+ Meer informatie

Conflict in Noord-Ierland heeft religieuze oorzaak

8 minuten leestijd

„Ierland is niet altijd het eiland geweest van terreur en haat, een gebrandmerkte onder de vrije landen van Europa. Lang geleden - en dan denken we aan de vijfde tot de elfde eeuw - werd in Ierland van kust tot kust het Evangelie verkondigd door zendeling St. Patrick. Verspreid over het eiland werden drie trainingscentra opgericht van waaruit door jonge mannen zending werd bedreven over de gehele toen bekende wereld

De rooms-katholieke kerk in Ierland, betoont een trouw aan de „moederkerk", die vrijwel nergens anders meer wordt gevonden in de r.-k. hiërarchie. Er wordt wel eens op gezinspeeld dat de moeilijkheden in Ierland het gevolg zouden zijn van twee soorten Ieren, twee rassen, die elkaar steeds maar wêèr in de haren zitten. Niets minder waar: beiden — de protestant en de rooms-katholiek — zijn Ier in hart en nieren met een evenredige liefde voor hun mooie land, doch het rooms-katholicisme heeft deze eenheid gesplitst".

WAARSCHUWING
Deze woorden zijn afkomstig van de Noordier W. McGrath uit Belfast, de als leider van de protestantse organisatie TARA verleden week een bezoek van enkele dagen aan ons land bracht. De heer McGrath, die voor ons de toestand in Ulster nader uit de doeken heeft gedaan, is werkzaam in de sociale sector; hij is een vurig Orangist. In dit artikel hebben wij de woorden van McGrath opgetekend: Woorden waarvan vooral een waarschuwende stem uitgaat.

„Ierland is het land van het stervendegeloof . In de republiek Eire wonen 2¾ miljoen rooms-katholieken. Wel heeft de roomse kerk veel leden verloren aan het communisme. Vroeger zag men de beeltenis van een heilige geplaatst in een roomse kerk; als men nu in Eire een kapel binnenstapt ziet men een portret van Lenin, Stalin of een andere communistische leider. Als je een getuigend christen wil zijn ben je ongewenst in de republiek. Het protestantse volksdeel van Eire trekt weg en zoekt een nieuw bestaan in het noorden", aldus McGrath.
Slechts in een cirkel van 30 mijlen rond de Ulsterse hoofdstad Belfast zijn de protestanten in de meerderheid. In feite is ook Ulster reeds verdeeld in tweeën. Politiek en militair gezien heeft dit ook zijn consequenties.
In de republiek Eire zijn letterlijk honderden protestantse kerken gesloten. Plaatsen waar onze vaders bijeen kwamen zijn nu „huizen van stilte". Eens heeft een Hollander hier gestreden voor het behoud van het protestantse geloof: Prins van Oranje; hij leidde hier vier veldslagen in Derry, aan de Boyne en Enniskillen.

PAAS-ALARM IN 1966
In 1966 gebeurde er iets verbazingwekkends. In dat jaar werd herdacht dat de opstand van 1916 een halve eeuw geleden plaats had. En natuurlijk besloten de republikeinen in Noord-Ierland om van deze dag een feestdag te maken. Op paaszondag van 1966 liepen duizenden rooms-katholieken geëscorteerd door een menigte priesters en andere geestelijken in een processie door Belfast. Alles verliep rustig; er deden zich geen ongeregeldheden voor. Op de woensdag na Pasen werden we allen verrast door de aankondiging over de radio dat er de komende zondag een tweede parade gehouden zou worden over dezelfde weg en in het zelfde park.
De tweede parade was tientallen malen groter, maar er was niet een roomse priester bij. Het geheel werd geleid door twee Zuidierse communisten: Gerry Fitt en miss B. Sinclair, die beiden voor politieke actie waren getraind in Moskou.
We ontdekten, zo verhaalde McGrath, dat de Britse regering in Londen naar aanleiding van de tweede parade waarvan men op de hoogte moet zijn geweest, 56 pantsereenheden, verborgen in grote containers, naar Belfast zond. Ook werden 5 regimenten soldaten naar Noord-Ierland gestuurd. De halve politieke divisie van Scotland Yard was tijdens de optocht in Belfast. Voor het eerst in de geschiedenis werd toen de grens tussen noord en zuid gecontroleerd door het Engelse leger. Er gebeurde niets, maar 9 maanden later verklaarde capt. C. O'Neill dat tijdens dat weekend het voortbestaan van Noord-Ierland aan een zijden draad had gehangen. „De Russische invloed in Zuid-Ierland is veel groter dan onze politici bereid zijn te geloven".

200 ONDERZEEËRS
Op 24 mei verleden jaar voeren er tijdens de grote arbeidersstaking 200 Russische onderzeeërs rond de Ierse kust; er waren schepen bij die zo goed waren uitgerust dat ze zelfs de politieberichten konden opvangen. De heer McGrath had een foto gezien van een onderzeeër voor de kust van Donegal.
De Russen hebben hun bedoeling met Ierland en willen het als een basis gebruiken. „Ik heb officiële foto's gezien, uit het kasteel van Dublin gesmokkeld, die 36 Franse gevechtsvliegtuigen geleverd door de Franse regering, toonden. Dit lijkt misschien niet zoveel, maar op de totale bevolking van Noord-Ierland is het heel wat. Op een van de opnamen ziet men een formatie van deze Mysteries-vliegtuigen boven Dublin. Gedurende het laatste jaar heeft de Dublin-regering 13 miljoen, pond geïnvesteerd in wapens.

OORZAAK CONFLICT
Iedereen weet wel wat over Ierland. Maar het is onmogelijk te begrijpen wat zich daar afspeelt zonder er ooit geweest te zijn. In ons denken moeten we eerst de oorzaak van het conflict in Ierland ontdekken. Het conflict is in alle opzichten een geestelijk conflict. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen dat het een sociaal conflict is of een economisch conflict. Er zijn ook mensen die beweren dat wij het meest onderdrukte land zijn in West-Europa, aldus de heer McGrath. Ons leven gaat door ondanks de bommen van het IRA. Maar wij wensen niet beklaagd te worden.

Ierland is niet achterlijk. De landbouw staat op een hoog peil. Het ziekenhuiswezen in Noord-Ierland is beter verzorgd dan waar ook op de Britse eilanden. Dit is volgens McGrath een der bewijzen dat 't Noordierse probleem niet is gebaseerd op een sociale of economische achterstand. De mensen zijn tevreden en voelen zich gelukkig.
Maar in plaats van vrede hebben we een bloedige revolutie van het ene eind van Ulster tot het andere. „In de laatste vijf jaar werden zo'n 1.250 mensen vermoord in onze straten en dat in een land, dat slechts anderhalf miljoen inwoners telt".

ROOMSE MACHT
Rome creëerde in Ierland een structuur die de tijd heeft weten te weerstaan. De rooms-katholieke kerk had in al die eeuwen maar één doel voor ogen: de vernietiging van het protestantisme in Ierland. Vandaag betalen we de prijs voor het feit dat de Reformatie die Europa overspoelde, nooit in Ierland is gekomen. Maar wel kwam, toen de nood ons boven het hoofd groeide de prins van Oranje, die de vrijheden voor Ulster en misschien wel voor geheel Europa veilig stelde, zo betoogt McGrath.
De roomse kerk bleef machtig. En zo kwam het jaar 1916. Een lang voorbereid plan werd ten uitvoer gebracht en toen kwam volgens de Ier aan het licht de nauwe band die altijd tussen de roomse kerk en revolutionaire bewegingen had bestaan. Engeland was gewikkeld in de Eerste Wereldoorlog. De revolutionairen voelden zich sterk genoeg om de slag tegen het protestantse getuigenis in Ierland te wagen. Onze vaders hadden de keuze tussen overgave aan het roomse juk en afzien van het Britse staatsburgerschap of te vechten; velen wilden toegeven in het belang van de vrede, doch er werd gestreden. De vrije Ieren kregen een zelfstandige staat Eire; een protestantse meerderheid trok zich terug in het noorden en bleef onder bescherming van het Britse rijk, waarmee de scheiding in lerland een feit was.

NADERENDE STRIJD
De protestantse meerderheid in Ulster wijzigt zich in een minderheid. Het zal uitkomen wat de eerste premier voor Noord-Ierland voorspelde: „De duivelse krachten zullen ons terug dringen tot in Belfast, als laatste bolwerk van het protestantisme". De heer McGrath is niet de enige die het somber inziet. „Als u onlangs in Belfast zou zijn geweest, had u kunnen zien hoe in opdracht van hogerhand kilometers voetpaden zijn opgebroken, opdat de stenen niet kunnen worden gebruikt als barricademateriaal tijdens de feitelijke burgeroorlog, die, naar McGrath overtuigd is, „onherroepelijk komt". De Roomse plannen kunnen geen doorgang vinden zolang er nog een miljoen mensen zijn in Ulster die willen vechten voor hun ideaal, een Ulster vrij van rebellie en terreur...
Slechts in Belfast en omgeving zijn de protestanten nog in de meerderheid. In de andere steden en op het platte land zijn honderden gezinnen verdreven door het geweld die hun laatste heil in de hoofdstad zoeken.

De Ierse protestanten hebben gedurende de laatste eeuwen moeten leven in een conflicttoestand. Het wegblijven van de Reformatie is hiervan de oorzaak. In Engeland en Europa is men veelal echter al lang vergeten dat er ooit een conflict heeft bestaan tussen Rome en het protestantisme. Vele mensen kunnen niet begrijpen dat er een conflict bestaat tussen het protestantisme en het communisme.

AAN GOD DE EER
Holland heet een protestant land te zijn. Maar hoeveel van de mooie fabrieken die ik hier zag hebben een eigen bijbelclub? Zo vroeg McGrath zich af. Hoe vaak wordt er een gebedsbijeenkomst gehouden? In Noord-Ierland is dit een noodzakelijk deel van ons leven. Waar je ook komt in Ulster, in winkels, werkplaatsen of fabrieken, een of twee dagen per week wordt er onder de lunchtijd een bijbelstudie gehouden. Het Evangelie wordt in alle eenvoud gebracht en gehoord in de missionhalls. Men kent de waarde van het oude Boek en men weet God te vinden in het gebed. Dit is wat „Rome" niet bereid is te tolereren.

De heer McGrath was hier als een representant van TARA, een para-militaire organisatie, die strijdt in het geloof voor de vrijheden van Ierland. „We geloven dat de dag zal aanbreken, dat iedere straat, ieder huis ja ieder leven verdedigd zal moeten worden. Opnieuw staan wij voor een keijs geplaatst: overgave of vechten. TARA koos voor het laatste. Op welke manier is nog niet duidelijk. Het is niet onze bedoeling een leger op de been te brengen, want het gebed is ons sterkste wapen. Ierland behoort aan Christus. We kunnen ons niet voorstellen welke prijs hiervoor moet worden betaald", aldus besloot deze Orangist.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.