Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boek in beeld…

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boek in beeld…

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

50 Lesideeën voor de onderbouw. Linda Willemsen; Koninklijke Van Gorcum BV, 2013, 172 blz. Prijs € 24,95 ISBN: 9789023250784
Dit is een boek voor leerkrachten in de onderbouw, die op zoek zijn naar ideeën om op een speelse manier kennis en vaardigheden aan te bieden.
De schrijfster vermeldt het volgende: Door deze ideeën in de les toe te passen vergroot je de motivatie van de leerlingen en hierdoor ook het leerrendement.
Dit boek bestaat uit twee delen: In het eerste deel is informatie te lezen over hoe het leren tot stand komt (ontwikkeling van hersenfuncties, verschillende leerstijlen, feedback, motivatie en de functies van het geheugen). Het tweede deel bestaat uit vijftig uitgewerkte lesideeën gericht op de groepen 1 tot en met 4. Verschillende lessen zouden met wat aanpassing ook in de hogere groepen gegeven kunnen worden.
Elke les heeft dezelfde opbouw, namelijk:
- Omschrijving: Een korte samenvatting van het lesidee.
- Didactische werkvormen: Elke les heeft één of meerdere didactische werkvormen. Bij de werkvorm staat ook het lesdoel beschreven.
De didactische werkvormen zijn onderverdeeld in: instructievorm, interactievorm, opdrachtvorm, samenwerkingsvorm en spelvorm.
- Geschikt voor: Hier wordt beschreven voor welke groep het lesidee geschikt is.
- Materialen: Beschrijving van de materialen die nodig zijn.
- Werkwijze: Door middel van een stappenplan wordt precies uitgelegd hoe het lesidee in de praktijk uitgevoerd kan worden.
- Overige tips, variaties en extra’s: Extra informatie over het lesidee, variaties die met dezelfde materialen kunnen worden aangeboden.
Een enkele les is geen aanrader, maar de meeste lessen wel. Door de meeste lesideeën worden leerkrachten gestimuleerd om op een creatieve en effectieve manier lesstof aan te bieden.
Er worden ook bekende activiteiten genoemd zoals memorie, flitskaarten, leeshoek en de verteltafel. Een meerwaarde is dat elke les eindigt met overige tips, variaties en extra’s.
Juist die variaties geven inspiratie om met eenvoudige middelen de leerstof op een boeiende manier aan te bieden. Tijdens verschillende lessen wordt samenwerkend leren bevorderd. Ook de voorbeeldlessen zijn praktisch en geven vaak duidelijkheid aan de inhoud van de les. Het boek is voorzien van duidelijke, aansprekende foto’s.
Linda Willemsen (1989) werkt als leerkracht in het basisonderwijs.
Door middel van dit boek wil ze leerlingen enthousiast maken voor de lesstof, zodat ze de kennis snel eigen maken. Dit boek is inspirerend, praktisch, leest makkelijk en geeft een grote reeks voorbeeldlessen waarmee onderbouwleerkrachten hun winst kunnen doen!

C.C. van Mourik


Resultaat met rekenen, Handvatten voor een goede rekenles, Marije Bakker, Pieter Gerrits en Johan Theil, uitgave van CPS, 2012, ISBN 978-90-6508-647-1, paperback, 141 pagina’s, € 27,90.
In deze uitgave van het CPS geven de auteurs een praktisch inzicht in de noodzakelijke voorwaarden voor een goede rekenles. Het boek bestaat uit drie grote hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden zes kenmerken van goed rekenonderwijs stap voor stap behandeld. Aan de orde komen achtereenvolgens: doelgericht onderwijs, een beredeneerd aanbod, een effectieve instructie, tijd en extra tijd, differentiatie, het monitoren van het onderwijs en tenslotte de samenhang tussen deze kenmerken.
Van ieder kenmerk wordt beschreven wat de rol is van de schoolleider, van het team en van de internbegeleider en de rekencoach.
Hoofdstuk 2 gaat in op de effectieve rekenles; de beschrijving daarvan is aan de hand van de genoemde kenmerken. Aan de orde komt hoe deze kenmerken van goed rekenonderwijs in de dagelijkse les zichtbaar zijn. Actuele kennis uit het protocol ERWD is hierin verwerkt. Zo wordt helder uitgelegd hoe kennis over het handelingsmodel en het drieslagmodel van invloed zijn bij het formuleren en uitvoeren van het doel van de les.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de aanpak van sterke en zwakke rekenaars. Er worden oplossingen geboden voor het omgaan met lastige contexten en er wordt ingegaan op het aanpassen van het aanbod. Het hoofdstuk sluit af met een organisatieschema voor de praktijk, waarbij gedifferentieerd wordt op drie niveaus.
Dit boekje is bijzonder praktisch en bruikbaar, alleen de prijs is wat aan de hoge kant. In kort bestek wordt een overzicht geboden van de actuele rekendidactiek. Rekencoördinatoren in het basisonderwijs worden geacht de kennis uit dit boekje paraat te hebben. Leerkrachten die dit in praktijk kunnen brengen, geven kwalitatief goed rekenonderwijs.

K. Karels MSc


Leven in hoop, Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte, Aurelius Augustinus, Uitgeverij Damon, ISBN 9789460360251, € 32,90, 256 pagina’s.
Deze preken zijn – op één na – voor het eerst in het Nederlands vertaald.
We leren hier Augustinus kennen als een predikant die wist van een hoop die niet beschamen zal, omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort door de Heilige Geest. Leven in hoop terwijl we hier zwoegen en zuchten, ja het ganse schepsel zucht en is tezamen als in barensnood tot nu toe. Degenen die kinderen van God zijn gemaakt zuchten ook, maar zijn niet zonder verwachting.
Ze verwachten de aanneming tot kinderen namelijk de verlossing van hun lichaam. Ze zien het nog niet, want dan hoef je niet te hopen.
Ze hopen hetgeen ze niet zien en verwachten het met lijdzaamheid (Rom. 8: 22-25). Augustinus geloofde dat de hoop ooit in vervulling zou gaan, want we mogen er volledig op vertrouwen dat Christus woord houdt. Ook op Rom. 7:17: Ik dan doe dat niet meer maar de zonde die in mij woont; gaat Augustinus uitvoerig in. Hij neemt stelling tegen de pelagianen. Paulus’ inwendige strijd noemt hij een oorlog. De wet der zonde die in Paulus’ lichaam leefde, noemt Augustinus een afschuwelijke, een ellendige wet, een etterende, stinkende wond. Toch was er voor hem hoop, want waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.
Toen hij klaagde over die inwendige wet, kwam er hulp: de genade van onze Heere Jezus Christus. Over Christus’ liefde schrijft Augustinus mooie dingen. Hij neemt een martelaar als voorbeeld. Er wordt geklopt op twee deuren naar zijn hart: verlangen en vrees. Vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters, allemaal lief, zoet en vriendelijk. Ze kloppen op de deur van het verlangen (om te blijven leven). Maar bestaat er iets zoeters dan God? Iets vriendelijkers dan Christus? Bij de martelaar heeft het verlangen naar God, naar Christus de boventoon.
Het overstemt de vrees. Op die deur wordt geklopt door dreigementen, woede, smaad en uiteindelijk door lichamelijke pijn.
Zo heeft Augustinus ons ook vandaag nog veel te zeggen. Volmaakt was hij niet. Sommige uitdrukkingen laat ik dan ook maar voor zijn rekening. Onderwijzend is hij zeker.
Aanbevolen!

Mr. L. Vogelaar

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juli 2013

Criterium | 40 Pagina's

Boek in beeld…

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juli 2013

Criterium | 40 Pagina's