Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ben ik burger van Gods Koninkrijk? (8, slot)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ben ik burger van Gods Koninkrijk? (8, slot)

5 minuten leestijd

Gelovigen zijn burgers van het Koninkrijk der hemelen. Ze hebben de Here Jezus leren kennen en erkennen als hun Koning. Daarom volgen ze Hem en gaan de weg die Hij wijst. Ook als het heel wat met zich meebrengt …

Nog één keer zeggen we dat de zaligsprekingen de verschillende aspecten van de profielschets van de burgers van het Koninkrijk laten zien. Het zijn de dingen waartoe Jezus de zijnen oproept.
Gelukkig mag je daarbij ook zeggen dat Jezus niet alleen maar vraagt, maar dat Hij ook geeft wát Hij vraagt. Hij wil door de heilige Geest al deze dingen uitwerken in de harten en levens van de zijnen. Zodat ze ook werkelijk burgers van zijn Koninkrijk zullen zijn. In woord en daad.
Dáár gaat het om in de zaligsprekingen! En God werkt er zelf aan. Zodat het ook echt gebeurt. De burgers van het Koninkrijk gaan hoe langer hoe meer lijken op Hem, die hen verloste. Ze gaan door de werking van de Geest de trekken vertonen van hun Heiland. Het blijft allemaal nog onvolmaakt en er mankeert nog heel veel aan. Maar toch: dit zijn de dingen waar Gods kinderen door de Geest naar leren jagen, dat ze die trekken van hun Heiland zullen vertonen in hun leven. Waarbij ze voortdurend bidden: Here, help me om werkelijk op U te gaan lijken!

En dan komt de laatste …!
En dan komt er nog een woord van Jezus. Met een heel andere klank. Want wat zegt Jezus? “Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Maar Hij voegt daar meteen aan toe: “zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd” (Matteüs 5: 10-12).

Direct na de laatste zaligspreking spreekt Jezus de zijnen heel persoonlijk aan. Opmerkelijk. In vers 10 is het nog het algemene “zalig de vervolgden”, maar direct daarna richt de Here zich tot kring van zijn discipelen en zegt: “zalig zijt gij” en “verblijdt u.”
Dat laat zien dat het nu om iets anders gaat dan wat Jezus in de eerdere zaligsprekingen bedoelde. Daar wees Hij dingen aan die Hij zoekt bij de zijnen. Nu wijst Hij iets aan wat je in je leven tegen kunt komen, als je een burger van Gods Koninkrijk probeert te zijn en als je er naar zoekt om al die dingen die Jezus zo graag bij ons ziet in praktijk te brengen.
Jezus zegt: als je dat doet, kun je oplopen tegen deze dingen. Als je Mij werkelijk wilt volgen, kan je vervolging en smaad te wachten staan. Zo bedoelt Hij het. En dat moeten de zijnen weten.

Je hoeft het niet te zoeken!
Meteen maakt dat duidelijk dat het niet gaat om iets waarnaar je zou moeten zoeken in je leven. Die weg wijst Jezus niet!
Er zijn mensen die zich opwerpen als martelaren voor een zaak waaraan zij zich helemaal willen geven. Soms op een heel extreme manier: ze zoeken mogelijkheden zichzelf tot martelaar te maken, bijvoorbeeld door deel te nemen aan terroristische acties.
Daartoe roept Jezus niet op.
Hij doet iets anders. Hij laat eerlijk zien wat je te wachten kan staan als je Hem echt wilt volgen. Hij laat zien waar je tegen op kunt lopen op de weg achter Hem aan. Op die weg kun je te maken krijgen met vervolging, met smaad, met laster, met spot, en hoon, met kwaadsprekerij en noem alle dingen maar op.
Er zijn genoeg voorbeelden te geven. Uit de bijbel. Uit de geschiedenis. Maar ook uit onze tijd. Ook in Nederland. Gelukkig is er nog geen sprake van letterlijke vervolging, maar duidelijk wordt wel dat de samenleving de mensen die willen leven naar de normen van Gods Woord eigenlijk maar lastig vindt. Je bent vrij om de Bijbel te lezen, maar niet om wat er in de Bijbel staat toe te willen passen op anderen. Anderen lastig vallen met jouw denkbeelden en jouw overtuiging is uit den boze.

Compleet wereldvreemd!
Jezus zegt heel eerlijk: je moet weten dat deze dingen kunnen (en zelfs zullen) gebeuren als je Mij volgt.
Maar daarbij geldt: als het je overkomt, om der gerechtigheid wil (vs.10) of om Mijnentwil (vs.11), dan bén je zalig te noemen. Dan bén je te feliciteren. Omdat je je wilt houden aan wat Ik van je vraag. En dan mag je weten: het Koninkrijk der hemelen staat voor je open. Want, zegt Jezus, hunner (voor zulke mensen) is het Koninkrijk der hemelen (vs.10).
Hier hebben we één van die puur wereldvreemde facetten van de bijbelse boodschap, waar heel veel mensen niets mee kunnen. Waar ze niets van willen weten. Want, zeggen ze, je moet wel nuchter blijven.
Ik zeg: laat dat dan de bijbelse nuchterheid zijn, die ons de ogen opent voor de realiteit van het Koninkrijk der hemelen. Deze realiteit: dat het uiteindelijk tóch het Koninkrijk der hemelen is dat houvast geeft. Omdat het er is en omdat het blijft als al het andere van de wereld wegvalt. Dan nóg zal het Koninkrijk er zijn. Ja zelfs compleet en volmaakt en volkomen. En daar mag je dan bij zijn. Voor eeuwig. Bij Jezus.
En onderweg naar dat Koninkrijk houdt Jezus ons vast. Ook als het moeilijk is. Petrus wijst daarop in de brief die hij schreef aan de gelovigen die lijden te verduren hadden: “als je door de naam van Christus smaadt lijdt ben je zalig, omdat de Geest Gods (dan) op u rust” (1 Petrus 4: 14).
En wat doet de Geest? Hij wijst ons op Christus. Op Hem die zelf de weg van het Koninkrijk ging. Helemaal. Ondanks alle hoon en spot en smaad. Ondanks al het lijden. Maar Hij ging die weg. Om ons te redden.
En ziende op Hem hou ik het vol. Met Hem. Door Hem. Achter Hem aan.

J. van 't Spijker
(drs. J. van ’t Spijker is predikant te Hoogeveen.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 2007

De Wekker | 16 Pagina's

Ben ik burger van Gods Koninkrijk? (8, slot)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 2007

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken