316 resultaten
Filteren
van 32
Zelfs mijn vriend...

Zelfs mijn vriend...

'Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Maar Gij, HERE, wees mij genadig en richt mij op, dan wil ik het hun vergelden.' Psalm 41 : 10 en 11D. QuantIn de weken (zes of zeven) voor Pasen, de periode die we de lijdenstijd ...

1 januari 1992
Theologia Reformata
D. Quant
1936 woorden
COLUMN: GEHEIMHOUDING

COLUMN: GEHEIMHOUDING

Het is in ons gezin een aantal keren voorgekomen dat onze kinderen, na een avond JV of gesprekskring of iets dergelijks, thuiskwamen met een gemeentelijk ‘nieuwtje’. Het betrof dan een min of meer precaire aangelegenheid, die inmiddels blijkbaar de openbaarheid had bereikt. Na de zaken uit de ...

1 mei 2002
Ambtelijk Contact
D. Quant
563 woorden
DE ONDERLINGE BAND OP DE CLASSISVERGADERING

DE ONDERLINGE BAND OP DE CLASSISVERGADERING

Het is inmiddels algemeen bekend dat de generale synode van onze kerken, die vorig jaar in Leeuwarden/Nunspeet is gehouden, onder Gods zegen heel bemoedigend is verlopen. De preses, ds. J. Plantinga, gewaagde ervan in zijn slotwoord en sprak van de goede harmonie tussen de broeders. Het maakte d ...

1 april 2002
Ambtelijk Contact
D. Quant
1938 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Juanita Ryan, Drukke dagen. Bijbelstudiereeks ‘Tijd voor God’. Uitg. De Vuurbaak Bameveld 2002, 84 blz. € 7.95. Druk, druk, druk… het is altijd hetzelfde. En hoe kan men dan toch nog God ontmoeten? Zes uitgewerkte bijbelstudies om kritisch te kijken naar onze eigen bezighede ...

1 april 2002
Ambtelijk Contact
D. Quant
1683 woorden
WE WORDEN OUDER EN ZIEKER (consequenties voor het pastoraat)

WE WORDEN OUDER EN ZIEKER (consequenties voor het pastoraat)

Schets van de situatie Het is een bekend feit dat onze Nederlandse samenleving langzaam maar zeker vergrijst. De financiële consequenties daarvan worden met regelmaat in de media onder onze aandacht gebracht. Men denke aan de bekostiging van de AOW (rond 2015) en aan de gezondheids ...

1 februari 1994
Ambtelijk Contact
D. Quant
2069 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

C.J. den Heijer, Verzoening (bijbelse notities bij een omstreden thema). Uitg. Kok, Kampen 1997. 144 blz. f 27,50. Voor mij ligt een opzienbarend en schokkend boek. De auteur (hoogleraar NT in Kampen-1) heeft zich ten doel gesteld te toetsen in hoeverre de gangbare, d ...

1 mei 1997
Ambtelijk Contact
D. Quant
M. Drayer
W.H. Velema
2241 woorden
MEDICIJN SLIKKEN

MEDICIJN SLIKKEN

(verslag van de discussie) ‘Nu komt het maar op aan, dat we het voorgeschreven medicijn doorslikken’, zo zei één van de vraagstellers in het middaggedeelte van de conferentiedag. Behalve de twee inleiders zaten de brs. M. Baan (Middelharnis), prof. dr. J.W. Maris en ds. J.W. Schoonder-woe ...

1 juni 2002
Ambtelijk Contact
D. Quant
960 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Bettine Siertsema (red.), Job: steen des aanstoots? Uitg. Kok, Kampen 1996.163 blz. f 32,90. De figuur van Job en het bijbelboek dat over hem handelt, zal altijd mensen blijven boeien en blijven prikkelen erover na te denken en erover te schrijven. Deze keer gebeurt dat uit ...

1 september 1997
Ambtelijk Contact
D. Quant
W.H. Velema
3287 woorden
COLUMN: VERHUIZINGEN EN AT TESTATIES

COLUMN: VERHUIZINGEN EN AT TESTATIES

In onze kerkorde staat een artikel dat handelt over de gang van zaken bij leden van de gemeente die naar een andere plaats verhuizen. U vindt het in art. 82 (hebt u de nieuwe uitgave van de kerkorde all). Kort gezegd komt het hierop neer: belijdende leden melden tijdig hurt aanstaande verhuiz ...

1 mei 2000
Ambtelijk Contact
D. Quant
629 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

C.H. Spurgeon, Pastorale adviezen deel 1-3. Uitg. De Banier, Utrecht 1999. 210-220 blz. Perdeel f 28,50; alle delen f 75,-. Uitgeverij De Banier heeft er goed aan gedaan de vroeger al versehenen twee delen van de pastorale adviezen van de bekende prediker Spurg ...

1 mei 2000
Ambtelijk Contact
D. Quant
1178 woorden
van 32