Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Smartphone vraagt goed voorbeeldgedrag

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Smartphone vraagt goed voorbeeldgedrag

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een brief die een reformatorische school naar de ouders stuurt, wordt opgepakt door een landelijke krant. Opeens wordt de brief een nieuwsbericht, dat vervolgens in allerlei media verschijnt. Het betreft een bericht van het Calvijn College. De school wil de mobiele telefoon uitbannen.

Als het aan het bestuur van deze reformatorische middelbare school ligt, laten leerlingen hun smartphones straks thuis of in hun schoolkluis. Dit bericht zou de vraag kunnen oproepen wat reformatorische scholen de achterliggende jaren eigenlijk hebben gedaan op dit gebied en wat het beleid is. Hoewel iedere school op dit terrein haar eigen keuzes maakt, is er een duidelijke gemeenschappelijke lijn te ontdekken. Die lijn willen we in dit artikel globaal toelichten.

De smartphone staat niet op zichzelf. Het is een poort tot een wereld van mogelijkheden, een wereld die zich opdringt, niet altijd echt is, soms ook manipuleert. Maar ook: die kansen geeft, drempels verlaagt. Onze jongeren zijn opgegroeid met deze mogelijkheden. Ze komen intensief in aanraking met sociale media. Pubers besteden soms vele uren aan games. Netflix-filmabonnementen worden gedeeld. Moderne media zijn een onderdeel van het leven van jongeren, maar ook van ouderen geworden. Deze media zijn ook beïnvloeders, verborgen verleiders. Het is een wereld die zich opdringt, waarin voortdurend keuzes gemaakt moeten worden, variërend van distantie tot actieve participatie. Die keuzes zijn niet meer eenduidig gekoppeld aan een bepaald apparaat, een app, programma of kanaal. Vaak is meer distantie nodig, maar ook een ander gebruik.

Hoofdregel bij reformatorische scholen is dat smartphones in de klas niet zichtbaar zijn.

Taak van de school

Welke taak heeft de school hierin? De school zet in op attitude- en karaktervorming van haar leerlingen. De reformatorische school doet dat nadrukkelijk vanuit de Bijbel als grondslag. De school draagt impliciet en expliciet bij aan het verwerven van mediawijsheid. De smartphone kan grote invloed hebben op het leren en het vermogen om zich te concentreren, door de drang om te multitasken en de verslavende werking van communicatieprogramma’s en games.

Het onderwijs draagt bij aan het ontwikkelen van een attitude van matigheid en zelfbeheersing. We willen jongeren ook wijzen op de invloed van zaken als porno en geweld. We leggen de Bijbel daarnaast en spreken met hen over de ‘geestelijke boosheden’ (Efeze 6). We spreken over film en amusement, waarin zeden getart worden en laten zien wat God in Zijn Woord van ons vraagt.

De school is ook een plaats waar leerlingen elkaar ontmoeten, waar vriendschappen ontstaan, waar soms de kiem wordt gelegd voor een relatie die veel later uitgroeit tot een huwelijk. Dat vraagt om echte contacten tussen mensen, niet via dingen.

Schoolpraktijk

Reformatorische scholen zijn terughoudend in het gebruik van smartphones op school. Met het oog op de rust en de concentratie die nodig zijn voor het leren, én gezien de verleidingen die via de smartphone een gemakkelijke invalspoort hebben bij jongeren, geldt als hoofdregel bij reformatorische scholen dat smartphones in de klas niet zichtbaar zijn, laat staan gebruikt worden. Buiten de lessen, in het schoolgebouw of op het schoolplein, bestaan er variaties tussen de scholen en soms zelf tussen locaties van dezelfde school. Er zijn scholen waar het gebruik van de smartphone binnen het schoolgebouw niet is toegestaan. Soms is ook het gebruik op het schoolplein verboden. Sommige scholen hanteren de regel: ‘Smartphone thuis of in de kluis’. Andere scholen zeggen: ‘Smartphone niet gebruiken en niet zichtbaar’.

Leerlinggedrag

We zijn blij met de aandacht die de media hebben gegeven rondom het voorgenomen beleid van het Calvijn College. Het is een voorbeeld hoe we als reformatorische scholen leerlinggedrag willen beïnvloeden. Iedere school voert, met meer of minder regels, een terughoudend beleid. Soms blijkt de praktijk echter weerbarstig. Op school kunnen we allerlei regels stellen, maar we moeten ze ook kunnen handhaven. De manier waarop leerlingen rond de school in hun eigen tijd met smartphones omgaan, is voor een school niet te reguleren, maar beïnvloedt wel het gedrag op school.

Scholen zetten niet alleen in op regels en verboden, maar ook nadrukkelijk op media-educatie: bewustwording van de risico’s en bevorderen van een zinvol en matig gebruik. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de ouders hard bij nodig. Dat vraagt voorbeeldgedrag, van docenten, maar ook thuis. Dat is niet alleen een kwestie van maatregelen, maar ook van gebed. Een voortdurend gebed voor onze jongeren, dat ze bewaard mogen worden voor de zonde. In de discussie over de TV is steeds de zinsnede teruggekomen: wij zijn geen baas over de knop. Dat geldt nog steeds en zelfs meer dan ooit. Daarom, wij en onze kinderen hebben levensvernieuwing nodig, een hart waarin door de werking van Gods Geest de vreze des Heeren woont, die doet wijken van het kwade.

(wordt vervolgd)

F.A. van Hartingsveldt en W.J. de Potter, schoolbestuurders in het voortgezet onderwijs

Dit artikel werd u aangeboden door: De Saambinder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 2019

De Saambinder | 20 Pagina's

Smartphone vraagt goed voorbeeldgedrag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 2019

De Saambinder | 20 Pagina's