Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de voortgezette voorjaarsvergadering van de classis Dordrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de voortgezette voorjaarsvergadering van de classis Dordrecht

5 minuten leestijd

Op 26 maart jongstleden was de classis Dordrecht niet klaargekomen met haar werk. Daarom komen de broeders op een mooie voorjaarsavond (9 april 2008) opnieuw bij elkaar, in Werkendam dit keer.

Preses is ds. M. Hogenbirk. De scriba, ds. A. van der Zwan, is met kennisgeving afwezig. De assessor, ds. J.M.J. Kieviet, neemt het notuleren van dit deel van de voorjaarsvergadering voor zijn rekening.

Verzoek Gorinchem
Het grootste gedeelte van deze voortgezette classisvergadering – wat de tijd betreft – wordt ingenomen door de bespreking van het advies, dat deputaten naar artikel 49 KO op de vergadering van 26 maart gegeven hebben ten aanzien van het verzoek van de kerk van Gorinchem tot nauwer samenleven met de plaatselijke GKv. Wie dat advies er nog weer bij wil hebben: het is te lezen in ‘De Wekker’, nr. 26, blz. 412.
Een complicerende factor bij het verzoek van Gorinchem is de positie ten aanzien van de plaatselijke NGK. In een eerdere vergadering heeft de classis het verzoek van Gorinchem tot nauwer samenleven met deze kerk van gereformeerd belijden afgewezen. In de vergadering heerst breed het gevoelen dat het huidige verzoek van Gorinchem los gezien moet worden van de verhouding tot de plaatselijke NGK.
Verder spitst de discussie zich toe op de vraag of uit de stukken voldoende blijkt dat er eenheid is in erkenning en beleving van het Woord Gods en de belijdenis der kerken. Meerdere afgevaardigden zijn van oordeel dat die eenheid inhoudelijk onvolledig waargenomen kan worden. Ook blijft er grote twijfel bestaan aan de duidelijkheid over de genoegzame eenparigheid in de gemeente ten aanzien van het samenleven met de GKv.
Uiteindelijk besluit de classis met meerderheid van stemmen dat de kerkenraad van Gorinchem voldoende gesprekken gevoerd heeft, waarin de eenheid in erkenning en beleving van Gods Woord en de belijdenis der kerken bleek, maar dat de genoegzame eenparigheid van gevoelen in de gemeente onvoldoende in de stukken gedocumenteerd is. Daarom dringt de classis er bij de kerk van Gorinchem op aan de totstandkoming van de genoegzame eenparigheid van gevoelen inhoudelijk voldoende te documenteren en de kerk van Gorinchem in overweging te geven om gebruik te maken van de adviezen van deputaten kerkorde en kerkrecht en van deputaten eenheid. De aanvraag van de kerk van Gorinchem tot nauwer samenleven met de plaatselijke GKv wordt op dit moment dus niet gehonoreerd.

Verslagen kerkvisitatie en rapporten artikel 41 KO
In Alblasserdam nemen 22 jongeren gedurende 24 weken per jaar deel aan de catechisatie. Dat is gezien de omvang van de gemeente een groot aantal.
De kerk van Breda komt jaarlijks € 10.000,– tekort op haar begroting om samen met de kerk van ’s Hertogenbosch een predikant te kunnen beroepen. In het verleden is financiële steun toegezegd vanuit de classiskerken. Een der broeders voert een vurig pleidooi om deze kleine gemeente in deze grote stad van extra financiële middelen te voorzien. Een eigen predikant is dringend nodig, met name gelet op de missionaire taak. Breda zegt toe de classiskerken te zullen dienen met nadere gegevens. aangaande dit verzoek om geldelijke steun.
Al geruime tijd evangeliseren gemeenteleden van Dordrecht-Centrum onder buurtkinderen. Dat betreft met name moslimkinderen.
In Dordrecht-Zuid is er dankbaarheid dat de predikant, na een periode van ziekte en zorgen, zijn taken geleidelijk weer gaat hervatten.
Van de mogelijkheid om via internet de diensten van Gorinchem te volgen, wordt ruim gebruikgemaakt. Regelmatig is er sprake van technische overbelasting vanwege het grote aantal luisteraars.
De kerkenraad van ’s-Gravendeel ziet het belang in dat zijn predikant studeert. Het sluit mooi aan op de studiezin van de dominee.
De samenwerking met de overige kerken van ’s-Gravenmoer betreft de kinderdiensten op de bid- en dankdagen, enige evangelisatieactiviteiten en het kinderevangelisatiewerk.
De kerkenraad van Klundert maakt zich zorgen over de kleiner wordende gemeente. Gesproken wordt zelfs van een negatieve spiraal.
Binnen de gemeente van Papendrecht functioneert het JEP (Jongeren Elim Pastoraat). Hierin participeren jonge gemeenteleden. Het werk richt zich vooral op de randkerkelijke jongeren.
De gemeente van Poederoijen is klein en niet in staat zelfstandig te beroepen. Wel is er sprake van een goede saamhorigheid en trouw in de erediensten.
De gemeente van Sliedrecht-Bethel kampt nog met de vacature van de pastoraal werker. Ze zoekt mogelijkheden om daarin te voorzien.
Evenals op veel andere plaatsen vertoont de gemeente van Sliedrecht-Eben Haëzer een divers beeld. Zorgen en zegeningen gaan samen op.
De gemeente van Werkendam heeft relatief veel kinderen en jongeren. Ruim eenderde is jonger dan 20 jaar. Dat vraagt de nodige zorg en aandacht.
Zonder op enige wijze vooruit te willen lopen op een nauwer kerkelijk samenleven verleent de kerkenraad van Zwijndrecht aan de broeders en zusters van de plaatselijke GKv gastrecht aan het Heilig Avondmaal.

Overig
Als geconstateerd is dat de rondvraag naar artikel 43 geen bespreking vergt, sluit de preses de voorjaarsclassis Dordrecht van 2008. Hij doet dat na de aanwezigen te hebben gewezen op Christus Jezus als de ware Wijnstok. Ook voor de kerken in het Dordtse ressort geldt: “Zonder Mij kunt gij niets doen …”.

J.M.J. Kieviet en N. Ribbers
(Dit verslag is een coproductie van ds. J.M.J. Kieviet (Dordrecht-Centrum) en ds. N. Ribbers (Papendrecht).)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2008

De Wekker | 16 Pagina's

Verslag van de voortgezette voorjaarsvergadering van de classis Dordrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juli 2008

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken