Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor wie is Jezus gestorven?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voor wie is Jezus gestorven?

6 minuten leestijd

We komen steeds meer in aanraking met mensen die geloven dat Jezus heeft geleefd en ook aannemen dat Hij is gestorven. Want welk mens sterft niet? En Jezus was toch een mens, een goed mens, een voorbeeldig mens en al de mooie dingen nog meer die je over Hem kunt zeggen. Maar meer moet je ook niet achter Hem zoeken, meent men. Jezus is gestorven en daarmee kwam er ook een einde aan Zijn leven. Je kunt respect hebben voor iemand die zoveel heeft verdragen en liefde heeft voorgeleefd. Jezus is wel een ideaal mens geweest.

Voor anderen sterven
Gelukkig zijn er mensen die ‘meer’ in Jezus zien. Zij zijn ervan overtuigd dat Jezus op aarde gekomen is om de zonde te verzoenen, om het goed te maken tussen God en mens. In alle ernst spreken ze ook over verzoening, iets wat bij anderen steeds meer op de achtergrond raakt. Zij zien de verzoening meer als een zaak van mens tot mens dan als verzoening tussen de heilige God en de schuldige mens. Ze willen woorden van de Schrift gebruiken, waar staat: Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld. Ze gaan er helemaal vanuit dat Jezus voor allen gestorven is en menen zich in dit opzicht gesteund in hun opvatting door wat het Woord van God zegt.
Het zijn zij, die menen dat alle mensen met God verzoend zijn. Het komt met iedereen goed, want toen de moordenaars met Jezus gekruisigd werden, kwam het met beiden goed, want Jezus hing in het midden. Ook al vroeg de ene moordenaar om behoud en de ander niet.
God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend, hun de zonden niet toerekenend, zo geloven ze.
Daarom is iedereen verzoend met God. Ook de mensen die dit nog niet weten. Zendingswerk is in principe niet nodig, daar allen behouden worden. Maar als de mensen het hier en nu weten is dat toch wel heel fijn.
Vanuit het Woord van God moeten we zeggen dat dit een dwaalleer is en dat het niet waar is dat iedereen met God verzoend is. Dan zou het geloof in de Heere Jezus Christus er niet toe doen. En wat lezen we in de Bijbel? Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem (Johannes 3: 36).

Jezus is voor iedereen gestorven
Overal om je heen kun je het horen, in allerlei bijeenkomsten, via de media en in diverse gesprekken met mensen die de weg opgaan om anderen tot geloof in Jezus te brengen. Ook in publicaties kun je steeds meer lezen dat mensen dit met stelligheid beweren.
Steeds vaker kom je het tegen dat mensen met overtuiging verkondigen: Jezus is voor iedereen gestorven. Jij moet dit aannemen. Zoals men ook beweert: God heeft iedereen lief, maar jij moet dit ook aannemen.
Meer dan eens weten mensen niet eens wat ze zeggen en ze snappen het ook niet dat hun spreken niet zo bijbels is als het lijkt. Je moet er ruim de tijd voor nemen om het hen uit te leggen dat de Schrift zó niet spreekt. En gold dit nu maar alleen hen, die buiten de gereformeerde wereld leven! We constateren dat deze ‘boodschap’ hoe langer hoe meer in eigen kring wordt gehoord èn geloofd. Niet alleen in evangelisatiebijeenkomsten. Zo langzamerhand dringt het niet alleen bij jongeren door, maar ook bij hen van wie je mocht verwachten dat ze bijbels zouden denken. Ze hebben beloofd dat ze zich van harte houden aan de gereformeerde belijdenis!
Maar wat is dán de bijbelse boodschap? Stel voor dat Jezus voor iedereen gestorven is en niemand neemt dit aan. Dan zou de Heere tevergeefs gestorven zijn. Helemaal voor niets. Dat is niet aan te nemen.
Trouwens, wanneer de apostelen de wereld intrekken, hoor je hen nooit zeggen: Jezus is voor iedereen gestorven, neem dit nu aan. Zij hebben een andere, bijbelse boodschap gebracht. Met klem hebben zij verkondigd: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Dat is ook voluit het evangelie. Ook vandaag zullen we geen ander evangelie mogen verkondigen. We moeten zo dicht mogelijk bij het spreken van God in Zijn Woord blijven.
Jezus Zelf zegt dat Hij gekomen is voor de Zijnen, die Hem van de Vader gegeven zijn. Jezus zegt dat Hij gekomen is als de Goede Herder. Hij stelt Zijn leven voor Zijn schapen. Alleen voor Zijn schapen en geheel voor Zijn schapen. Zij zullen niet verloren gaan. Niemand kan hen uit Zijn hand roven. Hij houdt hen altijd vast.
Er zijn anderen, zegt Hij in hetzelfde verband, die niet geloven. Want zij zijn geen schapen van de goede Herder. Hij kent Zijn schapen en zij kennen Hem. En zij volgen Hem. Voor hen is Hij gestorven, voor hen gaf Hij Zijn bloed, Zijn leven.

Hoe weet je dat?
Hoe weet je nu dat Christus voor jou gestorven is? Kun je dit wel te weten komen? Of geldt dit alleen voor een enkel bevoorrecht mens?
Zo denken sommigen wel en zij gaan er vanuit dat niemand ooit weet of hij behouden is of niet. Zij twijfelen er aan dat er ooit enig mens tot zekerheid komt en wanneer zij christenen tegenkomen die zeker weten dat Jezus voor hen gestorven is en dat hun schuld verzoend is, denken ze dat dit oppervlakkige mensen zijn, die al te snel iets aannemen.
Terwijl de Schrift juist vol staat van gelovigen die zeker weten dat Jezus voor hen de dood is ingegaan, die zeker weten dat alles goed is tussen God en hen en die blij kunnen getuigen dat zij rechtvaardig zijn voor God, door het geloof in Jezus Christus.
Hoe kom je zover dat je met zekerheid en blijdschap kunt belijden dat je verzoend bent met God? Alleen door het geloof.
De Heilige Geest werkt dit geloof in je hart, zodat je de Heere Jezus leert kennen en op Hem leert vertrouwen. Je leert Hem kennen als de goede Herder, Die Zijn leven gaf voor jou. Dat is zo’n groot wonder dat je het nauwelijks kunt geloven. De Heilige Geest maakt dit zwakke geloof steeds sterker, zodat je er niet meer omheen kunt en op het Woord van God leert vertrouwen dat het ook jou geldt. En zo kom je verder in dit geloofsvertrouwen en ga je hoe langer hoe meer zien wie Christus is en wat Hij gedaan heeft.
Paulus kan in het slot van 2 Korinthiërs 5 schrijven dat Hij tot zonde gemaakt is, opdat wij rechtvaardigheid voor God zouden zijn. Er heeft een wonderlijke, onvoorstelbare ruil plaatsgevonden: Hij mijn zonden, ik Zijn gerechtigheid. Luther is er zó door ‘overwonnen’ dat hij zijn leven lang daarvan blij heeft getuigd. Het gaat daarbij dan niet meer om mij, maar om Hem. Het gaat alleen om het volkomen offer van Christus, eenmaal aan het kruis volbracht. Vandaar dat je van harte gaat zingen: in het kruis zal ‘k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij.
Vandaar dat je zulke gelovigen minder hoort over hun geloof en meer hoort spreken over Jezus Christus en Die gekruisigd. Dat is kenmerkend voor hen. Dat is typerend voor hun leven. Naar een prediking die Christus in het middelpunt plaatst verlangen ze en daarin luisteren ze zich zalig. Want het is één en al zaligheid om Christus te kennen in Zijn werk tot verzoening van onze zonden, zoals het ook bij de bediening van het heilig avondmaal keer op keer klinkt.

Van Amstel
(Ds. J. Van Amstel is predikant te Ede.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juni 2007

De Wekker | 16 Pagina's

Voor wie is Jezus gestorven?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juni 2007

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken