Bekijk het origineel

Openbaring 6:1-2 (Openbaring deel 3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Openbaring 6:1-2 (Openbaring deel 3)

6 minuten leestijd

Hebt u dat nou ook wel eens, dat u zich afvraagt: nu heeft de Heere Jezus alle macht en kracht, Hem is een Naam boven alle naam gegeven, maar, waarom merk ik daar nu zo weinig van? Het lijkt wel alsof er niets veranderd is na Golgotha, Pasen en Hemelvaart.

Wat je wel merkt is dat er heel veel gaande is op aarde. Honger en oorlog. Dood en verderf. Wat een onvoorstelbaar leed is er toch!
Heere Jezus - waar blijft U toch? Wat zien we van Uw overwinning?

D-day
In hoofdstuk 5 ging het over de verzegelde boekrol in Gods hand (5: 1). Dat is de hemelse troonrede. Met daarin Gods regeringsbeleid, om Zijn kinderen, Zijn schepping te verlossen. We hebben gezien dat alleen Christus, het Lam, waardig was om de zegels te verbreken, de boekrol te openen en te lezen. Toen heeft de hele schepping een lied ingezet. Hemel en aarde, het onderaardse en de zee heeft God en het Lam geprezen in een loflied (5: 9-14).

Je zou denken: nu is het klaar! Nu is de verlossing gereed! Het Lam heeft betaald. Gods volk is gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie. De herschepping kan nu beginnen.
Maar... zo eenvoudig ligt het niet. Gods heil daalt niet op stel en sprong neer in de wereld. Nee, er zijn allerlei tegenkrachten en -machten actief. Het is net als 60 jaar geleden in de oorlog. D-day, de dag van de beslissing, was aangebroken. De geallieerden waren geland in Normandië. Maar het was nog geen V-day. Want de victorie in zijn definitieve vorm moest nog komen.

Zo gaat het ook in Gods raad. De wereld zal eerst een rijpingsproces ondergaan. Eerst moeten de draad van de geschiedenis afgewikkeld worden. Geheimzinnige, boze machten - geestelijke machten in de lucht - hebben nog ruimte om hun werk te doen. Oordelen zullen nog plaatsvinden. Gaandeweg zal de geestelijke strijd intenser worden. Maar hoe het ook gaat, de overwinning staat vast. De verbreking van de zeven zegels geeft de worsteling tot de overwinning aan.

Het eerste zegel
Het Lam verbreekt het eerste zegel. (6: 1). En dan gebeurt er iets, bij de troon van God. Eén van die vier dieren, symbool van de natuur, roept: Kom.
Dan ziet Johannes iets merkwaardigs. Een wit paard verschijnt. De ruiter erop heeft een boog in de hand.
Een overwinningskrans op het hoofd. De ruiter rijdt uit. Overwinnend en om te overwinnen, staat er zo nadrukkelijk bij.

Er gaan dus grote dingen gebeuren, nadat Christus Zijn werk volbracht. Dat luidt het begin in van de laatste dagen. Daarin heeft Hij de macht om Zijn werk nu te gaan toepassen.
Hoe Hij dat doet? Door het eerste zegel te verbreken. Dan verschijnt die ruiter op dat witte paard. Deze draagt een overwinningskrans op het hoofd. Een boog is in Zijn hand. Hij trekt eropuit als overwinnaar. In de strijd is de overwinning doorgaans niet zeker. Maar voor deze ruiter staat de overwinning dus bij voorbaat vast.
Hij rijdt ook op een wit paard. Wit is in Openbaring de kleur die bij Christus hoort (Op. 19: 11vv).

Waar moeten we dan aan denken bij dat witte paard? Nu, het best kunnen we dan denken aan de regering van Christus over de aarde. De ruiter op het witte paard rijdt uit. Zonder dat hij verder bevel of bevoegdheid nodig heeft. Dat hebben de volgende ruiters wel nodig. Die krijgen hemelse instructies, speciale bevoegdheden, en ook beperkingen opgelegd (6: 3-8). De ruiter op het witte paard niet. Die heeft kennelijk eigen bevoegdheden en autoriteit.

Het zijn allemaal redenen om bij dit beeld te denken aan wat in Efeze (1: 20-22) staat: Dat Christus na Zijn opwekking uit de doden aan Gods rechterhand geplaatst is. Ver boven alle overheid, en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt. En dat alle dingen Zijn voeten onderworpen zijn.

Haast
Ja, zegt iemand, maar wat merk je nu van die overwinnende ruiter? Dan denk ik aan één van de tekenen van de eindtijd, die Christus Zelf noemt: dat het Evangelie over de gehele wereld, aan alle volken, gepredikt zal worden (Mal. 24: 14).
Wat is er in de 19de en 20ste eeuw ontzaglijk veel aan zending gedaan! Duizenden mannen en vrouwen zijn erop uitgetrokken om het Evangelie te verkondigen. De wereldwijde verkondiging van het Evangelie is teken van het naderend einde. Wel vervreemdt ons volk in hoog tempo van God en Zijn Woord. Maar ons Nederland is de mensheid niet. Het Evangelie is niet te stuiten door de ongehoorzaamheid van Nederland.

Ja maar, zegt u, er is toch altijd wel aan zending gedaan? Leven wij nu echt veel dichterbij het moment van Christus' komst? Kijk dan maar eens naar de snelheid waarmee dat witte paard galoppeert! Na de 2e wereldoorlog is de mogelijkheid om te reizen, om te communiceren via radio en televisie en via internet sterk toegenomen. In Mozambique, onder de communistische regering, zijn christelijke gemeenten ontstaan rondom radiootjes waaruit het Evangelie klonk.

Die ruiter op het witte paard heeft niet voor niets een boog in zijn hand!
Zijn pijl reikt ver en vliegt snel om te treffen door het Evangelie.

De kerk mag dienstbaar zijn aan deze ruiter. Door zendelingen uit te zenden. Door evangelisten de wijk in te sturen. Gelijk Mij de Vader zendt, zend Ik ook u - heeft Christus gezegd (Joh. 20: 21).
De kerk van Christus is geen rustoord - zij is gezónden in de wereld, geroepen tot arbeid. Openbaring spreekt over de dingen die haast, dat wil zeggen snel, gebeuren moeten (1: 1; 22: 6). We zien een ruiter op het witte paard. Hij gaat niet te voet. Nee, te paard! Gods zaak heeft haast.

Gespreksvragen
1. Wat doet het u te leven in 'de laatste dagen'? Maakt dat u misschien angstig of juist verlangend?
2. Wat merkt u van de worsteling in de eindtijd tussen licht en duisternis?
3. Christus is koning van hemel en aarde. Toch is dat op het eerste gezicht niet te merken op aarde. Hoe helpt Openbaring u in die spanning?
4. Hoe kunnen wij dienstbaar zijn aan de verbreiding van het Evangelie?

P.L.D. Visser
(drs. P.L.D. Visser is predikant te Ouderkerk a/d Amstel)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 augustus 2006

De Wekker | 16 Pagina's

Openbaring 6:1-2 (Openbaring deel 3)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 augustus 2006

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken