijkt dat er op kerkenraadsniveau werkelijk eenheid van beleving van Gods Woord is geconstateerd. De kerkenraad heeft op dit punt nog huiswerk te doen. Ook valt het trage tempo van het toenaderingsproces op. In de gezamenlijke verklaring worden al zaken genoemd die in dit stadium nog prematuur zijn. Er wordt over dit advies nog doorgesproken, veelal in instemmende zin.
De classis komt tot het volgende besluit. Zij heeft waardering voor wat de kerkenraad heeft gedaan om tot nauwere samenleving met de GKV in Amersfoort en Leusden te komen. Zij vraagt, gehoord ook het advies van deputaten art. 49 KO, de kerkenraad van Amersfoort om te zien of de gevonden overeenstemming metterdaad functioneert in de praktijk van de prediking, mede door bespreking van elkaars prediking op kerkenraadsniveau, en daarbij met name te letten op wat in de praktijk het tweeërlei kind des verbonds zijn, de noodzaak van de wedergeboorte en de toe-eigening des heils, betekent.
Gelet op het plaatselijke en voorlopige karakter van de overeenstemming is de classis van oordeel dat het in dit stadium te ver gaat om elkaars censuur over te nemen en het gezamenlijk vieren van het Avondmaal in praktijk te brengen. De classis verzoekt de kerkenraad van Amersfoort op deze zaak zo mogelijk op de voorjaarsvergadering in 2006 terug te komen.

Varia
Amersfoort verzoekt ook de toestemming van de classis tot het laten spreken van een stichtelijk woord door br. H.J. Takken. Daarvoor is eerst een onderzoek conform art. 3.1. KO nodig. De classis besluit dit op haar vervolgvergadering van 9 november te doen.
De archivaris van de classis, br. D. Gorter te Harderwijk, vraagt om hem wegens zijn hoge leeftijd te ontheffen van deze taak. De classis kan dit verzoek billijken en benoemt in zijn plaats br. W. Kok te Harderwijk. Deze heeft zich reeds bereid verklaard een eventuele benoeming door de classis te aanvaarden. De preses memoreert nog de accuratesse van br. Gorter en wenst de nieuwe archivaris alle sterkte bij de hem opgedragen taak.
Er is een brief van broeders uit Nunspeet, te weten R.T. Diepeveen, J.K. Hannesen en A. Meijer, waarin zij vragen naar de reactie van de classis op de rapportage van een gesprek dat de predikanten Rietveld en C. Westerink met hen hadden over hun appel dat bij de classis tot een afwijzend besluit leidde. Dit appel betrof de handelwijze van de kerkenraad van Nunspeet inzake het niet behandelen van hun verzoek om tot instituering van een derde gemeente te komen. ** De classis heeft echter geen reactie op bedoelde verslaggeving door de predikanten gegeven zodat er geen initiatief van de classis is te verwachten. De classis besluit naar aanleiding van deze brief nu eerst de officiële reactie van de particuliere synode op het besluit van de generale synode inzake het appel af te wachten en er dan nader op terug te komen.
Voor twee zaken die nog te bespreken zijn gaat de vergadering in comité. Hierna sluit de preses deze classisvergadering provisorisch met het oog op de vervolgvergadering op 9 november, eveneens te Nijkerk. Op die avond zal er ook een vergadering voor alle ambtsdragers in de classis worden gehouden ter bespreking van de notitie die de kerkenraad van Bunschoten samen met de GKV van Bunschoten heeft opgesteld inzake samenwonende gemeenteleden. **

H.D. Rietveld

** CORRECTIE EN/OF WIJZIGINGEN (11/11/2005)
In het verslag van de najaarsvergadering van de classis Amersfoort staan enkele onjuistheden. De zin onder het kopje Varia over het door broeders uit Nunspeet ingediende appel moet luiden: Dit appel betrof de handelwijze van de kerkenraad van Nunspeet inzake het niet behandelen van hun verzoek om tot een gesprek over de mogelijkheden van instituering van een tweede gemeente te komen. De laatste zin over de ambtsdragersconferentie moet luiden: Een ambtsdragersconferentie over het beleid aangaande ongehuwd samenwonenden zal op de voorjaarsclassis worden geregeld.

H.D. Rietveld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 2005

De Wekker | 16 Pagina's

Classis Amersfoort (5 oktober 2005)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 2005

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken