Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vieren en onderwijzen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vieren en onderwijzen

Het werk van deputaten Eredienst

4 minuten leestijd

U kent misschien wel gedeelten van het avondmaalsformulier uit uw hoofd. En als er kinderen gedoopt worden, klinkt het formulier dat de predikant voorleest, u heel vertrouwd in de oren. Hoeveel keer heeft u die formulieren al gehoord?

Mogelijk is nog niet zo lang geleden in uw gemeente bij een doopbediening een nieuw formulier gebruikt. Dat viel op: het was anders en het taalgebruik was meer eigentijds. Wie heeft dat formulier gemaakt en waarom wordt het in de kerken gebruikt in plaats van of naast het oude?

Deputaten Eredienst
Het gebeurt regelmatig dat gemeenteleden voor zichzelf tot de conclusie komen dat in de Bijbel geen grond te vinden is voor de kinderdoop. De discussies daarover zijn vaak moeizaam. En daarbij is ook het oude doopformulier in het geding. Daarin staat slechts: ‘In de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen.’ Om hierover duidelijker te zijn, heeft onze Generale Synode van 2001 opdracht gegeven om in een nieuw doopformulier de bijbelse onderbouwing van de kinderdoop helder te omschrijven. Daarvoor zijn Deputaten Eredienst benoemd. Zij hebben aan die opdracht gewerkt en een voorstel aan de Synode van 2004 voorgelegd. De bijbelse grond voor de kinderdoop komt in dat formulier duidelijk aan de orde. Daarin staat onder andere: ‘Het gaat in het Oude en in het Nieuwe Testament om hetzelfde verbond met dezelfde beloften, ook al wisselt het teken ervan.’ In de marge staan talrijke verwijzingen naar bijbelteksten om aan te geven dat het gegrond is op Gods Woord. Tijdens de Synode is dat formulier aanvaard, waarna het aan de kerken is toegezonden.

De opdracht
Alle kerkenraden hebben het boekje ‘Liturgische formulieren voor de Heilige Doop en de huwelijksbevestiging’ ontvangen. Daarin staan, behalve het bovengenoemde formulier, nóg een doopformulier én een nieuw huwelijksformulier. Want de opdracht voor Deputaten was breder, namelijk: formulieren voor de doop van kinderen en voor het bevestigen van huwelijken.
In de drie jaren dat Deputaten daaraan gewerkt hebben, is een tweede doopformulier ontstaan met een vierend karakter. Het eerste is didactisch van aard.
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen met betrekking tot het huwelijk (o.a. het zogenoemde homohuwelijk) noopten de Synode in 2001 tot de uitspraak dat ‘Onder huwelijk dient te worden verstaan: de wettelijk geregelde, als zodanig formeel publiek bekrachtigde levensgemeenschap tussen één man en één vrouw, naar de zin van de instelling voor het leven aangegaan.’ In een nieuw huwelijksformulier moest deze notie duidelijk aan de orde komen. En Deputaten Eredienst hebben daar eveneens hard aan gewerkt en een nieuw formulier gemaakt.
Bij elkaar zijn drie nieuwe formulieren naar de kerken gegaan, waarbij de vraag werd gesteld deze te beproeven en erop te reageren. Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van deze reacties.

Samenwerking
De meeste vergaderingen werden bijgewoond door broeders uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). We hadden namelijk ook de opdracht om nauw samen te werken met andere kerken. Hun inbreng was heel waardevol. Iedere keer wanneer een verbeterde versie aan de orde kwam, werd zowel door hen als door ons gewikt en gewogen om de beste woorden te vinden.
De afronding van deze samenwerking was heel positief. Nadat in onze kerken de formulieren waren aanvaard, gebeurde hetzelfde in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Een afvaardiging van Deputaten Eredienst was aanwezig op de Gereformeerde Synode waar het besluit genomen werd om de beide doopformulieren voor gebruik in hun kerken vrij te geven.

Avondmaalsformulieren
Aan deputaten werd gevraagd met dit werk door te gaan en nieuwe avondmaalsformulieren op te stellen. In dezelfde lijn als bij de doopformulieren willen deputaten een didactisch en een vierend formulier aanbieden aan de Generale Synode van 2007.

Liederen in de eredienst
Wanneer in onze kerken uit de bundel Schriftberijmingen wordt gezongen, heeft ook dat alles te maken met het werk van Deputaten Eredienst. Vorige deputaatschappen hielden zich bezig met het samenstellen en uitgeven van die bundel. Maar sinds in de Kerkorde is opgenomen dat in de eredienst ook andere liederen dan de Psalmen en de Schriftberijmingen gezongen mogen worden, werken Deputaten aan het opstellen van criteria voor die liederen. De kwaliteit van bepaalde liederen, zowel inhoudelijk als muzikaal, laat te wensen over. De schriftuurlijke criteria zijn daarom bedoeld als handreiking voor kerkenraden en kerkvisitatoren.

Het is bijzonder fijn om met werk voor de erediensten van onze kerken bezig te zijn. Daarmee eren we onze God die gebruik maakt van de dienst van mensen. Het is vreugdevol werk in Zijn Koninkrijk.

(J. Groeneveld is neerlandicus en lid van de CGK te Rotterdam- Oost/Capelle aan den IJssel)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 oktober 2006

De Wekker | 16 Pagina's

Vieren en onderwijzen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 oktober 2006

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken