Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Gouden Kandelaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Gouden Kandelaar

Licht voor elken dag

2 minuten leestijd

„Uw woord is eene lamp voor mijnen voet en een licht op mijn pad."

DAGEN: / Natuur: / Liefde: / Genade: / Verlossing:​
Zondag / De geheele wereld ligt in den booze. / Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft. /Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. /Gerechtvaardigd uit het geloof, hebben wij vrede bij God.
Maandag / Het hart is arglistig, meer dan eenig ding, ja doodelijk. / Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad. / Zonder bloedstorting geene vergeving van zonden. / Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw.
Dinsdag / Die in den vleesche zijn, kunnen Gode niet behagen. / Ik heb lief, die mij liefhebben, en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. / Ik wil geheiligd worden in degenen die tot mij naderen. / Het is uws Vaders welbehagen u het Koninkrijk te geven.
Woensdag / Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. / Zoo gij mij lief hebt, zoo bewaar mijne geboden. / Mijne genade is u genoeg. / Die overwint zal alles beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn.
Donderdag / De natuurlijke mensch verstaat niet de dingen die des Geestes Gods zijn. / Ja, Ik heb u met eene eeuwige liefde liefgehad; daarom heb ik u met lankmoedigheid getrokken. / Door de genade Gods, ben ik, dat ik ben. / Wanneer ik u plaats zal bereid hebben, zoo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben.
Vrijdag / De weg der goddeloozen zal vergaan. / Hij, die mij lief heeft, zal van mijnen Vader geliefd worden worden, en Ik zal hem liefhebben. /Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is door den Heiligen Geest, die in u woont. / En die dorst heeft, ome; en die wil, neme het water des levens om niet.
Zaterdag Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. / Geene hoogte noch diepte, noch eenig ander schepsel zal mij scheiden van de liefde Gods. / Nu in Christus Je - zus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. / Ik zal ulieden aannemen en Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 januari 1891

Het Wekkertje | 4 Pagina's

De Gouden Kandelaar

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 januari 1891

Het Wekkertje | 4 Pagina's

PDF Bekijken