Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voortgezette vergadering classis Dordrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voortgezette vergadering classis Dordrecht

4 minuten leestijd

Op dinsdagavond 7 november komt de classis Dordrecht in voortgezette vergadering bijeen in de kerk te Papendrecht. De preses ds. W.W. Nijdam heropent de vergadering. We zingen uit Psalm 108 en de Schrift gaat open bij 1 Corinthe 15, waarna hij voorgaat in gebed.
Een enkele kerkenraad heeft een nieuwe lastbrief ingediend.

Allereerst komen nu de verslagen van de verschillende gemeenten aan de orde. In de meeste kerken is kerkvisitatie verricht. Ieder heeft de schriftelijke verslagen ontvangen zodat dit agendapunt niet veel tijd vraagt.

Per gemeente
In Alblasserdam mag het gemeentelijke leven goede voortgang hebben. Er zijn kleine groepen gebedskringen en geregeld bezoeken mensen van buiten de kerkdiensten. Besprekingen met de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk zijn hervat.
In Breda wordt de vrouwenkring door de diaken ingeschakeld bij het bezoekwerk aan oudere gemeenteleden. De eensgezindheid in de gemeente is toegenomen. Men is bezig een missionair werker aan te trekken.
De kerkenraad van Dordrecht-Centrum houdt zich intensief bezig met de plaats en de inhoud van de prediking. Een klein aantal buurtkinderen bezoekt de kinderclub. Voor de zeven varende gezinnen functioneert een schippersouderling.
Een tiental personen zet zich in Dordrecht- Zuid in voor het catechetisch werk. Na een inleiding van 20 minuten wordt er in groepjes over doorgesproken. Het is verplicht twee jaar de belijdeniscatechisatie te volgen, ook al doet men na een jaar belijdenis. Men werkt aan Zuidhoven als pastorale gemeente. De kerkenraad van Zuid neemt met Centrum contact op over de verhouding met de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk.
In Gorinchem wordt in de leerdiensten de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld. De kerkenraad houdt aparte bezinningsvergaderingen. Dit seizoen werkt men als ambtsdragers voor het eerst met wijkteams.
Het gemeentelijke leven in ’s-Gravendeel vertoont een divers beeld. Naast een leven dicht bij de Heere zijn er ook die moeite kennen met betrekking tot de persoonlijke toe-eigening. Verschillende leden zetten zich in voor de Alphacursus en het jongerencentrum Reflex.
Het thema “ongehuwd samenwonen” heeft de aandacht van de kerkenraad in ’s-Gravenmoer. De gemeente voelt zich zeer verbonden met fam. Blijleven die in Mozambique werkzaam is. Er is een kleine groei in ledental van de gemeente.
In Klundert is men dankbaar voor de hulp en bijstand die door ds. D.J. van Vuuren wordt gegeven. Men beraadt zich over de toekomst van de gemeente. Er zijn beperkte contacten met de Vrijgemaakte Kerk in Zevenbergen.
De kerkenraad van Papendrecht zal de ICF-gemeente in Charlois ondersteunen waarbij zij van die gemeente hulp verwachten voor het missionair-zijn van de eigen gemeente. Op een bezinningsweekend van de kerkenraad komen verschillende zaken aan de orde. De kerkenraad van Poederoijen maakt melding van de leiding door Gods wonderlijke hand in situaties waar geen uitzicht was. Alle kinderen doen mee aan de puzzelrubriek in het kerkblad.
In Sliedrecht-Bethel heeft br. P. de Jong zijn functie als pastoraal werker beëindigd. De moderne media hebben bijzondere aandacht van de kerkenraad gehad. De evangelisatiecommissie ontplooit verschillende activiteiten.
De gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden van Sliedrecht-Eben-Haëzer is 37 jaar. Voor de jeugd verschijnt viermaal per jaar een goed verzorgd jeugdblad.
In Werkendam is er een groeiende betrokkenheid bij het verenigingswerk. Bij de censura morum betrekt de kerkenraad de uitleg van het Avondmaalsformulier door prof. Lengkeek.
Onder verantwoordelijkheid van de diaconie participeren een aantal zusters in een bezoekkring.
In Zwijndrecht functioneert een tweetal zusters als pastorale medewerkers. Verblijdend is de gemeenschapszin in de gemeente, al geeft het afnemend ledental zorgen. Ter vervulling van vacatures in de kerkenraad maakt men soms gebruik van enkelvoudige kandidaatstelling.

Samenleving met elkaar
Op de voorjaarsclassis was afgesproken dat elke kerkenraad zou inventariseren welke zorgen men heeft t.a.v. het kerkelijke leven. Dit wordt schriftelijk aan de classis meegedeeld met de bedoeling er samen over te spreken. Slechts een aantal gemeenten hebben gereageerd. De andere gemeenten worden opgeroepen om alsnog hun visie te geven. Er wordt een commissie benoemd bestaande uit de predikanten Boiten en Hogenbirk en de ouderlingen V.d. Berg (Klundert) en Verhelst (Werkendam). Op de voorjaarsclassis volgt hun verslag.

De bespreking van het verzoek van de kerkenraad van Gorinchem tot nauwer samenleven met de Ned. Geref. Kerk. Een commissie heeft onderzoek gedaan en de classis heeft geconstateerd dat de samensprekingen tussen de CGK en NGK te Gorinchem ten tijde van de GS 1998 niet in een vergevorderd stadium waren.
Van de kant van Gorinchem wordt erop gewezen dat in het commissierapport geen omschrijving van de norm wordt gegeven. Dit was wel wat de classis had bedoeld. Het moderamen stelt voor te besluiten dat het rapport van de commissie geen opening biedt om de inhoudelijke bespreking van het verzoek van Gorinchem tot nauwer samenleven met de Ned. Geref. kerk, te beginnen. Een uitgebreide bespreking volgt.
Hoe moeten we inhoudelijk verstaan wat de GS van ’98 bedoelde met: vergevorderd stadium? Is Gorinchem niet ter goeder trouw op de ingeslagen weg voortgegaan? Anderzijds wordt gesteld dat ter classis wel op het GS besluit van ’98 is gewezen en dat samenwerking er ook kan zijn tot een bepaalde grens.
Uiteindelijk wordt het voorstel van het moderamen met meerderheid van stemmen aangenomen. Met de kanttekening dat de communicatie over deze dingen tussen kerkenraad en classis gebrekkig is geweest.

Afsluiting
Voor een tweetal zaken vergadert de classis in comité. Enkele regelingen worden vastgesteld. De assessor zegt namens de vergadering de preses dank voor het leidinggeven. We zingen Ps. 119: 1, luisteren naar 2 Thessalonicenzen 5, waarna de vergadering met dankgebed wordt gesloten.

J.P. Boiten
(ds. J.P. Boiten is predikant van Sliedrecht-Bethel.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Wekker | 16 Pagina's

Voortgezette vergadering classis Dordrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken