5 resultaten
Filteren
Ter overweging

Ter overweging

Drs. T. M. Gilhuis c.s.: Werkcahier Unie „Eén gids - twee wegen?”, no. 20 in de serie Cahiers voor het Christelijk onderwijs. Uitgave Kok - Kampen. Het omslag vermeldt o.a.: „Dit Cahier gaat in op het benauwende probleem dat christenen die één Heer als gids ten leven aanvaarden achter Hem ...

1 oktober 1976
Ambtelijk Contact
P. Wardekker
W. H. Velema
1028 woorden
Ter overweging

Ter overweging

De redactie heeft de laatste maanden nog al wat publikaties ter bespreking ontvangen. Om te voorkomen dat de recensies erg lang op zich laten wachten, en in verband met de beperkte plaatsruimte, volstaan we voor onderstaande boeken met een korte aankondiging. Helmut Thielicke, De verbo ...

1 november 1976
Ambtelijk Contact
P. Wardekker
2782 woorden
De wet medezeggenschap onderwijs

De wet medezeggenschap onderwijs

Informatie
Het Deputaatschap „Kerk en Onderwijs" heeft o.a. tot taak het verschaffen van informatie. Om zo duidelijk mogelijk te weten over welke zaken er informatie-behoefte bestaat en om zo gericht mogelijk te kunnen in- en voorlichten, hebben deputaten zich i ...

5 maart 1982
De Wekker
P. Wardekker
2242 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Drs. T.M. Gilhuis: ’En toch is het anders’. Uitg. Kok - Kampen 1978. Een uitgave in de serie ”Cahiers voor het Christelijk onderwijs”. De ondertitel geeft de inhoud en de bedoeling aan: - over de herkenbaarheid van het christelijk onderwijs; - een praktische handreiking aan hen die zich b ...

1 december 1978
Ambtelijk Contact
P. Wardekker
W. H. Velema
528 woorden
Ter overweging

Ter overweging

We schrijven al 1976, en recenseren een in 1974 uitgekomen boek in de serie „Nieuwe Cahiers voor het Christelijk Onderwijs” (nr. 13) n.l. „Memorietafel van het Christelijk Onderwijs” door Drs. T. M. Gilhuis. (Kok - Kampen; 220 blz.; f 19,90). Al is het wat laat, het is toch ...

1 januari 1976
Ambtelijk Contact
P. Wardekker
W. H. Velema
1952 woorden