40 resultaten
Filteren
van 4
PERSOONLIJK BIDDEN

PERSOONLIJK BIDDEN

Soms of onregelmatig Persoonlijk bidden. Er zijn mensen onder ons die zeggen dat je moet bidden wanneer je daar behoefte aan hebt. Dan is net bidden pas oprecht en echt gemeend. Zij zijn tegen de macht der gewoonte. Regelmaat wordt bij hen niet gevonden. Anderen geven aan dat bidde ...

1 september 1994
Ambtelijk Contact
B. Lanting
1406 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. J. Hegeman, Christelijk dienen. Een verantwoordelijkheidsethiek voor leidinggevende. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1994. 184 blz. f? De auteur, docent aan de Prot. Chr. Hogeschool De Vijverberg te Ede, heeft met dit boek de bedoeling om niet alleen ...

1 september 1994
Ambtelijk Contact
B. Lanting
M. Drayer
W.H. Velema
3391 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. M. te Velde Puriteins, pluraal en opgewekt. Hoofdlijnen uit de kerkgeschiedenis van koloniaal Noord-Amerika (1607-1776). Uitg. Willem de Zwijgerstichting, Apeldoorn 1996. 55 blz. f 9,50. De Willem de Zwijgerstichting heeft ten doel verdieping en versterking van de ...

1 maart 1997
Ambtelijk Contact
B. Lanting
W.H. Velema
1582 woorden
HOE KIEST DE KERKENRAAD EEN NIEUWE PREDIKANT?

HOE KIEST DE KERKENRAAD EEN NIEUWE PREDIKANT?

Wat zegt de kerkorde In de kerkorde van 1993 van onze kerken staat in bijlage 40 (art. 4 en 5) een conceptregeling voor de verkiezing en beroeping van dienaren des Woords. Eén artikel wil ik daar uitlichten: Art. 2: Ingeval van een predikants-vacature houdt de kerkenr ...

1 mei 1997
Ambtelijk Contact
B. Lanting
1975 woorden
DE ROL VAN DE BEZOCHTEN OP HUISBEZOEK

DE ROL VAN DE BEZOCHTEN OP HUISBEZOEK

Inlelding Dit artikel is geschreven naar aanleiding van vragen van gemeenteleden die zich afvragen welke rol je hebt als gemeentelid bij een huisbezoek door de broeder(s) ambtsdragers. Niet altijd is het duidelijk voor de bezochte welke rol hij mag, moet spelen. Die onwetendheid is ...

1 oktober 1992
Ambtelijk Contact
B. Lanting
1568 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Drs. J. van Mulligen, Zicht op de toekomst Een hedendaags verstaan van de nachtgezichten van Zacharia. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1992. 73 biz. f 13, 90. Gezichten of visioenen zijn in de Bijbel gebruikelijke middelen van de Here God om zijn boodscha ...

1 september 1992
Ambtelijk Contact
B. Lanting
M. Drayer
W.H. Velema
4823 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Ton Valkenburg, Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden. Uitg. Kok, Kampen 1992. 141 blz. f 24, 50. Dit boekje handelt over de angst om oud te worden. Die angst begint al vaak op middelbare leeftijd. Ondanks het feit dat iedereen oud ...

1 november 1992
Ambtelijk Contact
B. Lanting
B. Loonstra
M. Drayer
W.H. Velema
3763 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

G.M. Koning e.a., De verzorgingsstaat voorbij. Over de grondslagen van de sociale zekerheid. Uitgave van de Marnix van St. Aldegonde stichting, wetenschappelijk studiecentrum van de RPF. Nr. 21. 1996. 99 biz. In dit boekje wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen met betrek ...

1 november 1996
Ambtelijk Contact
B. Lanting
M. Drayer
W.H. Velema
3339 woorden
COLUMN: DEPRESSIVITEIT

COLUMN: DEPRESSIVITEIT

Wanneer iemand zegt depressief te zijn dan wordt daar niet meer van opgekeken. Integendeel. Uiten van gevoelens en stemmingen wordt veelal positief gewaardeerd en men moet niet raar opkijken wanneer de ander zijn gevoelens ook blootlegt. Wat dat betreft is er veel veranderd in de intermenseli ...

1 februari 1998
Ambtelijk Contact
B. Lanting
445 woorden
MATHEID, LAUWHEID IN GEESTELIJKE ZAKEN EN VERLIES VAN IDENTITEIT

MATHEID, LAUWHEID IN GEESTELIJKE ZAKEN EN VERLIES VAN IDENTITEIT

Matheid In dit gedeelte willen we ons bezig houden met de matheid, de lauwheid in geestelijke zaken. De betekenis van deze twee woorden staat voor vermoeidheid en het gemis aan vuur en ijver. De vermoeidheid in het trouw zijn aan de Here; de vermoeidheid om zich in te zetten voor d ...

1 april 1995
Ambtelijk Contact
B. Lanting
1666 woorden
van 4