Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zicht op Christus’ voorbede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zicht op Christus’ voorbede

5 minuten leestijd

Het doet altijd goed wanneer iemand tegen ons zegt: “ik bid voor je”. Dat bemoedigt, zeker in tijden van moeite en verdriet. Des te meer mag het een bemoediging zijn dat de hemelse Christus voor ons bidt! Als ons hart aan Hem verbonden is, dan mogen we weten dat Zijn voorbede ons dag en nacht omringt.

Toen Hij op aarde was, had voorbede al een grote plaats in Zijn gebedsleven. Te denken valt aan wat Hij eens tegen Petrus zei. Hij wees Zijn discipel erop dat de satan geprobeerd had om hem te zeven zoals men tarwe zeeft. Maar het was de grote tegenstander niet gelukt om hem het geloof af te nemen. Waarom niet? Omdat Hij voor hem had gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden (Luk. 22).
Een heel duidelijk bewijs van Christus’ voorbede komen we tegen in Joh. 17. Daar zegt Hij: “Ik bid voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw”. En wat bidt Hij dan voor hen? Niet dat de Vader hen wegneemt uit de wereld, maar dat Hij hen bewaart van de boze.

In de hemel
Op dit moment is Christus in de hemel. En hoe zit het nu met Zijn voorbede? Niet anders dan toen Hij op aarde was. We lezen dat o.a. in Hebr. 7, waar staat: “maar Deze heeft een eeuwig priesterschap, waarom Hij ook volkomen kan zaligmaken, degenen die door Hem tot God gaan. Alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden”. Ook de apostel Paulus wijst op die werkelijkheid in Rom. 8. “Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is: Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt”.
Dus: ook nu Hij in de hemel is, is Christus bezig met de voorbede. Terecht wijst W. à Brakel er in zijn boek ”De Redelijke Godsdienst” op, dat wij nu niet moeten menen dat Hij in de hemel op de knieën valt en met sterk geroep en onder tranen bidt. Dat was alleen maar ten tijde van Zijn vernedering. Maar nu Christus in de hemel is als de Verhoogde, nu staat Hij daar krachtig en sterk als Borg en Middelaar. Dat betekent dat Hij niet voor Gods troon staat als een vriend, die een goed woordje voor de Zijnen doet. Maar als krachtige Pleitbezorger, Wiens pleitend gebed de Vader nimmer afwijst!

Meelijden
Een mens zou nu kunnen denken: ik ben te klein, te zondig om tot die grote Heere te gaan. Maar lees dan eens wat Guido de Brès schrijft in art. 26 van de NGB. “Deze Middelaar, Die de Vader ons heeft gegeven tussen Zich en ons, moet ons door Zijn grootheid niet verschrikken. Want er is niemand, noch in de hemel, noch op de aarde onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus”. Moet u zich eens indenken: Hij zal ons niet verstoten noch beschamen, want niemand heeft ons meer lief dan Hij!
En ook is waar: Hij kan echt met ons mee-lijden. De schrijver van de Hebreënbrief wijst daarop: “Wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest – doch zonder zonde.” (hoofdstuk 4). De hemelse Heere weet van onze moeiten, vragen en strijd. Hij heeft het allemaal Zelf aan den lijve ondervonden.

Bemoediging
Inderdaad: Hij heeft geen zonde gekend noch gedaan. Maar de gevolgen van de zonde zijn Hem niet bespaard gebleven! Hij heeft – schrijft de eerder genoemde à Brakel – de vruchten van de zonde gesmaakt alsof Hij ze Zelf gedaan had. En dat is waar. Daarom kan onze moeite zo groot niet zijn, of Hij weet wat het voor ons inhoudt.

Bezwijkt u bijna onder uw zorgen? Zie op Hem en stort uw hart uit voor Zijn Aangezicht. Hij zal u troosten en ondersteunen, zodat u zich gedragen weet.
Worstelt u wellicht met de vraag of er voor u vergeving te vinden is? Ga tot Hem en weet dat Hij een krachtige Voorbidder is. Als u uw zonden aan Hem belijdt, dan treedt Hij voor u in bij de Vader. Hij zal pleiten op Zijn volbrachte werk. En dan kan de Vader niet anders, dan alle schuld wegnemen.
Denk niet te gering over de kracht van Christus’ voorbede!
Klaagt u misschien over lauwheid en ingezonkenheid? U heeft in geestelijk opzicht betere tijden gekend, zegt u? Ga tot Hem. En bidt om de vervulling met Zijn Geest, Die het donkere hart verlicht en het koude hart in vuur en vlam zet. Dit gebed zal verhoord worden, omdat de grote Voorbidder Zich daar garant voor stelt.
Denkt u weleens dat de Heere uw gebeden niet kan verhoren, omdat er zoveel aan ontbreekt? Zie op de hemelse Hogepriester. Hij zorgt ervoor dat ze door de engelen als reukwerk worden gelegd op het gouden altaar voor Gods troon. Inderdaad, een geweldige bemoediging. Hoe zouden onze dikwijls zelfzuchtige en altijd gebrekkige gebeden anders ooit kunnen worden verhoord? Slaat de schrik u weleens om het hart als u naar de toekomst kijkt? Niet te ontkennen valt dat de Schrift ons zware tijden in het vooruitzicht stelt. Hoe wij als kleine, zwakke mensen dan ooit kunnen standhouden? Zie op die grote Voorbidder in de hemel. Het geheim van de bewaring van de Kerk ligt niet in haar trouw of ijver, maar in Zijn voorbede. Hij bidt: “Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt” (Joh. 17).

Ziet u dat er een grote Hogepriester in de hemel is? Een krachtig Pleitbezorger, Die tegelijk van al onze zwakheden en moeiten afweet? W. á Brakel zegt dan: “laten we Hem als Hogepriester gebruiken”. Hij bedoelt: laten we van Zijn voorbede gebruik maken, door tot Hem te gaan. Hetzelfde zegt Guido de Brès in art. 26 NGB: “laat ons Hem niet verlaten, om een andere te nemen”.

D. van der Zwaag
(Ds. D. van der Zwaag is predikant van de Pniëlgemeente te Veenendaal.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 september 2009

De Wekker | 16 Pagina's

Zicht op Christus’ voorbede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 september 2009

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken