Bekijk het origineel

Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies

Planning voor een nieuw jaar

3 minuten leestijd

Beheersing onderhoudskosten van de kerkgebouwen.

Aan het begin van dit nieuwe jaar worden de begrotingen voor het komende jaar aan de kerkenraden en gemeentevergaderingen gepresenteerd. Zeker in tijden van bezuinigingen en economische teruggang staan de inkomsten en uitgaven onder druk. De reserveringen voor onderhoud kunnen gemakkelijk de sluitpost op de begroting worden. Het onderhoud van de gebouwen spreekt de gemeenteleden niet altijd aan, in de meeste gevallen merken zij er ook niet zoveel van, tenzij het gaat over grote zaken die hoge kosten met zich meebrengen. Als er voor onderhoud wordt gereserveerd, vraagt men zich nog wel eens af waarom het dan over relatief hoge bedragen gaat. Ook komt het nog te veel voor dat er voor het onderhoud niet wordt gereserveerd en het onderhoud op ad hoc basis wordt uitgevoerd, waardoor er grote bedragen in een korte tijd door de gemeente opgebracht moeten worden. Dit kan bij kleine gemeenten een financieel probleem veroorzaken. Het komt geregeld voor dat deputaten Onderlinge Bijstand en Advies met de gevolgen geconfronteerd worden. Het is van groot belang, dat men zich bewust wordt van de noodzaak van reservering, en deze ook daadwerkelijk in de balans opneemt.

Eind 1999 hebben deputaten Onderlinge Bijstand en Advies (OB&A) een enquête gehouden onder de 190 gemeenten van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Deze enquête had tot doel, een beter inzicht te verkrijgen in de onderhoudskosten van de kerkgebouwen. Dit, om vast te stellen wat een redelijke reservering zou moeten zijn bij gemeenten die steun aanvragen bij OB&A. Op deze enquête hebben 100 gemeenten (52%) gereageerd. Hiervan waren 97 gemeenten in het bezit van een eigen kerkgebouw. Van deze 97 gemeenten waren er 62 die een reservering voor het plegen van onderhoud hebben. Bij 42 van de 62 gemeenten was deze reservering door een meerjaren onderhoudplanning onderbouwd. Deze uitkomst geeft wel aan, dat het werkelijk plannen van onderhoud geen gemeengoed is binnen ons kerkenverband.

Het onderhoud aan het onroerend goed is veelal een grote post op de kerkelijke balans. Deze dient goed inzichtelijk te worden gemaakt zodat er ook een beleid op langere termijn kan worden gevoerd. Diverse onderdelen van het onderhoud (dikwijls niet de kleinste) hebben een doorlooptijd van ca. 10, 20 en soms zelfs meer dan 30 jaar. In een meerjaren onderhoudsplanning kunnen deze posten inzichtelijk worden gemaakt, zodat er ruim van tevoren voor gereserveerd (gespaard) kan worden. Binnen een gemeente zijn vaak wisselende personen verantwoordelijk voor het onderhoud en derhalve is het plannen van onderhoud een goed middel voor een constant onderhoudsbeleid.

OB&A hanteert, bij de jaarlijkse steunaanvragen, een reservering voor toekomstig onderhoud van € 25.— per zitplaats, met een maximum van € 4.600.— per gemeente per jaar. Deze reservering dient door een meerjarig onderhoudsplan onderbouwd te zijn. Deze bedragen zijn vastgesteld naar aanleiding van de voornoemde enquête.

Wanneer kleinere gemeenten (met minder dan 150 zielen) volgens de OB&A norm geldende reservering gaan toepassen, kan dit tot gevolg hebben dat deze gemeenten voor steun van OB&A in aanmerking komen.
Mocht er geen of onvoldoende expertise binnen uw gemeente aanwezig zijn, dan zijn er adviesbureaus die deze werkzaamheden kunnen verrichten.

OBA heeft op haar website (www.cgk.nl) een voorbeeld matrix van een meerjaren onderhoudsplanning geplaatst die kan worden gedownload. Deze in Excel - formaat opgezette matrix is voorzien van een toelichting en een lijst van afschrijftermijnen als voorbeeld beschikbaar.

In bijzondere gevallen kunnen de bouwkundige deputaten van OB&A u adviseren bij het opzetten van een meerjaren onderhoudsplan en het aangeven van speciaal op de situatie geënte afschrijftermijnen. Eventuele vragen kunt u stellen via ons emailadres.

Namens deputaten Onderlinge Bijstand en Advies,
C.W. van Oijen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 januari 2004

De Wekker | 16 Pagina's

Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 januari 2004

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken