Bekijk het origineel

De taakgroep en haar taak

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De taakgroep en haar taak

5 minuten leestijd

Inleiding
De generale synode van 2016/2017 ontving een aantal revisieverzoeken. Daarin werd gevraagd het besluit uit 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties aan te passen. Na een uitgebreide weging van de aangedragen argumenten en een diepgaande bespreking besloot de synode te blijven bij het besluit uit 2013. Op onderdelen zijn er wel nuanceringen in de onderbouwing aangebracht, maar het besluit op zich bleef ongewijzigd. Voor wie de stukken wil lezen, verwijs ik naar de website www.cgk.nl waar u onder ‘generale synode’ alles kunt vinden: het besluit van 2013, de revisieverzoeken en het besluit van 2016 met bijbehorende documentatie.
In de taakgroep zijn benoemd: ds. C. Westerink (samenroeper), ds. A.Th. Van Olst (rapporteur), dr. J.W. van Pelt (rapporteur), drs. P.D. Baarda, drs. A. Heystek, ds. J.M.J. Kieviet, ds. S.P. Roosendaal, dr. D.J. Steensma.

Gevoelig onderwerp
Wie de berichtgeving in de media gevolgd heeft, kon wel aanvoelen dat er met grote belangstelling werd uitgekeken naar de besluiten over de revisieverzoeken. Het gaat immers over een gevoelig onderwerp. Het raakt vele leden van de kerken tot diep in hun hart. En dat is te begrijpen als je zelf een homoseksuele gerichtheid hebt, of als het gaat om je kinderen, familieleden, goede vrienden en vriendinnen. Daarom besloot de synode om meer te doen dan alleen de uitkomst meedelen aan de gemeenten die revisie verzocht hadden. Er werd ook besloten een taakgroep in te stellen om het besluit verder toe te lichten en te proberen het draagvlak hiervoor te verstevigen in het geheel van de kerken.

Gesprek met kerkenraden
De eerste opdracht van de taakgroep richt zich op het gesprek met de kerkenraden die een revisieverzoek hebben ingediend. Je kunt je afvragen waarom deze kerkenraden de taakgroep zouden willen ontvangen. Ze kunnen toch prima zelf de synodale rapporten en besluiten lezen en daar hun conclusies uit trekken? Dat is ongetwijfeld het geval. Maar als kerken willen we elkaar rond zo’n gevoelig onderwerp ook voluit serieus nemen en elkaars zorgen en moeiten in een persoonlijke ontmoeting delen. De taakgroep wil er zich voor inzetten dat de genomen besluiten op een broederlijke en geestelijke manier ontvangen en ervaren kunnen worden. Het zou ons kerkelijke leven goed doen als er geen verwijdering maar toenadering ontstaat doordat de Geest ons dichter bij elkaar brengt.
Uit de revisieverzoeken zelf en uit de gesprekken met kerkenraden over hun revisieverzoek is verder nog gebleken dat de pastorale ruimte in het besluit uit 2013 niet overal is opgemerkt. Ook kunnen er vragen zijn over hoe de synode tot haar besluiten is gekomen en hoe kerkenraden in concrete situaties kunnen handelen. De taakgroep wil daarin met kerkenraden meeleven, meedenken en nadere toelichting geven. Mochten er kerkenraden zijn die geen revisieverzoek hebben ingediend, maar toch met de taakgroep in gesprek willen gaan, dan is ook daar (in onderling overleg) ruimte voor.

Op de classis
De tweede opdracht van de taakgroep betreft het gesprek op de classis. Het synodebesluit uit 2013 begint met: “de generale synode erkent dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken in het verleden in het algemeen te weinig specifieke aandacht is geweest voor een pastoraal spreken en handelen inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties”. Daarop volgt de uitspraak: “gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid hebben binnen de gemeente van Christus dezelfde positie als andere leden van de gemeente. Hun gerichtheid doet daaraan niets af. Zij zijn volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente, delen in de onderlinge zorg en worden met hun eigen gaven ingeschakeld tot opbouw van het geheel”. Tot heden is er eigenlijk nauwelijks nog gesprek geweest tussen gemeenten onderling over de vraag hoe zij invulling geven aan de volwaardige positie van homoseksuele gemeenteleden. Gemeenten kunnen daarin van elkaar leren en ook met elkaar optrekken in moeilijke pastorale situaties. De taakgroep wil het gesprek daarover helpen opstarten en stimuleren. Mochten daarbij verschillen aan het licht treden, dan wil de taakgroep helpen daarin een weg te vinden die in lijn ligt met de genomen besluiten.

Begrijpelijke uitleg en breder gesprek
Een volgende opdracht gaat over het maken van een toegankelijke samenvatting van het synoderapport 2016. De bedoeling daarvan is om op een begrijpelijke manier uit te leggen hoe de synode is gekomen tot de besluiten zoals die genomen zijn. Op deze manier kunnen gemeenteleden meedenken en toegerust worden, zonder zich meteen in alle details te verdiepen. Wie er dan nog meer van wil weten, kan de volledige versie van alle stukken vinden op de website van onze kerken. Van de toegankelijke samenvatting zal een Engelse vertaling worden gemaakt met het oog op de buitenlandse kerken die al hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.
De laatste opdracht van de taakgroep gaat over het gesprek met andere, verwante kerken over het onderwerp ‘homoseksualiteit’. In samenwerking met deputaten eenheid wordt er op die manier gezocht naar meer gezamenlijkheid over dit onderwerp met de kerken die dichtbij ons staan.

J.W. van Pelt
Dr.
J.W. van Pelt is predikant te Oud-Beijerland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 april 2017

De Wekker | 24 Pagina's

De taakgroep en haar taak

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 april 2017

De Wekker | 24 Pagina's

PDF Bekijken