Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Twee zinsneden uit „De Vrije Kerk” van April

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Twee zinsneden uit „De Vrije Kerk” van April

3 minuten leestijd

De eerste dier hierboven bedoelde zinsneden lezen wij op pag. 183 en vervolgens. Alleen zij gezegd, dat onzes inziens in de” Resumtie van het door beide synoden te Leeuwarden en te ‘s Gravenhage overeengekomene, niet had moeten ontbreken de herinnering, dat men het vooral hierover eens geworden was: „dat men wat de verhouding tot de Ned. Herv. Kerk betreft, dit beiderzijds heeft uitgesproken, dat verbreking van kerkelijke gemeenschap met de besturen van de Ned. Herv. Kerk niet alleen, maar ook met de leden in corporatieven en plaatselijken zin door Gods Woord en de Geref. belijdenis geboden en dus noodzakelijk is! Want onzerzijds lag hierin het zwaartepunt van alle conditien, gelijk dit bij de Ned. Gereformeerden lag in den eisch tot opheffing van ons Regl. van 1869. Nu had zoowel het eene als het andere moeten gereleveerd worden. Naar we vertrouwen is het weglaten daarvan echter niet opzettelijk geschied. En het niet releveeren van dit punt in deze resumtie wil in het minst niet zeggen, dat het niet aangenomen is.”
Is nu wat onze zeer gewaardeerde BR. BEUKER herinnerde, als de vaste voorwaarde door de Leeuwarder Synode gesteld, niet geschied, dan heeft de Synode te Amsterdam rechtstreeks gehandeld tegen het besluit harer voorgangster, en heeft zij zeer verkeerd gehandeld door de verklaringen der Deputaten te erkennen als in den geest dier Synode.
Is aan die conditio sine qua non, aan die vaste en onveranderlijke voorwaarde wel voldaan, dan heeft de doleerende kerk een van deze twee gedaan: óf zich zelve in haar eigenlijk van de afscheiding onderscheidend beginsel veroordeeld en erkend zeer verkeerd te hebben gedaan met niet dadelijk tot de Chr. Geref. Kerk te zijn overgegaan. Wij meenen echter te weten, dat deze de bedoeling der Ned. Geref. niet was. Of men heeft Dr. K. gevolgd, die toen de Chr. Geref. moesten worden bewogen, tot aller verwondering en onder tegenspraak van anders zoo volgzame bewonderaars schreef: dat die nu niet medegingen mei den „wettigen kerkeraad” zich zelven had afgesneden en dus niet meer ambtshalve behoefden bewerkt te worden.
Opmerkelijk komt alsdan in datzelfde Nr. van de Vrije Kerk op pag. 191 en vervolgens voor een schrijven van den geachten Redacteur, getiteld: „De eigenaardige manier van afscheiding en afsnijding, in den laatsten tijd te Amsterdam toegepast.” Na vermelding van het echt Synodale, hiërarchische stuk merkt ZEerw. daarbij op: »Ik heb eens het verhaal gehoord, dat zeker zendeling, toen de heidensche bevolking van zekeren stam met haar opperhoofd tot het christendom wilde overgaan, met een soort spuit èn massa doopte. Aan dit vertelsel dachten wij, toen wij bovenstaand afmakingsmanifest, waarmede men de duizende doleerenden te Amsterdam in eens buiten de Ned. Herv. Kerk zet. Een middel waarmede men op groote schaal werken kan.”
De Redacteur van »de Kerkelijke Courant,” het een en ander van de doleerenden besprekende, voegde er eens aan toe: «alles zooals bij ons.” Men wijze aan wat onderscheid er is tusschen de afsnijding door de Ned. Herv. en die der Ned. Ger. Kerk.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 augustus 1892

Het Wekkertje | 4 Pagina's

Twee zinsneden uit „De Vrije Kerk” van April

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 augustus 1892

Het Wekkertje | 4 Pagina's

PDF Bekijken