309 resultaten
Filteren
van 31
Over de "beschermwaardigheid" van het menselijk leven

Over de "beschermwaardigheid" van het menselijk leven

InleidingAchtergrond van dit artikel vormt het abortusdebat gelijk dat in Tweede en Eerste Kamer is gevoerd. In dat debat weerspiegelde zich de diskussie die in ons volksleven gevoerd is, met name in de laatste tijd. Daarbij komt de vraag in hoeverre de praktische konklusie u ...

1 oktober 1977
Radix
W.H. Velema
8022 woorden
Het functioneren van de belijdenis

Het functioneren van de belijdenis

I.

Bij de voorbereiding van deze lezing ben ik ervan uit gegaan dat een aantal fundamentele gezichtspunten in de beide voorgaande lezingen zijn behandeld. Zo de vraag hoe de belijdenis is ontstaan, waarvoor de belijdenis dient en hoe men in de loop van de kerkgeschiedenis tegenover d ...

1 juli 1990
Radix
W.H. Velema
5136 woorden
Het wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling

Het wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling

Enkele kanttekeningenH et is niet mijn bedoeling het hele wetsontwerp te bespreken. Graag wil ik mijn indruk in enkele kanttekeningen weergeven.Opvallend is al direct dat de wet niet van toepassing is op rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en hun zelfstandige on ...

1 juni 1991
De Reformatorische School
W.H. Velema
1748 woorden
NME - Een opdracht voor het reformatorisch onderwijs*

NME - Een opdracht voor het reformatorisch onderwijs*

I n mijn voordracht wil ik drie speerpunten aanwijzen. Allereerst de motivering, vervolgens de doelstellingen tenslotte de ethische aspecten van de realisering. We zouden ze ook kunnen omschrijven met drie woorden, die nog wel eens als punten voor een preek worden gekozen: waarom, waa ...

1 september 1996
De Reformatorische School
W.H. Velema
3261 woorden
Voorbede voor rouwenden

Voorbede voor rouwenden

PASTORAALOnlangs was ik te gast op de landelijke bijeenkomst van de vereniging "Herkerming". Lid van deze vereniging zijn maimen en vrouwen die hun echtgenoot(e) hebben verloren.In de bespreking van een bijdrage kwam de vraag ter sprake naar het meeleven van gemeenteleden; en ...

5 mei 2006
Gereformeerd Weekblad
W.H. Velema
669 woorden
De euthanasiepraktijk nader bekeken

De euthanasiepraktijk nader bekeken

ETHIEKEen onderzoekVan verschillende zijden is erop gewezen dat de wettelijke regeling met betrekking tot het toepassen van euthanasie is als een net waarin nog wel enige mazen zitten. Men kan zich, zo is veler indruk, wel aan het euthanasiebeleid onttrekken.Toch blijkt ...

25 maart 2005
Gereformeerd Weekblad
W.H. Velema
666 woorden
Motief en kader

Motief en kader

Medisch-ethïsche overwegingendoor W.H. Velema, ApeldoornDe redactie heeft mij gevraagd enkele artikelen over medische ethiek te schrijven; wellicht beter nog over beslissingen op medischethisch terrein.Het is niet een vaste rubriek die hiermee geopend wordt. Wel zal ik ...

15 oktober 2004
Gereformeerd Weekblad
W.H. Velema
1064 woorden
Onbevredigend antwoord in verband met euthanasie

Onbevredigend antwoord in verband met euthanasie

Medisch-ethische overwegingenETHIEKdoor W.H. Velema, ApeldoornEen vraag van een VN-comitéDitmaal haak ik in op een krantenbericht over de euthanasiepraktijk in Nederland. De Nederlandse regering is door hetVN-Mensenrechtencomité gevraagd aan te tonen dat ze het r ...

26 november 2004
Gereformeerd Weekblad
W.H. Velema
811 woorden
Euthanasie vanwege lijden aan het leven

Euthanasie vanwege lijden aan het leven

ETHIEKUitbreiding euthanasieHet is zover. De commissie Dijkhuis heeft op haar verzoek advies uitgebracht aan de artsenorganisatie, de KNMG.Artsen worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag euthanasie toe te passen in situaties, waarin mensen niet „doodziek" zijn, m ...

28 januari 2005
Gereformeerd Weekblad
W.H. Velema
855 woorden
Er zijn meer donoren nodig

Er zijn meer donoren nodig

ETHIEKEen beslissing van de Tweede KamerHet is niet de eerste keer dat ik in deze serie het onderwerp orgaandonatie ter sprake breng. Dat ik het nu (weer) doe heeft een bepaalde reden. De Tweede Kamer heeft besloten bij het nu geldende systeem te blijven. Dat wil zeggen: allee ...

25 februari 2005
Gereformeerd Weekblad
W.H. Velema
561 woorden
van 31