Bekijk het origineel

De vorming van Ambtdragers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De vorming van Ambtdragers

2 minuten leestijd

Meerdere malen heeft men mij gevraagd hoe de zaak van het „Vormingswerk Ambtsdragers” in de classis Groningen nu toch precies tot stand en op gang gekomen is en hoe dit zich nu ontwikkelt. Daar dit een zaak is waar mogelijk alle ambtsdragers profijt van kunnen hebben, lijkt het mij goed in ons blad daarover iets te zeggen.

Op de vergadering van de classis Groningen, 24 april 1963, was een instructie van Kornhorn ter tafel, luidende: „De kerkeraad van Kornhorn, overtuigd van de noodzaak van de vorming van elke ambtsdrager, verzoekt de classis naar middelen en wegen te zoeken, waardoor en waarlangs een vormingscursus voor alle ambtsdragers uit onze classis, naast de regionale-ouderlingen- en diakenenconferenties georganiseerd kan worden.” Ook de kerkeraad van Midwolda bracht deze zaak onder aandacht van de classis en de uitwerking daarvan werd hartelijk aanbevolen.

De classis benoemde toen een commissie (hoe kan het anders) om op een volgende vergadering te rapporteren.

Deze commissie, bestaande uit de predikanten Harder en Westerterp en de ouderlingen M. Wever en Geleynse, hebben aan deze opdracht nogal wat tijd besteed en het rapport zo tijdig aan de roepende kerk toegezonden, dat alle kerkeraden in de gelegenheid waren het stuk vóór de classisvergadering te bestuderen.

Weliswaar werd het een vrij uitvoerig rapport, maar we mogen zeggen, dat dit de bespreking ten goede kwam en een vlotte besluitvorming bewerkte. In het najaar van 1964 werd de eerste vergadering gehouden, zowel in Groningen-Oost als -West en binnenkort zal de vierde reeds gehouden worden voor de gehele classis, daar de referent zich moeilijk twee avonden kan vrijmaken.

Wellicht kan op een later tijdstip eens een overzicht van de eerste vier vergaderingen gegeven worden.

Nu wil ik volstaan met het genoemde rapport getiteld: „Rapport over de mogelijkheden tot vorming van ambtsdragers” aan u door te geven, waardoor u een indruk krijgt welke zaken de commissie aan de classis heeft voorgelegd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1965

Ambtelijk Contact | 12 Pagina's

De vorming van Ambtdragers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1965

Ambtelijk Contact | 12 Pagina's

PDF Bekijken