Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dordtse classis bijeen op woensdag 26 maart 2008

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dordtse classis bijeen op woensdag 26 maart 2008

4 minuten leestijd

"Als niet …" Dat vooral zijn de twee woorden die op die middag in Dordrecht aan het begin van de classisvergadering telkens terugkomen. Het is in de week na Pasen. "Als niet …" Als niet naar waarheid gezegd kon worden dat de Heere Jezus is opgestaan, dan is het geloof zonder inhoud. Als niet …, dan is de prediking tevergeefs. Als niet …, dan blijft de gevangenis van zonde, schuld en dood gesloten. Als niet …, dan kunnen we nooit God ontmoeten en leven. Maar nu, Christus is opgewekt. Het geloof en de prediking hebben inhoud. Er is de vastheid van Gods werk! De vraag is: leven we van de stromen van kracht die vrijkomen uit de opstanding van Christus?

Aldus ds. N. Ribbers in zijn meditatie ter opening van de voorjaarsclassis. In de voorbede en dankzegging worden genoemd de brs. ds. J. Breman die onze classis binnenkwam, ds. W.P. de Groot die onlangs vertrok, ds. H. van den Heuvel die bezig is zijn werk weer op te pakken en ds. A. van der Zwan die zojuist een barre tocht in Siberië achter zich had.

Afvaardiging P.S.
Papendrecht is de roepende kerk. Dordrecht is de plaats van samenkomst. Zoals gebruikelijk in De Krooswijkhof, nabij het centrum van de stad. Het moderamen wordt gevormd door ds. M. Hogenbirk (preses), ds. A. van der Zwan (scriba) en ds. J.M.J. Kieviet (assessor).

Ook aanwezig zijn de brs. M. Ramp en L. van Haren uit Dordrecht-Centrum, die de vergadering dienen met het oog op de vele stemmingen. Die zijn nodig voor de afvaardiging naar de PS. Als zodanig worden gekozen: de predikanten W.W. Nijdam, J.W. Schoonderwoerd en A. van der Zwan (primi) en M. Hogenbirk, C.H. Legemate en N. Ribbers (secundi); de ouderlingen M. van den Berg, L.H. Groenenboom en P. de Jong (primi) en A.L. Bovenberg, J. den Dekker en J.A. Lankhaar (secundi); de diakenen T.A. Meijboom (primus), A. Moret (secundus) en J.H. den Dekker (tertius).

Aan de bespreking van de verslagen kerkvisitatie en art. 41 KO komt de vergadering deze middag niet toe. Het wordt bewaard voor de voortgezette zitting op 9 april Deo volente. De broeders spreken waardering uit voor het werk van de penningmeester, br. H.C. van der Ent. Ze verstrekken hem volgaarne decharge en ze nemen zijn voorstel aangaande de omslag over.

Contact met GKv
Met name twee onderwerpen springen er in de bespreking vanmiddag uit. De aanleiding voor het eerste vormt een brief van de kerkenraad van Zwijndrecht. Daarin informeert hij de classis over het besluit om, ter afsluiting van een reeks bezoeken van elkaars diensten, gastrecht tot het Heilig Avondmaal te verlenen aan de broeders en zusters van de plaatselijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Dit in het kader van het zoeken naar en werken aan eenheid. Zwijndrecht baseert deze maatregel op artikel 63 KO. Diverse afgevaardigden kwalificeren deze verleende ruimte als een oneigenlijk gebruik van dit artikel in de kerkorde. Feitelijk wordt vooruitgegrepen op een door de classis te verlenen toestemming met behulp van bijlage 8 KO, zo menen zij. De kerkenraad van Zwijndrecht daarentegen is dankbaar voor deze mogelijkheid. Alvorens de classis hierover een uitspraak doet, zegt het moderamen toe zich nader te oriënteren.

Het tweede onderwerp betreft het verzoek van de kerk van Gorinchem tot nauwer samenleven met de plaatselijke GKv. Eerder had de najaarsclassis 2007 zich over dit verzoek, gedateerd 21 juli 2007, gebogen. Toen kon er geen uitspraak worden gedaan vanwege onvoldoende overgelegde documentatie, waaruit de genoegzame eenparigheid van gevoelen in de gemeente zou blijken. De kerkenraad van Gorinchem heeft er voor gezorgd dat er op deze vergadering aanvullende gegevens voorhanden zijn.

Een brede bespreking vindt plaats. Dat gebeurt in aanwezigheid van deputaten naar artikel 49 KO. Een complicerende factor is de positie van de plaatselijke NGK in het geheel van de voornemens. Ook wordt, naar de mening van een aantal afgevaardigden, in de aanvullende stukken de genoegzame eenparigheid van gevoelen in de gemeente onvoldoende aangetoond. Of er diepgaand over de toe-eigening des heils is gesproken, kan volgens hen uit de overgelegde gegevens niet worden opgemaakt.

Deputaten artikel 49 KO adviseren de classis vervolgens als volgt:

1. er bij de kerk van Gorinchem op aan te dringen de totstandkoming van de eenheid in erkenning en beleving van het Woord Gods en de belijdenis der kerken voldoende te documenteren;
2. er bij de kerk van Gorinchem op aan te dringen de totstandkoming van de genoegzame eenparigheid van gevoelen inhoudelijk voldoende te documenteren;
3. zelf duidelijkheid te geven, hoe zij de positie van de Nederlands Gereformeerde Kerk in het geheel van het proces ziet;
4. nogmaals de kerk van Gorinchem te verzoeken om duidelijkheid te verschaffen over de plaats van de Nederlands Gereformeerde Kerk in het geheel van de samensprekingen;
5. de kerk van Gorinchem in overweging te geven om gebruik te maken van de adviezen van deputaten Kerkorde en kerkrecht en/of deputaten overleg eenheid;
6. de aanvraag van Gorinchem op dit moment niet te honoreren.

Tijdens de vervolgzitting zal de classis, gehoord dit advies, een beslissing nemen, zo luidt het voornemen bij de provisorische sluiting van de vergadering.

J.M.J. Kieviet
(Ds. J.M.J. Kieviet is predikant van Dordrecht-Centrum.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 mei 2008

De Wekker | 16 Pagina's

Dordtse classis bijeen op woensdag 26 maart 2008

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 mei 2008

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken