1.956.489 resultaten
Filteren
van 195649
Ten geleide

Ten geleide

Dit nummer bevat vier artikelen, waarvan de eerste drie dienden als lezing op het Paascongres voor Gereformeerde studenten en academici gehouden in april 1987. De kerk, zo definieert C. Graafland in zijn bijdrage 'Bijbel en belijdenis over de kerk', is 'de laatste fase die God doet aanbreken op ...

1 juli 1987
Radix
655 woorden
Ten geleide

Ten geleide

Dit nummer opent met een artikel van drs. A. Zijlstra over de immer tot gedachten prikkelende vraag naar de verhouding tussen de grootheden geloof en wetenschap. Na enige kanttekeningen te hebben geplaatst bij de gangbare mening, dat deze vraag zo langzamerhand buiten de orde is in de wetenscha ...

1 januari 1987
Radix
253 woorden
Ten geleide

Ten geleide

Het laatste nummer van deze jaargang bevat vier artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De psychiater drs. J.W.G. Meissner schrijft over hulpverlening en pastoraat; ing. H. Wiegers biedt een eerste aanzet tot een reactie op het artikel van Ir. G. Boersma over de ouderdom van de aarde, dat eer ...

1 oktober 1996
Radix
143 woorden
Ontvangen tijdschriften

Ontvangen tijdschriften

- Tydskrif vir christelike wetenskap10e jaargang 3e en 4e kwartaal 1974; Dr. D. J. Malan. Iets oor die filosofie van die geskiedenis; B. J. van der Walt, Thomas van Aquino en die fundamentele probleme van ons tyd; Dr. L. van der Watt, 'n Politieke party se beginselprogram - enkele hoo ...

1 april 1975
Radix
127 woorden
Een manuscript van H. Bavinck

Een manuscript van H. Bavinck

I

 Bavinck blijft boeien - ook aan het einde van de twintigste eeuw. In 1996 zal het 75 jaar geleden, dat Bavinck stierf. Reeds op dat moment (1921) was duidelijk, dat zijn werk en persoon meer dan één vraag nalieten aan tijdgenoten en nageslacht. Intussen heeft ons veel inf ...

1 april 1995
Radix
C. Trimp
3548 woorden
Over persoonlijkheid en ontwikkeling

Over persoonlijkheid en ontwikkeling

1. Inleiding

'Personalisme' en 'personalistisch' hebben vaak een negatieve klank. De termen worden veelal geassocieerd met denken dat de mens in het middelpunt stelt, subjektivisme en de ontkenning van normen en waarden die boven de individuele persoon uitgaan. Personalisme ...

1 april 1986
Radix
W. Koning
6530 woorden
Economie als maatschappij-wetenschap

Economie als maatschappij-wetenschap

1. Inleiding

In deze bijdrage staat centraal hoe in de economische wetenschap maatschappelijke verbanden in rekening worden gebracht. Daarbij zijn in principe 4 mogelijkheden te onderscheiden:

A. De economische wetenschap houdt zich niet bezig met maatschappelijk ...

1 april 1987
Radix
P. Nijkamp
P. Rietveld
5321 woorden
Bijbel en belijdenis over de kerk

Bijbel en belijdenis over de kerk

Ik ben zo vrij geweest om enigszins af te wijken van het thema, waarmee mijn verhaal staat aangekondigd. Wat mij vooral voor ogen staat, is om in te zetten met het bijbels-theologisch kader aan te geven, waarin de kerk in de Bijbel voorkomt. Vervolgens wil ik in enkele hoofdlijnen aangeven, hoe ...

1 juli 1987
Radix
C. Graafland
6358 woorden
Kuyper en vandaag

Kuyper en vandaag

Weinig theologen van de negentiende eeuw hebben zulk een complexe persoonlijkheid als dr. Abraham Kuyper, die nu eens uitblonk door grote impulsiviteit, dan weer door de koelste berekening. Zijn geschriften vormen een kruising tussen een jarenlange theologische bezinning en steeds nieuwe actuel ...

1 oktober 1987
Radix
G. Puchinger
2306 woorden
Communicatie als probleem. Een kritische vergelijking van enkele typen van wijsgerige apologetiek*

Communicatie als probleem. Een kritische vergelijking van enkele typen van wijsgerige apologetiek*

In de kerkgeschiedenis heeft de wijsbegeerte bij de verdediging van de waarheid van het christelijk geloof dikwijls een grote rol gespeeld. Dit geldt vooral van de jonge kerk. De grote apologeten waren filosoof of tenminste goed op de hoogte van de wijsbegeerte van hun tijd. In dit opstel wil i ...

1 juli 1987
Radix
S. Griffioen
8916 woorden
van 195649