Bekijk het origineel

Gods liefde voor zondaren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gods liefde voor zondaren

5 minuten leestijd

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3: 16

Wij hopen deze maand opnieuw het Kerstfeest te vieren. Kerstfeest is het feest van het licht van Gods vriendelijk aangezicht voor een wereld verloren in schuld. Want wanneer Christus geboren wordt, breekt God met Zijn zondaarsliefde door de duisternis van de zonde en de vloek.

Wanneer God in de kribbe van Bethlehem Zijn eigen eniggeboren Zoon neer laat leggen door Maria, dan legt God daar Zijn bewijs neer dat niet satan en niet de zonde het laatste woord zullen hebben, maar dat aan God het laatste, het beslissende Woord zijn zal! In dit Kind verkondigt de Heere Zijn liefde jegens zondaren.
Johannes mag dat in het derde hoofdstuk met alle nadruk verkondigen. De bovenstaande tekst is zeer bekend. Toch blijft het een tekst waarover wij ons alleen maar verwonderen kunnen en waarvoor we in aanbidding neervallen voor de Heere. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad.’ Het is dè boodschap van Bethlehem!

Het adres
Het wonder van Gods gevende liefde is nog veel groter dan die van Abraham ... Want Abraham gaf Izaäk aan de Heere uit wederliefde. Maar daar is geen sprake van als God Zijn Zoon geeft in de Kerstnacht! God geeft Zijn Zoon niet uit wederliefde tot ons, omdat wij Hèm zo liefhebben ... Nee! God geeft Hem uit soevereine liefde, ondanks onze onwaardigheid!
Het wonder wordt nog groter: alzo lief heeft God de wereld gehad! De wereld, dat is die van Hem afgevallen, Hem vijandig gezinde wereld. Nu heeft God díe wereld, die onder de vloek ligt, liefgehad. Onbegrijpelijke liefde!
Wanneer de Heilige Geest mij er aan ontdekt, dan ga ik ook zien: die goddeloze, verloren wereld ... daar hoor ik bij! Nu heeft God zo’n wereld liefgehad en daarin Zijn eniggeboren Zoon gelegd! Zo heeft de Vader Zijn Zoon gegeven tot verzoening, tot verlossing.
Er was echter geen plaats voor de Gave van Gods liefde in deze wereld! En ook geen plaats voor Gods Zoon in ons zondaarshart! Maar ... Hij is tóch gekomen! De Vader heeft niet gezegd: als er geen plaats is, dan zend Ik Mijn Zoon maar niet ... En de Zoon heeft niet gezegd: Als er geen plaats is voor Mij, dan kom Ik maar niet … En de Heilige Geest heeft niet gezegd: Als geen plaats is in het hart, dan geef Ik er maar geen deel aan … Waarom niet? Omdat de Drieenige God dàt volk dat naar Hem niet vroeg, zó lief had!

De Gave
God heeft Zijn Zoon uit eenzijdige liefde gegéven. En dat géven heeft de betekenis van óvergeven. Zoals Paulus daarover schrijft in Romeinen 8: ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven’.
Óvergegeven opdat er voor verloren zondaren ontkoming zal zijn aan Gods rechtvaardig oordeel ... Bevrijding en behoud voor verloren zondaren!
Dat is Gods grote doel met de Gave van Zijn liefde: ‘Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ ‘Verderven’ betekent niet alleen ‘te gronde gaan’, ‘vergaan’ ... maar het heeft ook in zich de betekenis van het ‘vergaan onder Gods oordeel’. Het eeuwig verderf als gevolg van Gods rechtvaardig oordeel over mijn zonden.
Nu heeft de Vader Zijn Zoon gegeven, óvergegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft ... niet verderve ... níet onder Gods rechtvaardig oordeel voor eeuwig zal moeten vergaan. Zijn Zoon gegeven opdat ik daarvan verlost zal worden en ‘het eeuwige leven hebbe’.
Eeuwig leven: dat betekent het herstel van de band met God, leven met God zoals het in het Paradijs door Hem bedoeld was. Eeuwige vreugde en blijdschap. Vrede met de heilige God: het is weer goed en recht tussen mij en mijn Schepper...

Het doel
Het komt eropaan dat wij die verkondiging van Zijn zondaarsliefde niet alleen maar lezen of ervan horen ... maar dat we het gaan verstaan door een persoonlijk geloof! Christus is geboren, opdat wij, die verloren liggen onder Gods oordeel, het eeuwige leven zouden hebben. Door het geloof ...
Kent u daar iets van? Zo niet: haast u dan, en bidt deze gevende God of Hij in deze Adventstijd Zijn Zoon aan u wil openbaren. Zodat u als een zondaar voor Hem mag gaan knielen en Hem mag gaan zien door dat ware geloof. Opdat het eeuwig verderf u niet zou overkomen! De Heilige Geest wil voor deze Zaligmaker plaatsmaken in harten waar nog geen plaats voor Hem is. Wat is dat een aanmoediging om daar dan om te bidden!
Mag u er wel iets van kennen? Wat is Kerstfeest dan een vreugde! Uw Koning is geboren in Wie Gods eeuwige liefde voor u zichtbaar wordt! Hij werd gegeven en Hij kwam om u te redden van het verderf! Om u het eeuwige leven te schenken ... Wat een zegen dat de Heilige Geest daar dan ook steeds weer en steeds meer kennis van wil geven. Zodat er maar een loflied overblijft: Niet om iets in ons ... maar om het eeuwig welbehagen! Alles vanwege Uw eeuwige zondaarsliefde!

L.A. den Butter
Ds. L.A. den Butter is predikant te Culemborg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2010

De Wekker | 20 Pagina's

Gods liefde voor zondaren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2010

De Wekker | 20 Pagina's

PDF Bekijken