Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De zonde doden of door de zonde gedood worden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De zonde doden of door de zonde gedood worden

In gesprek met ds. H. Polinder over John Owen

5 minuten leestijd

Citaat:
“Wees voortdurend bezig om de zonde te doden, want anders zal de zonde u doden.”

Wie:
John Owen (1616-1683)

Waar:
The Works of John Owen, uitgave The Banner of Truth, Edinburgh

John Owen is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de puriteinen. Wie zijn de puriteinen?
Samenvattend kun je zeggen dat de puriteinen het hele leven wilden inrichten naar het Woord van God. De beweging is ontstaan in de context van de Engelse Staatskerk die maar gedeeltelijk gereformeerd was. De nadruk werd gelegd op de persoonlijke godsvrucht, de Bijbelse theologie en een kerkelijk leven dat in overeenstemming is met Gods Woord.

Wie was John Owen?
Owen werd in 1616 geboren dichtbij Oxford. Zijn vader was ook een overtuigd aanhanger van de puriteinse beginselen en ontving een puriteinse opvoeding. Zijn studie heeft Owen gevolgd aan de universiteit van Oxford. Toen daar weer roomse gebruiken werden ingevoerd, brak hij zijn studie daar af en werd hij huisprediker. Daarna was hij predikant op een verschillende plaatsen totdat hij verbonden werd aan de universiteit van Oxford. De politieke omstandigheden waren dusdanig gewijzigd dat er alle ruimte was voor de puriteinse beweging in Engeland. Owen werd zelfs adviseur van de regering en preekte voor het parlement.
In zijn persoonlijk leven maakte Owen veel mee. Geen van zijn kinderen heeft hem overleefd. Op 24 augustus 1683 overleed Owen. Twee dagen voor zijn overlijden schreef hij een brief. Deze brief laat zien hoe klein hij van zichzelf dacht ondanks zijn positie in kerk en samenleving. In deze brief staat o.a.: “Ik ga naar Hem, Die mijn ziel heeft liefgehad, of nog beter Hij Die mijn ziel heeft liefgehad met een eeuwige liefde; dat is de gehele grond van al mijn troost. Ik verlaat het schip van de kerk in een storm, maar wanneer de grote Loods aan boord is, zal het verlies van een arme onderroeier van weinig betekenis zijn.”

Wat is de reden dat John Owen zo bekend is geworden?
Uiteraard heeft dat te maken gehad met zijn positie die hij in het maatschappelijke en politieke leven heeft gekregen in zijn tijd. De tijd van Cromwell was in Engeland een tijd waarin kerk en staat nauw met elkaar verweven waren. Daarnaast heeft Owen veel geschreven en deze werken zijn uitgegeven. In zijn geschriften laat Owen zich kennen als een denker in theologisch opzicht, waardoor zijn werken ook echt inspanning vragen om te begrijpen wat hij bedoelt. Bekend zijn het uitvoerige commentaar op de Hebreeënbrief en “The death of the death in the death of Christ”. Dat laatste werk gaat diepgaand in op de betekenis van de dood van Christus. Maar zijn er zijn ook werken die veel toegankelijker zijn. Owen heeft zich veel beziggehouden met het werk van de Heilige Geest. Hij zag dat niet los van het werk van de Vader en de Zoon, maar geïntegreerd in de leer van de Drie-eenheid.

Kunt u iets meer zeggen over het werk van de Heilige Geest in de geschriften van Owen?
Owen zag de heiliging bij uitstek als het werk van de Heilige Geest. De heiliging is het gelijkvormig worden aan Christus. De heiliging is ook alleen mogelijk door de gemeenschap met Christus. Enkele van zijn praktische geschriften gaan in op het werk van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. Eén daarvan gaat over de inwonende zonde, zoals Owen dat noemt, ontleend aan Romeinen 7: 20: “de zonde die in ons woont.” De gelovige heeft zijn leven lang te strijden tegen zijn zondige aard. Deze realiteit van de zonde die in ons woont, brengt Owen er niet toe om lijdelijk tegenover de heiliging te staan. In zijn geschrift “Mortification of sin in believers” tekent Hij het werk van de Heilige Geest in de harten en levens van de gelovigen in het doden van de zonden.

Welke blijvende betekenis heeft zijn visie op de heiliging?
Op een evenwichtige wijze laat Owen zien dat een gelovige zondaar blijft en tegelijk heel actief is in het bestrijden van de zonde. Die strijd is een strijd op leven en dood. Als wij niet voortdurend bezig zijn in het doden van de zonde, zal de zonde ons doden. Zo ernstig is deze strijd. Het treft me hoe Owen aan de ene kant voluit vasthoudt dat een christen de inwonende zonde zijn leven lang blijft gevoelen. Dit leidt tot ootmoed en afhankelijkheid van Christus zodat wij niet roemen in onze eigen heiligheid. Aan andere kant heeft een christen de verantwoordelijkheid om de zonde daadwerkelijk te doden. Uit liefde tot Christus verlangen we heilig voor Hem te leven. Hij zegt bij dit citaat: “Maak er uw dagelijks werk van om de zonde te doden”. Deze visie die naar mijn overtuiging Bijbels is, bewaard voor een streven naar heiliging die we bijvoorbeeld tegenkomen in het zgn. “overwinningsleven” waarin de christen de zonde overwint en te boven lijkt te komen en voor een lauwheid in de heiliging die gevoed wordt door de gedachte dat we zondaar blijven.


Meer weten en verder lezen:
• dr. P. de Vries, Die mij heeft geliefde, Uitgeverij Groen –Heerenveen, 1999
• www.johnowen.org
The works of John Owen, The Banner of Truth, 1977

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 2009

De Wekker | 16 Pagina's

De zonde doden of door de zonde gedood worden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 2009

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken