Bekijk het origineel

Twente nog steeds koploper in aanpak waterzuivering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Twente nog steeds koploper in aanpak waterzuivering

„Vroeger draaide ik mijn autoraam dicht als ik bij de Regge kwam"

6 minuten leestijd

ALMELO - „Er ligt tussen Regge en Dinkel een land..." Aldus het Twentse volkslied. Maar het dynamische waterschap Regge en Dinkel, met 25 waterzuiveringen en 30 rioolgemalen, maakt zich minder druk om de „essen met het goudgroene graan" dan om „een moderne, geïntegreerde waterhuishouding".

Twee milieudeskundigen van het zuiverste water, mr. G. H. Slettenhaar en ing. H. Geurkink van het Twentse waterschap in Almelo, doen de ontwikkelingen rond het schap uit de doeken. Het waterschap houdt zich onder andere bezig met plannen voor het stroomgebied van de Bornsebeek en met nieuwbouw van het waterschapshuis in Almelo (kosten: 26.4 miljoen gulden). Het schap heeft zijn werkterrein van Buurse tot Ommen en van Diepenheim tot Ootmarsum.

Slettenhaar: ..Van Twente is bekend dat het al ver voor de wetgeving op de waterverontreiniging een eigen beleid voerde. Al in 1963 waren wij bezig natuurlijk en industrieel water te zuiveren. Toen in 1970 de Wet verontreiniging oppervlaktewater kwam, had Twente inderdaad een voorsprong".

..Toen provincie en gemeenten het lieten afweten, hebben wij de vervuiling drastisch aangepakt", vult Geurkink aan. ..Met subsidie van het Rijk waren wij in staat om nieuwe zuiveringen te bouwen. Vandaag de dag moet een waterschap selfsupporting zijn". Geurkink is er trots op dat er in het riviertje de Regge weer vis zwemt. ..Vroeger draaide ik het raam van m"n auto dicht als ik bij de Regge kwam", memoreert hij.

Ingewikkeld
Waterschap Regge en Dinkel voert een integraal waterbeheer. De technologische aanpak van de waterzuivering krijgen even veel aandacht. Volgens Slettenhaar is de waterhuishouding in Twente bepaald ingewikkeld. ..Enerzijds heb je te maken met een sterke verstedelijking, anderzijds met een ingrijpende wetgeving inzake de zuiveringsnormen".

Waterschap Regge en Dinkel maakt zich sterk om verontreiniging bij de bron aan te pakken. Dus vindt overleg plaats met de vele industrieën en is er een bewustwordingsproces bij de inwoners, die volgens ing. Geurkink nog altijd voor zo'n 60 procent verantwoordelijk zijn voor de totale waterverontreiniging, en daar in de toekomst ook fors voor moeten betalen.

Twee jaar geleden startte Regge en Dinkel een studie, het groene-weidenplan. Daaruit bleek dat door een betere aanpak, vooral op structureeleconomisch gebied, er in Twente maar liefst tien waterzuiveringen konden verdwijnen. Inmiddels is de zuivering Diepenheim opgedoekt (toegevoegd aan Goor) en zal de functie van nog een aantal waterzuiveringen ter discussie worden gesteld.

Bornsebeek
Door de sterke groei van de steden Oldenzaal, Enschede en Hengelo en door „verharding van het oppervlak" wordt te veel water afgevoerd richting Almelo. De Bornsebeek, die dit regenwater naar het lateraalkanaal bij Almelo sluist, is bepaald ontoereikend. Deze week lanceerde het waterschap een ambitieus plan om de Bornsebeek uit te diepen, te verbreden en aansluitende natuurlijke waterbeken te verleggen. Ook zal er tussen Borne en Almelo een soort moeras ontstaan om extra afvoerwater tijdens hevige regenval op te vangen. Kosten: 30 miljoen gulden.

De aanwonende boeren mogen zich op 10 december tijdens een hoorzitting uitspreken over dit plan. De regering heeft toegezegd zo'n 25 procent bij te dragen. Overigens zit er nog een "maartje" aan de nieuwste plannen van Regge en Dinkel. De Bornsebeek blijkt behoorlijk te zijn vervuild met pcb's en zware metalen, waaronder kwik. Tot op dit moment weet men nog niet waar het uit te baggeren slib heen moet. Misschien naar een door de provincie aan te leggen bassin in het Ketelmeer?

Waterschapshuis
Voor een dikke 26 miljoen gulden bouwt waterschap Regge en Dinkel momenteel een nieuw waterschapshuis in Windmolenbroek in Almelo. Een mooi gebouw met veel natuursteen, gelegen in een parkachtige omgeving. Het biedt plaats aan 110 waterzuiveraars, waarvoor het oude kantoor aan de Apollostraat te klein was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 oktober 1991

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Twente nog steeds koploper in aanpak waterzuivering

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 oktober 1991

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken