11 resultaten
Filteren
van 2
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

16. Nu worden wij als aan de hand van Uitlegger met de Pelgrim gebracht naar een heerlijke plaats, waar een statig paleis was gebouwd, schoon om te aanschouwen. De aanblik daarvan verrukte de Pelgrim in hoge mate. Het had voor hem een diep geestelijke betekenis. Hij was dan ook door Gods g ...

10 november 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1491 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

7. Het dorp Zedelijkheid is voor de Pelgrim helaas begeerlijk geworden. Daar klaagt niemand over zijn ellende, de kwellingen van het ongeloof en de bestrijdingen van satan zijn daar geheel onbekend. Van wedergeboorte en bekering wordt er niet gesproken. Alle burgers zijn kant en klaar voor ...

7 juli 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1144 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

19. Wat de pelgrim gehoord en gezien heeft in het huis van Uitlegger mag hij niet vergeten. Het waren levenslessen, tot wasdom van het geestelijke leven. „Dan moet gij”, zo sprak de wijze man met al de liefde van zijn hart, „al deze dingen in uw hart bewaren, opdat ze u ten spoorsla ...

22 december 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1369 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

12 Met dit woord: „Kom binnen, dan zal ik u zeggen, wat u nuttig kan zijn”, is de Pelgrim vriendelijk ontvangen door Uitlegger, wat zijn hart verkwikte. Daar hij leefde in een diep besef van zijn onwaardigheid, was het voor hem zo groot dat hier huis en hart voor hem open stonden. H ...

15 september 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1343 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong!

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong!

33 Steeds dieper wordt de Pelgrim geleid in de heerlijkheid van het Paleis Liefelijkheid tot onderhouding en onderwijzing in de gemeenschap der heiligen. Het is zo groot de liefde des Vaders, het beeld van Christus en het werk van de Heilige Geest in elkanders hart en leven te mogen ...

6 juli 1967
Bewaar het pand
A. R. Kok
1456 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

14 Uitlegger wil dat wij klaarheid bekomen in het hartvernieuwende werk der genade. In de grote kamer ging het om het grote wonder der genade tot vernieuwing en bekering van een grote zondaar. Wij hebben er moeduitmogen scheppen. Hoe droevig het ook in ons hart gesteld is, het kan door de ...

13 oktober 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1294 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

8. Gelukkig, de Pelgrim heeft het huis van de heer Wettisch niet kunnen bereiken. Hij is in de strik, door de heer Wereldwijs gespannen, niet gevangen. Vanwege de bliksemstralen die uit het rotsgevaarte schoten, was het als stond hij bij de berg Sinai. En als vanzelf rijst hier de v ...

21 juli 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1198 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

X Wij verblijden ons in de Heere, daar Hij Zijn ontfermende liefde heeft heerlijk gemaakt in de jeugdige'en nog onervaren Pelgrim. Hij is niet ondergegaan in de zielsverderfelijke leer van de heer Wettisch. Mijnheer Wereldwijs heeft zijn doel niet bereikt. Wel is de Pelgrim e ...

18 augustus 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1121 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

18. Nu wordt de pelgrim in een kamer geleid, waar iemand van zijn legerstede opstond. En terwijl hij zich aankleedde, beefde en rilde hij. Als vanzelf rijst de vraag: „Waarom beeft deze man zo?” Is hij ziek of vloeit dat voort uit de gebreken van de ouderdom? Van een ziekte of ouder ...

8 december 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1242 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

XVII „Hij vatte weer zijn hand en bracht hem een donkere kamer, waar zich een man bevond, die in een ijzeren kooi zat opgesloten. Die man zag er troosteloos uit; hij hield de ogen naar de grond gericht, de handen gevouwen en hij zuchtte alsof hem het hart zou breken”. Hier hebben wi ...

24 november 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1210 woorden
van 2