Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leerrijk allerlei

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leerrijk allerlei

3 minuten leestijd

NIET DIK GENOEG

Spurgeon is gewend zijn studenten, die ver genoeg gevorderd zijn, hier en daar te laten prediken, wanneer vacante gemeenten hunne diensten verlangen. Natuurlijk gaat het met hem als ieder, die anderen diensten bewijst; bij moet soms allerlei complimenten afwachten.
Een zekere gemeente, in wier behoefte hij reeds meermalen tijdelijk voorzien had, vroeg weder om een student, die een poos lang de diensten kon leiden. „Maar,” werd er bij geschreven: „een, die de kerk vullen kan.”
Spurgeon antwoorde onmiddellijk, dat hij tot zijn leedwezen, aan dat verzoek niet voldoen kon, daar geen zijner studenten dik genoeg was om eene kerk te vullen.

Men verhaalt, dat John Adams,*) ongeloovig en een spotter geworden, zich eens ter ruste begaf in een hotel, waar hij met sommige zijner vrienden in een groot slaapvertrek den nacht zou doorbrengen. Tot verbazing zijner makkers, knielde hij voor zijn bed neer en bad:

„Nu leg ik mij te slapen neer;
’k Beveel mijn ziel aan God den Heer!
Mocht voor ’t ontwaak mijn sterfuur slaan,
Dat dan tot Hem mijn ziel moog gaan!”

Zij schaterden van het lachen, wanende dat hij spotte, maar Adams keerde zich met gloeiende wangen en vochtige oogen tot hen en zeide: „Lacht niet, als er zoo iets is als een Hemel, en als mijn moeder daar nu is, dan is dit kindergebed, dat zij mij vroeg leerde, de eenige zwakke schakel, die mij daarmede verbonden houdt.”

*) De tweede president der Vereenigde Staten.

TER LEERING

Een waardig diaken had dikwerf met minachting gesproken van het werk van den leeraar en gezegd, dat het de gemakkelijkste zaak in de wereld was eene predikatie h; doen; hij kon het zelf wel doen, indien liet noodig was. Op zekeren tijd gebeurde het, dat de leeraar afwezig was, en niemand kon gevonden worden om zijne plaats te vervullen. Den diaken werd nu verzocht te prediken. Hij poogde te spreken. Doch hoe meer hij poogde, hoe minder hij had te zeggen. Hij zag in wanhoop rondom zich, en nadat hij verscheidene malen herhaald had: »Mijne broederen!” zonder verder te komen, riep bij eindelijk uit: »Mijne broederen! indien iemand van u denkt, dat het gemakkelijk is om te prediken, laat hem dan hier optreden en het beproeven.

R.

EENE INDISCHE FABEL

Op een hoogen vijgeboom woonden twee duiven. Op zekeren dag zeide de een: „Ach, mijne lieve! ons laatste uurtje is gekomen. Ziet gij daar niet beneden aan den boom den wreeden schutter met zijn pijl en boog? Reeds mikt hij op ons. En boven ons zweeft de bloeddorstige valk, om zich op ons te werpen en ons te verslinden. Hoe kunnen wij dan nog op redding hopen ?”
„Maar,” antwoordde daarop het gaaike, „waarom maakt gij u zoo hoos? Wat helpt het u? Als God ons genadig is, worden bergen hooge nooden zoo klein als stroohalmen. Zijn wil geschiede!”
Op dit oogenblik naderde eene slang den schutter en stak hem in den rechterhiel. Verschrikt schoot hij af en de pijl snorde de duiven voorbij en doorboorde de valk, die boven haar rond zweefde, het hart.
De schutter stierf door het vergif der slang; zoo Werden ook duiven, die vergif noch wapenen hebben, van hare vijanden gered.
Zou een Christenmensch uit zulke lessen van heidenen iets kunnen leeren?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juli 1891

Het Wekkertje | 4 Pagina's

Leerrijk allerlei

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juli 1891

Het Wekkertje | 4 Pagina's

PDF Bekijken