5 resultaten
Filteren
DE VOEDSELBANK

DE VOEDSELBANK

Sinds een aantal jaren hoort men regelmatig van het woord voedselbank. Het woord kreeg veel bekendheid in de laatste verkiezingsstrijd. De Partij van de Arbeid, niet alleen zij, maakte het tot een belangrijk item: voedselbanken zouden in een welvarend land als Nederland niet mogen bestaan. Hoe n ...

1 april 2008
Ambtelijk Contact
A. Heystek
1298 woorden
KLACHTEN INZAKE MISBRUIK

KLACHTEN INZAKE MISBRUIK

De generale synode-2001 stelde een landelijk werkende klachtencommissie inzake ‘misbruik uan pastorale en andere kerkelijke gezagsrelaties’ in. Haar taak is ‘de bij haar of bij een kerkenraad binnengekomen klachten te bezien op ontvankelijkheid, en deze in dat geval nader te onderz ...

1 september 2004
Ambtelijk Contact
A. Heystek
1569 woorden
IS DE KERK EEN MANTEL VOOR MANTELZORGERS?

IS DE KERK EEN MANTEL VOOR MANTELZORGERS?

De laatste jaren komen we in allerlei publicaties het woord ‘mantelzorger’ steeds vaker tegen. Dat is een goede zaak. Mantelzorgers zijn immers een vaak vergeten groep mensen waar weleens meer aandacht aan besteed mag worden dan in het verleden wel gebeurde. Zo ook door dit artikel in ons blad. ...

1 april 2009
Ambtelijk Contact
A. Heystek
1357 woorden
Als het niet lekker loopt hoe begeleid je een gezin?

Als het niet lekker loopt hoe begeleid je een gezin?

De Bijbelse achtergrond van deze bepaling vind je onder meer in de aanwijzingen die de apostel Paulus geeft in de brief aan de gemeente van Efeze in hoofdstuk 4. Helder is wat hij schrijft in vers 12 en 13: “om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het ...

1 november 2016
Ambtelijk Contact
A. Heystek
1720 woorden
KERK EN OVERHEID (2)

KERK EN OVERHEID (2)

Het is duidelijk dat de overheid niet zonder bijbedoelingen naar de kerk kijkt. De kerk als leverancier van vrijwilligers in een tijd dat de verzorgingstaak afbrokkelt is een aantrekkelijke gedachte. Het gedachtegoed van solidariteit dat politiek breed wordt aangehangen móet de kerk natuurlijk w ...

1 december 2006
Ambtelijk Contact
A. Heystek
1364 woorden