Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Reveilkring:  denkers en doeners

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Reveilkring: denkers en doeners

5 minuten leestijd

Ze worden gedreven door een verlangen naar nieuwe bezieling in de kerk. Ze hopen op een herleving van het gereformeerde geloof in de samenleving. En ze gaan praktisch aan de slag met het verbeteren van de wereld: de mannen en vrouwen van het 19e-eeuwse Reveil. Hun streven is nog altijd actueel.

Willem Bilderdijk (1756-1831)
Hoogdravend, ongenietbaar en inspirerend.  Miskend genie. Bevlogen  dichter. Verliet eerste vrouw. Strijder  voor herleving van orthodox-gereformeerd  christendom. Zijn college over vaderlandse geschiedenis  vormt het begin van de Reveilkring. 

Isaäc da Costa (1798-1860)
Leerling van Bilderdijk. Werd van  orthodox-Joods vurig orthodox-protestants.  Jurist, maar vooral geïnteresseerd in theologie, letterkunde en  geschiedenis. Begaafd dichter. Zijn  Bijbellezingen markeren het begin van het Reveil in Nederland.

Hanna Belmonte (1800-1867)
Uit Sefardisch-Joodse familie.  Echtgenote (en nicht) van Da Costa. Wordt op 17 oktober 1822 met hem gedoopt. Vooral geestelijk betrokken bij het Reveil (onder meer via de zondagavondbijeenkomsten); houdt  zich niet bezig met liefdadigheid.

Abraham Capadose (1795-1874)
Tot het christendom bekeerde Sefardische Jood. Arts. Profileert zich als bestrijder van vaccinatie. Staat aan de wieg van de Nederlandse zondagsschool. Actief in de (internationale) Evangelische Alliantie. Betrokken bij zending onder de Joden.

Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876)
Antirevolutionair staatsman. Leider ARP.  Secretaris van koning Willem I. Briljant christenhistoricus. Vurige bestrijder van het gedachtegoed van de Franse Revolutie  . Voorzitter Christelijke Vrienden van het Reveil. Voorvechter bijzonder onderwijs.

Betsy van der Hoop (1807-1879)
Echtgenote van Groen van Prinsterer.  Via de Zwitserse predikant Merle d’Aubigné betrokken bij Reveilbeweging. Combineert religieuze  overtuiging met maatschappelijke betrokkenheid. Leidt onder meer  ”naaischool voor volksmeisjes”.

Dirk van Hogendorp (1797-1845)
Hoort bij de Bilderdijkkring. Jurist,  substituut-officier, raadsheer. Leeft in de schaduw van beroemde familieleden.  Zoon van Gijsbert Karel  (van de Nederlandse Grondwet). Bewandelt in zijn jeugd met schrijver Jacob van Lennep heel Nederland.

Marianne van Hogendorp (1805-1878)
Nicht en echtgenote van Dirk,  moeder van acht kinderen, al jong  weduwe. Oprichtster van een naai- en bewaarschool. Met haar dochters  (later pleitbezorgsters van vrouwenrechten)  betrokken bij hulpverlening  en werkverschaffing aan weduwen.

Samuel Iperusz Wiselius (1769-1845)
Amsterdamse patriot. Politicus,  dichter, publicist, toneelschrijver  en geschiedkundige. Politiecommissaris.  Netwerker pur sang.  Opvolger van Bilderdijk als secretaris Koninklijk Instituut van Wetenschappen.  

C. C. Callenbach (1803-1873)
Leerling van Bilderdijk. Pleitbezorger  van de gereformeerde traditie in  de Hervormde Kerk. Predikant met  17 kinderen. Kortenhoef, Nijkerk,  Elburg. Geliefd redenaar. Zijn preken worden uitgegeven door zijn zoon –  daarmee start uitgeverij Callenbach.

Ottho Gerhard Heldring (1804-1876)
Predikant en sociaal hervormer.  Begaafd pedagoog. Zet zich in voor armoedebestrijding, christelijk onderwijs  en zending. Sticht in Zetten Asyl Steenbeek voor ex-prostituees,  de Vluchtheuvelkerk en de tehuizen Talitha Kumi en Bethel.

Petronella Voûte (1804-1877)
Diacones in Utrecht. Later directrice van Asyl Steenbeek, opvanghuis voor ”gevallen vrouwen”. Legt  levensgeschiedenissen vast van de meisjes onder haar hoede, geeft  catechisatie en houdt dagsluitingen.  Doet al haar werk zonder salaris.

Jan de Liefde (1814-1869) 
Doopsgezind predikant, schrijver,  dichter en redenaar. Legt in 1845  zijn ambt neer. Wordt evangelist in volksbuurt de Jordaan in Amsterdam.  Richt Vereeniging tot Heils des Volks op voor armen en berooiden. Sticht Vrije Evangelische Gemeente.

J. F. Schimsheimer (1805-1878)
Amsterdamse boekhouder met liefde  voor literatuur. Bezoekt met zijn  blinde vrouw de zondagavondkring  van Da Costa. Tekent thuis –zonder  notities– het gehoorde op en zorgt  zo voor de uitgave van Da Costa’s  ”Bijbellezingen.

Willem de Clercq (1795-1844)
Zakenman en dichter – kan ter plekke poëzie improviseren. Directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Eerst doopsgezind,  later Waals hervormd. Beïnvloed  door Kohlbrugge. Groot dagboekschrijver. Is te volgen op Twitter.

Maurits van Hall (1808-1838)
Jurist uit aanzienlijke familie. Medeoprichter van het Reveilblad Nederlandsche  Stemmen. Advocaat voor  de vervolgde afgescheidenen, kiest in 1836 zelf ook voor de Afscheiding.  Sterft jong. Hoofdpersoon van de  roman ”Brandende harten”  

Hendrik Jacob Koenen (1809-1874)
Amsterdamse advocaat, politicus,  prozaschrijver en dichter. Bescheiden studeerkamergeleerde. Via  Bilderdijk, Da Costa en De Clercq  betrokken bij het Reveil. Redigeert  met Da Costa en De Clercq tijdschrift Nederlandsche Stemmen. 

Lucas Fockens (1763-1850)
Hervormd predikant. Vader van het Friese Reveil. Grondlegger van de rechtzinnigheid in deze provincie.  Houdt wekelijkse ”Katechizatiën” (oefeningen) in zijn gemeente. Neef  van ds. H. de Cock, maar gaat niet mee met Afscheiding.

Age Wi(e)gers Schoonhoven (1813-1869)
Boterkoopman en politicus in Workum.  Vurig Oranjegezind. Voorman van het Friese Reveil. Staat in contact met Capadose, Da Costa en Jan de Liefde.  Richt Friese Vereeniging tot Heil des  Volks op voor evangelisatie. Geeft aanzet voor christelijke school.

Nicolaas Beets (1814-1903)
Schrijver van ”Camera Obscura” en stichtelijke poëzie. (Hof)predikant.  Hoogleraar kerkgeschiedenis. Net als sommige andere theologen die aanvankelijk in Reveilkring verkeren,  behoort hij later tot de ”ethische  richting” in de Hervormde Kerk.

En vele anderen
De namen op deze pagina vormen het topje van een ijsberg. Er zijn vele  anderen geweest.
Predikanten, boeren,  burgers, schrijvers (zoals A. L.  G. Bosboom-Toussaint, 1812-1886).  Maar deze 22 bieden een indruk

 

 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 26 March 2021

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

De Reveilkring:  denkers en doeners

Bekijk de hele uitgave van Friday 26 March 2021

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken